Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
 • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Maddannelse i praksis

UC SYD Videreuddannelse

Udbyder: Kursus

Uddannelse: Kurser i Undervisning og pædagogik

Tilmeld

’Maddannelse’ er et nyt begreb, der i den offentlige debat er blevet nævnt som et vigtigt indsatsområde i skolen og i samfundet. På dette kursus sætter vi maddannelse, måltider og sundhed til debat med ny viden og en række nyudviklede inspirationsmaterialer, der giver dig kompetencer til at se nye muligheder for at arbejde med mad som et dannelsesprojekt, der både kan styrke læring, elevinvolvering og praksisfaglighed.

Målgruppen

Kurset henvender sig til lærere og pædagogisk personale, der ønsker at sætte maddannelse, mål-tider og sundhed på dagsordenen i grundskolen på alle klassetrin. Målgruppen er derfor såvel læ-rere, der underviser i Madkundskab, lærere, der underviser i Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab samt pædagogisk personale i f.eks. SFO.

Formål

Formålet med kurset er at du opnår kompetence til at varetage tiltag indenfor skolens praksis i arbejdet med maddannelse. Dette opnås ved, at du:

 • Får en grundlæggende teoretisk og praksisorienteret viden om og inspiration til hvordan mad og måltider kan være en ressource i skolens almene dannelsesprojekt og hvordan det kan knyttes an til forskellige temaer, der kan arbejdes med i en lang række af skolens fag.
 • Får kendskab til forskellige metoder til hvordan elever gennem mad og måltider kan styrke deres handlekompetencer, lyst, mod, vilje og evner til at træffe velovervejede valg, her og nu – og i fremtiden både i og udenfor skolen.
 • Får inspiration og sparring på konkrete udfordringer eller udviklingsområder, som du medbringer på kurset. Gennem faglige inspirationsoplæg, dialog samt introducering af viden og færdigheder til at varetage praktiske øvelser med nyudviklede inspirationsmaterialer som understøtter dig i at arbejde med elevers maddannelse, måltider og sundhed i skolen.
 • Får færdigheder i at bidrage til elevernes grundlæggende forståelser for mad, måltider og sundhed - herunder udvikling af kritisk stillingtagen hos eleverne.

Indhold

Kurset tager afsæt i koblingen mellem skolens sundhedsundervisning og madkundskab med fokus på maddannelse, måltider og sundhed. Der præsenteres grundlæggende ny viden og inspiration til, hvordan deltagerne på enkle måder kan arbejde med maddannelse, måltider og sundhed i deres hverdagspraksis med støtte fra konkrete materialer.

Kurset sigter mod en bred indsigt i madens betydning for elevernes dannelse, at flere får øjnene op for vigtigheden af madens rolle i skolens hverdag. Mad og sundhed er vigtigt for samfundet, for fællesskabet, for familierne og for den enkelte lærer som har behov for at styrke undervisningen indenfor maddannelse. 

Anvendelse

At sættes mad, måltider og sundhed på skolens dagsorden. At sætte et fagligt fokus på arbejdet med maddannelse, måltider og sundhed med afsæt i den demokratiske sundhedspædagogik her-under være i stand til at agere i forhold til de officielle anbefalinger for sund mad i skolen.

Kurset medvirker til at opkvalificer lærere til at arbejde sundhedspædagogisk med regeringens strategi for mad, måltider og sundhed i skolen.

Kurset er det først trin i en kursusrække på tre, hvor der indholdsmæssigt arbejdes med deltager-nes refleksioner over egen praksis, der i varieret grad inddrages i undervisningen. 

Kurset byder på hands-on med konkrete materialer, og du får konkrete aktiviteter med hjem – lige til at afprøve i klassen.