Gå til hovedindhold

Metoder i klinisk kvalitetsudvikling

UC SYD Videreuddannelse

Type: Modul

Uddannelse: Sundhedsfaglig Diplom - i Professionspraksis

ECTS: 10

Fagområde: Valgmoduler - SD i Professionspraksis

Tilmeld

Få indsigt i hvordan du arbejder med at forbedre kvaliteten i klinisk praksis

 • Lær forskellige metoder til klinisk kvalitetsudvikling.
 • Udvid din viden og se klinisk kvalitetsudvikling fra flere perspektiver.

I klinisk praksis er der et løbende behov for at udvikle kvaliteten. Der er brug for sundhedsprofessionelle, som kan træffe beslutninger om den kliniske behandling med fokus på kvalitetsudvikling.

Vil du være en af de fagprofessionelle, som bidrager med den viden, vil du på modulet få indsigt i konkrete metoder til at udvikle kvaliteten. Du vil reflektere over de etiske aspekter - hvordan man definerer kvalitet og håndterer data. Og du vil komme til at forstå kvalitetsprocessen, så du kan prioritere indsatsområder, opstille kvalitetsmål og indikatorer.

Det vil gøre dig til en stærk ressource i den løbende udvikling af kvalitet på din arbejdsplads. Du vil lære at se kvalitetsudvikling fra forskellige perspektiver - og kunne synliggøre det for kolleger og andre faggrupper. Det vil ruste dig til sammen med andre fagpersoner at planlægge og gennemføre klinisk kvalitetsudvikling. 

Det lærer du på modulet:

 • Metoder til klinisk kvalitetsudvikling i et organisatorisk, sundhedsfagligt og patientperspektiv.
 • Betydningen af kvalitetsvurderinger og håndtering af kvalitetsdata.
 • Kvalitetsmodeller.
 • At prioritere indsatsområder og opstille kvalitetsmål og indikatorer.
 • Om evidens og validitet.

Modulet er en del af Sundhedsfaglig diplomuddannelse.

Hvem henvender modulet sig til?

Modulet henvender sig til fagprofessionelle inden for sundhedsområdet, primært sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, jordemødre, radiografer og bioanalytikere, men også til andre ansatte i sundheds- og socialsektoren.
 

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Læringsmål

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering

Viden

 • kan demonstrere viden om og forståelse for konkrete metoder til kvalitetsvurdering.
 • kan demonstrere viden om og reflektere over begrebet kvalitet og håndtering af kvalitetsdata.
 • kan forstå kvalitetsprocessen, herunder prioritering af indsatsområder, opstilling af kvalitetsmål og indikatorer.
 • kan forstå sammenhængen mellem evidens, medicinsk teknologivurdering og klinisk kvalitetsudvikling.

Færdigheder

 • kan udvælge, beskrive, analysere og vurdere mindst én metode, der er relevant i forhold til en afgrænset klinisk problemstilling.
 • kan anvende den terminologi, som bruges inden for kvalitetsudvikling korrekt.
 • kan mestre systematisk søgning, udvælgelse og vurdering af relevant litteratur.

Kompetencer

 • kan træffe og fagligt begrunde beslutninger omhandlende kliniske problemstillinger med fokus på metoder i klinisk kvalitetsudvikling.
 • kan håndtere problemstillinger på en måde, der synliggør forståelse for, at der kan anlægges forskellige perspektiver på metoder i klinisk kvalitetsudvikling.
 • kan indgå i planlægning og gennemførelse af klinisk kvalitetsudvikling i samarbejde med andre fagpersoner.

Indhold

 • Metoder til klinisk kvalitetsudvikling i et organisatorisk, sundhedsfagligt og patientperspektiv.
 • Betydningen af kvalitetsvurderinger og håndtering af kvalitetsdata. 
 • Kvalitetsmodeller - herunder DDKM.
 • Kvalitetsudviklingsprocessen.
 • Prioritering af indsatsområder til kvalitetsudvikling og opstilling af kvalitetsmål og indikatorer.
 • Evidens og validitet.
 • Systematisk litteratursøgning vha. søgestrategi.
 • Forholdet mellem evidens, medicinsk teknologivurdering og kvalitetsudvikling.
Hvilken bedømmelsesform benyttes på modulet?

Du afslutter modulet med en intern prøve, som bedømmes efter 7-trins-skalaen