Gå til hovedindhold

Metoder i klinisk kvalitetsudvikling - siddestillingsanalyse og forebyggelse af tryksår i hjælpemiddelformidlingen

UC SYD Videreuddannelse

Type: Modul

Uddannelse: Sundhedsfaglig diplom - i Professionspraksis

ECTS: 10

Fagområde: Valgmoduler - SD i Professionspraksis

Tilmeld

Lær at foretage siddestillingsanalyse og forebygge tryksår i forbindelse med hjælpemidler   

 •  Lær hvordan du tager ansvar og indgår i samarbejde om udviklingsarbejde inden for din profession.

Tryksår og siddestillingsanalyse kræver særlige kompetencer samt indblik i indsatsområdet og kvalitetsudvikling for indsatsen. Den specialiserede indsigt og viden får du på dette modul, så du kan varetage specialiserede funktioner i for eksempel kommunalt eller regionalt regi.

Du vil få kompetenceudvikling inden for aktuelle ergoterapeutiske arbejds- og udviklingsområder gennem integration af praksiserfaringer og en udviklingsbaseret tilgang. Du lærer at anvende udviklings- og forskningsresultater i din praksis, og du kan håndtere problemstillinger af både etisk og juridisk karakter i dit arbejde.

Du vil lære, hvordan du sikrer kvalitet, kvalitetsudviklingsprocessen og de tilknyttede metoder til kvalitetsudvikling. Modulet er derfor lavet til dig, der ønsker kompetencer i relation til kvalitetsudvikling i klinisk praksis.

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Lær hvordan du kobler udviklings- og forskningsarbejde med din daglige professionelle praksis.
 • Hvordan du håndterer og reflekterer over valg af teoretisk forståelsesramme, metodeovervejelser samt analysemetoder i udviklingsarbejde i praksis.
 • Hvordan du arbejder og samarbejder om at planlægge udviklingsarbejde samt vurderer og analyserer undersøgelses- og forskningsresultaters relevans for praksis.

Modulet er et valgmodul på Sundhedsfaglig diplom - i Professionspraksis, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?

Modulet er for dig, der er uddannet ergoterapeut, fysioterapeut eller sygeplejerske på specialist niveau, der arbejder med hjælpemiddelformidling i regionalt eller kommunalt regi, eller som ønsker at arbejde med speciale i siddestillingsanalyse og tryksårsforebyggelse.

Adgangskrav

For at følge dette modul skal du mindst have en relevant uddannelse på niveau med en akademiuddannelse (KVU) eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU) samt mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført uddannelse.

Det står der i studieordningen

Læringsmål

 • Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering

Viden

 • kan demonstrere viden om og forståelse for konkrete metoder til kvalitetsvurdering relateret til siddestillingsanalyse.
 • kan demonstrere viden om og reflektere over begrebet kvalitet og håndtering af kvalitetsdata i forbindelse med siddestillingsanalyse.
 • kan forstå kvalitetsprocessen, herunder prioritering af indsatsområder, opstilling af kvalitetsmål og indikatorer i forhold til siddestillingsanalyse.
 • kan forstå sammenhængen mellem evidens, medicinsk teknologivurdering og klinisk kvalitetsudvikling i forhold til eget arbejdsområde.

Færdigheder

 • kan udvælge, beskrive, analysere og vurdere mindst én metode, der er relevant i forhold til en afgrænset klinisk problemstilling relateret til eget arbejdsområde.
 • kan anvende den terminologi, som bruges inden for kvalitetsudvikling og siddestillingsanalyse korrekt.
 • kan mestre systematisk søgning, udvælgelse og vurdering af relevant litteratur.

Kompetencer

 • kan træffe og fagligt begrunde beslutninger om kliniske problemstillinger med fokus på metoder i klinisk kvalitetsudvikling i relation til siddestillingsanalyse.
 • kan håndtere problemstillinger på en måde, der synliggør forståelse for, at der kan anlægges forskellige perspektiver på metoder i klinisk kvalitetsudvikling relateret til siddestillingsanalyse.
 • kan indgå i planlægning og gennemførelse af klinisk kvalitetsudvikling og siddestillingsanalyse i samarbejde med andre fagpersoner.

Indhold

 • Metoder til klinisk kvalitetsudvikling i et organisatorisk, sundhedsfagligt og patientperspektiv.
 • Betydningen af kvalitetsvurderinger og håndtering af kvalitetsdata i forhold til siddestillingsanalyse.
 • Kvalitetsmodeller – herunder DDKM.
 • Kvalitetsudviklingsprocessen.
 • Prioritering af indsatsområder til kvalitetsudvikling og opstilling af kvalitetsmål og indikatorer relateret til siddestillingsanalyse.
 • Evidens og validitet i forhold til modulets omdrejningspunkt.
 • Systematisk litteratursøgning vha. søgestrategi.
 • Forholdet mellem evidens, medicinsk teknologivurdering og kvalitetsudvikling i relation til siddestillingsanalyse.

Bedømmelse

 • Individuel bedømmelse med intern vurdering efter 7-trins-skalaen.