Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Metoder i socialt arbejde på børnehandicapområdet

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Den sociale diplomuddannelse

ECTS: 10

Fagområde: Valgmoduler uden for et fagområde på Social diplom, Børnehandicap

Tilmeld

Styrk din metodiske tilgang til blandt andet forebyggelse, udredning og intervention på børnehandicapområdet

 • Få flere metoder og handlemuligheder i dit daglige arbejde.
 • Bliv bedre til at inddrage børn og unge med funktionsnedsættelse samt deres familie og netværk.

Flere børn får i dag diagnoserne ADHD, autisme, angst og depression. Men det er ikke bare diagnoserne, der er flere af - en del børn har flere diagnoser på samme tid eller tillægsvanskeligheder. For at du bliver klædt bedst muligt på til at arbejde med udredning og behandling i denne type sager, kræver det specialiseret metodeviden, som du vil få på dette modul.

Lige meget om du primært arbejder med forebyggelse, udredning, inddragelse eller intervention, så er der en række metoder i arbejdet med børn med funktionsnedsættelse, som er fælles. Det er blandt andet kommunikationen med børn med funktionsnedsættelser og deres familie og netværk samt facilitering af det tværprofessionelle og tværsektorielle samarbejde. Det vil du styrke med dette modul.

Din undervisning vil blandt andet involvere beskrivelse, analyse og vurdering af konkrete problemstillinger, hvor du får testet og udviklet din evne til at håndtere komplekse problemstillinger inden for børnehandicapområdet. Det vil både udvikle dit metodevalg og forbedre det efterfølgende samarbejde i din daglige praksis.

Din faglige refleksion er i fokus på modulet, og du vil forstå metodevalgets betydning for praksis – handlemuligheder samt begrænsninger. Det vil styrke og udvikle din faglige forståelse og din egen praksis.

Det får du indsigt i på dette modul: 

 • Metodebegreber og metodeforståelse i socialt arbejde på børnehandicapområdet.
 • Udvalgte metoder i det forebyggende, udredende, inddragende og intervenerende arbejde med børn og unge med funktionsnedsættelser og deres familie og netværk.

Modulet er et valgmodul på Den sociale diplomuddannelse, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?

Du arbejder som fagprofessionel på børnehandicapområdet og møder i dit daglige arbejde komplekse problemstillinger, som kræver specialiseret viden og metoder. Du ved, at den rigtige tilgang og metode er afgørende for at få de bedste resultater, og du vil klædes bedst muligt på til dit arbejde. Det bliver du med dette modul.

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse. En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Formål
Det er formålet, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at udvælge og arbejde reflekteret med relevante metoder i arbejdet med børn og unge med funktionsnedsættelser og deres familier og netværk.

Læringsmål

Viden
Den studerende

 • Skal have viden om metoder til forebyggelse, udredning, inddragelse og intervention samt tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde i arbejdet med børn og unge med funktionsnedsættelser og deres familier og netværk.
 • Skal kunne reflektere over metodevalgs betydning for praksis.

Færdigheder
Den studerende 

 • Skal kunne indhente viden om børne- og ungeperspektiver på børnehandicapområdet og indgå i et samarbejde med relevante aktører om dette. 
 • Skal kunne beskrive, analysere og vurdere konkrete problemstillinger for børn og unge med funktionsnedsættelser og deres familier og netværk med henblik på begrundet valg af metode i indsatsen.
 • Skal kunne anvende udvalgte metoder i arbejdet med børn og unge med funktionsnedsættelser og deres familier og netværk. 

Kompetencer
Den studerende 

 • Skal kunne håndtere komplekse problemstillinger gennem valg af relevante metodiske tilgange i arbejdet på børnehandicapområdet. 
 • Skal kunne indgå koordinerende i fagligt og tværfagligt samarbejde med relevante aktører fra bl.a. det sociale område, almenområdet, voksenhandicapområdet og beskæftigelsesområdet.  
 • Skal kunne udvikle egen praksis med udvælgelse af og anvendelse af metoder i arbejdet med børn og unge med funktionsnedsættelser og deres familier og netværk.