Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
 • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Maddannelse, måltider og sundhed i daginstitutioner – basiskursus og trin 2

Praksisnær viden om og konkrete ideer til maddannelse, måltider og sundhed i forbindelse med den styrkede pædagogiske læreplan og færdigheder i at kunne anvende og implementere disse temaer i dagtilbud. 

Udbyder: Kursus

Uddannelse: Kurser i Undervisning og pædagogik

Tilmeld

Formål  

Det overordnede formål med denne kursusdag er at tilbyde kompetenceudvikling til pædagogisk personale og madprofessionelle i dagtilbud. Gennem viden, inspirerende materialer og konkrete “prøvehandlinger” understøttes personalet i at arbejde med børns maddannelse, måltider og sundhed. Dette skal bidrage til at forebygge usunde madvaner ved at give børn dejlige sanselige oplevelser og en begyndende grundlæggende forståelse for mad og sundhed. 

Indhold

Kurset giver dig:

 • grundlæggende viden om, hvordan maddannelse kan forstås som en del af en almen dannelsesproces.
 • teoretisk og praksisorienteret viden og inspiration til, hvordan koblingen af maddannelse, måltider og sundhed kan anvendes pædagogisk/didaktisk i relation til den styrkede pædagogiske læreplan.
 • med udgangspunkt i egen praksis konkrete værktøjer til at kunne iværksætte mindre tiltag og forløb i forhold til maddannelse, måltider og sundhed i dit dagtilbud.
 • viden om og inspiration til organisering af maddannelse, måltider og sundhed i din institution.

Målgruppe 

Kurset henvender sig til pædagogisk personale i dagtilbud og madprofessionelle, der arbejder med eller ønsker at sætte et større fokus på maddannelse, måltider og sundhed.

Anvendelse 

For at sikre, at den nye viden og færdigheder forankres i din organisation tilrettelægges kurset ud fra en  20-30-50-struktur. Det vil sige, at 20 % af din læring foregår før kursusdagen, 30 % foregår på selve kursusdagen og 50 % foregår efter kursusdagen, hvor du iværksætter mindre tiltag og forløb i samarbejde med din ledelse ledelsen og dine kolleger.

Før kursusdagen skal du på opdagelse i din egen praksis. Du skal udarbejde to praksisfortællinger, som inddrages på kursusdagen. Din egen hverdagspraksis kobles på denne måde til den viden og de færdigheder, du erhverver dig på kurset.

På kursusdagen får du grundlæggende viden om maddannelse, måltider og sundhed, hvordan dette kan forstås i den almene dannelse, og hvordan dette kan indgå i forbindelse med realiseringen af den styrkede pædagogiske læreplan. Med udgangspunkt i din egen praksis udvikler du i dialog og samarbejde med andre konkrete ideer til afprøvning i egen praksis.

Efter kursusdagen færdiggøres tilrettelæggelsen af de konkrete ideer til afprøvning sammen med leder og kolleger, ideerne afprøves og det besluttes hvorvidt og hvordan tiltagene skal fortsætte.

Kurset er første trin i en kursusrække. Efterfølgende udbydes trin 2 i form af et 3 dages kursus, der ligeledes tilrettelægges efter før-under-efter princippet og retter sig imod realisering og forankring af maddannelse, måltider og sundhed i relation til den styrkede pædagogiske læreplan. Trin 3 vil handle om netværksskabelse og forankring.

Pris

Deltagerprisen for trin 1 er 1.300 kr. ekskl. moms pr. deltager.
Deltagerprisen for trin 2 er 3.900 kr. ekskl. moms pr. deltager.