Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
 • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Mangfoldighedens pædagogik

Et inspirationskursus til pædagoger og lærere.

Udbyder: Kursus

Uddannelse: Kurser i Undervisning og pædagogik

Tilmeld

I efteråret tilrettelægger UC SYD et kursusforløb, hvor du bliver præsenteret for emner, der bl.a. tager afsæt i den store diversitet, der er i børne-/elevgrupper. 

Forløbet tilrettelægges tematisk og giver mulighed for deltagelse i et eller flere selvvalgte temaer. 

Formål

Formålet med 'mangfoldighedens pædagogik' er at inspirere med den nyeste viden og forskning og skabe dialog om, hvordan børn-/elever kan forstås, og hvorledes pædagogikken kan udvikles, kvalificeres, praktiseres og sættes i spil i hverdagen.

Sådan tilmelder du dig

Du kan enten tilmelde dig en eller flere temadage, eller også kan du tilmelde dig alle temadage.

Deltager du i hele forløbet, får du adgang til en elektronisk læringsplatform, hvor du har mulighed for at være i dialog med undervisere og andre kursister.

Undervisere

 • Mona Gerstrøm, Lektor, Logopædi og specialpædagogik
 • Jeannette Thougaard, Lektor, Cand. pæd i pædagogisk psykologi & Master i positiv psykologi

Tidspunkt

Kursusdagene afvikles mandage kl. 14.30-17.30.

Indhold

Tema 1: Læring

Dato: 23. september 2019
Underviser: Mona Gerstrøm

Præsentation af nyeste læringsteori, der peger på sammenhæng imellem handlinger, samspil og læring. Dialog om børns-/elevers meget varierende udviklingsforløb, muligheder og dilemmaer i forhold til at deltage i fællesskaber.

TILMELD DIG KURSET HER

Tema 2: Barnets kognitive læringsforudsætninger

Dato: 30. september 2019
Underviser: Mona Gerstrøm

Kort oplæg om sansning og kognitiv bearbejdning.

Dialog om hvordan vi kan observere børns-/elevers handlinger, forstå deres udfordringer og støtte dem i udviklingsprocessen.

TILMELD DIG KURSET HER

Tema 3: Motivation og mestring

Dato: 7. oktober 2019
Underviser: Jeanette Thougaard

Perspektiver på hvorledes oplevelsen af autonomi, kompetencer og tilhør indvirker på motivationen og mestring. Endvidere en præsentation af Foretagsomhedspædagogikken, hvor handlebegrebet er centralt.

Dialog: Med reference til deltagernes praksis - inddrages relevante eksempler – fælles refleksion.

TILMELD DIG KURSET HER

Tema 4: Tilknytning, samspil og relation

Dato: 21. oktober 2019
Underviser: Jeanette Thougaard

Perspektiver på betydningen af de tidlige samspilsmønstre - set i et livslangt perspektiv; - og - hvorledes hjernen kan påvirkes heraf med henblik på udvikling af stresslignende tilstande. Endvidere en præsentation af den professionelles neuropædagogiske tilgang, der kan imødekomme dette.

Dialog: Med reference til deltagernes praksis - inddrages relevante eksempler – fælles refleksion.

TILMELD DIG KURSET HER

Tema 5: Fællesskaber, relationer og handlinger

Dato: 28. oktober 2019
Underviser: Mona Gerstrøm

Perspektiver på hvordan børn-/elever lærer af hinanden, oplever stemninger og hvorfor meningsfulde udfordringer er relevante. Dialog om pædagogiske udfordringer og den voksnes position i fællesskabet.

TILMELD DIG KURSET HER

Tema 6: Positiv psykologi - intervention

Dato: 4. november 2019
Underviser: Jeanette Thougaard

Perspektiver på hvorledes den professionelle - gennem en ressource-og løsningsorienteret tilgang – kan arbejde med at få øje på de uanede muligheder. Endvidere præsenteres interventioner, der kan skabe grundlag for et flowfremmende læringsmiljø, der kan implementeres i egen praksis.

Dialog: Med reference til deltagernes praksis - inddrages relevante eksempler – fælles refleksion.

TILMELD DIG KURSET HER

Tema 7: Professionel relationskompetence

Dato: 11. november 2019
Underviser: Jeanette Thougaard

Perspektiver på hvorledes den professionelle – gennem empatisk spejling, introspektion og en mentaliseringsbaseret tilgang kan styrke det relationelle samspil. Endvidere en præsentation af hvorledes der pædagogisk kan arbejdes med udvikling af børns-/elevers selvregulering til gavn for deres trivsel og læring.

Dialog: Med reference til deltagernes praksis - inddrages relevante eksempler – fælles refleksion.

TILMELD DIG KURSET HER

Tema 8: Dialog med børn/elever - fortællingens betydning

Dato: 18. november 2019
Underviser: Mona Gerstrøm

Præsentation af teorier om narrativ udvikling og betydningen heraf.

Dialog om hvordan voksne i dialogen kan støtte børn i at udvikle fortællerevnen.

TILMELD DIG KURSET HER

Tema 9: Konflikthåndtering og kommunikation

Dato: 25. november 2019
Underviser: Jeanette Thougaard

Perspektiver på hvorledes den professionelle – gennem sproget - kan udvikle konstruktiv kommunikation, for derved bedre at kunne se, møde og forstå den-Anden, ligesom der gives redskaber til deeskalering af potentielle konflikter. Endvidere en præsentation af, hvad der kan være befordrende for at udvikle et meningsgivende arbejdsmiljø.

Dialog: Med reference til deltagernes praksis - inddrages relevante eksempler – fælles refleksion.

TILMELD DIG KURSET HER

Tema 10: Perspektiver på forældresamarbejde

Dato: 2. december 2019
Underviser: Mona Gerstrøm

Oplæg om kommunikationsteori og perspektiver på den professionelle opgave.

TILMELD DIG KURSET HER

Tema 11: Perspektiver på flerfagligt samarbejde

Dato: 9. december 2019
Underviser: Mona Gerstrøm

Med afsæt i gældende lovgivningen om rammer for samarbejde mellem kommunale sektorer præsenteresen arbejdsmodel som kan anvendes som ramme for samarbejdet.

Dialog om den pædagogiske position, muligheder og dilemmaer.