Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Efter- og videreuddannelse

Master-, diplom- og akademiuddannelser, fagmoduler, kurser og temadage

Mikro-eventyr – leg og læring i naturen

Udbyder: Modul

Uddannelse: Akademiuddannelse i friluftsvejledning

ECTS: 10

Fagområde: Valgmodul Akademi i friluftsvejledning

Tilmeld

Vær med til at åbne nye horisonter for børn og unge med leg og læring i naturen

 • Lær at bruge naturen som ramme for leg, læring og udvikling skabt gennem en legende tilgang
 • Bliv i stand til at udnytte nærmiljøet til mikroeventyr og derigennem igangsætte og lede udviklingstiltag i din institution, skole eller organisation.

Naturen har altid rummet en mytisk kraft, som har skabt rammen om både eventyr og leg. Vil du kunne tøjle den kraft til at skabe både leg og læring for børn og unge? Med dette modul får du mulighed for at åbne den verden af magi og eventyr for forskellige målgrupper med ny viden og praktiske kompetencer.

Leg er læring, det ved de fleste, som arbejder med børn og unge. På dette modul lærer du konkret, hvordan du kan udvikle en legende tilgang til læring og udvikling i naturen. Din undervisning tager udgangspunkt i de målgrupper, som du arbejder og har erfaring med. På den måde kommer de innovative processer og planlægningen af mikroeventyr din målgruppe til gavn, når du arbejder i rollen som friluftsvejleder. Ud over de praktiske færdigheder til at udvikle, planlægge og lede mikro-eventyr, så får du også den faglige ballast til at argumentere for dine valg over for kolleger og samarbejdspartnere.

Hvis dine leg- og læringsture i naturen ikke bare skal være gode – men ligefrem eventyrlige – så er dette det rette modul at supplere din uddannelse til friluftsvejleder med. Men du kan også sagtens tage det selvstændigt, hvis du vil lære at lede udviklingstiltag, som åbner op for mikro-eventyr i institutioner, skoler eller organisationer.

Det får du indsigt i på dette modul: 

 • Lær om leg og betydningen af en legende tilgang til læring og udvikling med naturen som ramme.
 • Hvordan du bruger innovative processer til planlægning af mikro-eventyr i nærmiljøet med udvalgte målgrupper.
 • Lær at bruge didaktiske modeller i relation til læring i naturen og bliv i stand til at formidle didaktiske overvejelser samt til- og fravalg til kolleger, samarbejdspartnere og målgrupper.
 • Hvordan du igangsætter og leder udviklingstiltag i relation til mikro-eventyr i institutioner, skoler og organisationer.

Modulet er et valgmodul på Akademiuddannelsen i friluftsvejledning, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?

Vil du gerne kunne integrere en legende tilgang til friluftsliv i dit pædagogiske arbejde? Så er dette modul et godt fundament for at få den nødvendige viden samt kompetencer og færdigheder til at agere professionelt og hjemmevant i rollen som friluftsvejleder.

Adgangskrav

For at følge dette modul skal du mindst have en relevant uddannelse på niveau med en akademiuddannelse (KVU) eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU) samt mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført uddannelse. 

Det står der i studieordningen

Valgmodul 8: Mikro-eventyr – leg og læring i naturen

Micro adventures – outdoor playing and learning

Læringsmål

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering

Viden

 • har viden om leg og betydningen af en legende tilgang til læring og udvikling
 • har viden om innovative processer og metoder i pædagogisk praksis
 • har viden om didaktik og didaktiske modeller i relation til læring i naturen

Færdigheder

 • kan omsætte viden om legende tilgange og innovative processer til planlægning af mikro-eventyr i nærmiljøet med udvalgte målgrupper
 • kan planlægge, gennemføre og evaluere mikro-eventyr i nærmiljøet på baggrund af didaktiske modeller
 • kan formidle didaktiske overvejelser samt til- og fravalg til kolleger, samarbejdspartnere og målgrupper

Kompetencer

 • kan inddrage og samarbejde med aktører fra lokalområdet i udviklingen af mikro-eventyr i nærmiljøet
 • kan igangsætte og lede udviklingstiltag i relation til mikro-eventyr i institutioner, skoler, organisationer mv.
 • kan identificere egne udviklingspotentialer i forbindelse med planlægning, gennemførelse og evaluering af mikro-eventyr i nærmiljøet
Hvordan bedømmes jeg på modulet?

Du bedømmes efter 7-trinsskalaen med ekstern censur på dette modul.