Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
 • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Modtagedidaktik - sprogudviklende basisundervisning af nye learnere med dansk som andetsprog

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Pædagogisk diplomuddannelse

ECTS: 10

Fagområde: Dansk som andetsprog PD

Tilmeld

Læs online, hvis corona-pandemien fortsætter

Du kan trygt tilmelde dig de moduler eller kurser, du gerne vil læse. Vi tilpasser undervisningen, så den kan gennemføres online eller lever op til de sundhedsfaglige retningslinjer, der gælder på det tidspunkt, undervisningen kan starte op på campus igen.

Du vil blive orienteret om undervisningsformen inden første undervisningsdag.
 

Få inspiration til, hvordan du giver nyankomne en god start på hverdag og skole med tilegnelse af dansk som andetsprog   

 • Lær hvordan du afdækker flersprogede børn, unge og voksnes faglige og sproglige kompetencer. 
 • Få kompetencerne til at stilladsere læreprocessen og inddrag alle relevante ressourcer og støtter for skolegangen og læringen. 

Som nyankommen til et andet land er den sproglige kløft enorm. Med dette modul kan du være med til at bygge bro over den kløft samt skabe tryghed og en god hverdag for mennesker, som ankommer til Danmark. Du vil lære at inddrage flersprogethed som en ressource i læringen samt bruge hjemmet som støtte for skolegang og læring. 

Du lærer ikke bare at arbejde med modtagedidaktik og -pædagogik i forhold til dansk som andetsprog. Du kommer også til at kunne arbejde med udvikling af nye didaktiske tiltag og det praktiske arbejde med at lave en struktureret og tryg skolehverdag på baggrund af indsigt i de særlige læringsbetingelser for nyankomne. 

Selv om fokus på modulet er på sprogudviklende basisundervisning, så vil du også lære at samarbejde med ledelse, kolleger og samarbejdspartnere om elevernes overgang fra modtagelsestilbud til almenundervisning og uddannelsesforløb. Og dermed skaber du en glidende overgang fra ankomst til hverdag. 

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Hvordan du planlægger, gennemfører og evaluerer sprogudviklende basisundervisning med afsæt i viden om flersprogethed, andetsprogstilegnelse og andetsprogspædagogik.  
 • Brug din nyerhvervede viden til at udvikle din egen praksis og specialisering inden for pædagogikken.  
 • Lær at inddrage flersprogethed som ressource i læringen og at inddrage hjemmet som støtte for skolegang og læring.  
 • Skab sammenhæng mellem basisundervisning og fagundervisning og overgang mellem modtagelsestilbud og almenundervisning. 

Modulet er et valgmodul på Pædagogisk diplom, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?

Dette modul er for dig, der allerede arbejder med modtagedidaktik, eller dig, der drømmer om at gøre det. Modulet har fokus på den sprogudviklende basisundervisning, og med viden fra dette modul vil du kunne planlægge, gennemføre og evaluere sprogudviklende basisundervisning for nyankomne til Danmark. 

Adgangskrav 

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen 

Læringsmål  

Den studerende  

 • kan planlægge, gennemføre og evaluere sprogudviklende basisundervisning med afsæt i viden om flersprogethed, andetsprogstilegnelse og andetsprogspædagogik.  
 • kan afdække flersprogede børn, unge og voksnes faglige og sproglige kompetencer med henblik på at stilladsere læreprocesser.  
 • kan inddrage flersprogethed som ressource i læringen og inddrage hjemmet som støtte for skolegang og læring.  
 • kan reflektere over egen praksis på baggrund af faglig viden om flersprogethed, andetsprogstilegnelse og andetsprogspædagogik, med henblik på udvikling af modtagedidaktik og -pædagogik. 
 • kan samarbejde med kolleger, ledelse og andre relevante partnere i forhold til sammenhæng mellem basisundervisning og fagundervisning og overgang mellem modtagelsestilbud og almenundervisning og/eller videre uddannelsesforløb.  
 • kan tilrettelægge en struktureret og tryg skolehverdag på baggrund af indsigt i særlige læringsbetingelser for nyankomne, herunder traumatisering.  
Hvilken bedømmelsesform benyttes på modulet? 

På modulet bliver du bedømt ved en prøve med intern censur.