Gå til hovedindhold

Modul 4: O&M - Orientering og Mobility

UC SYD Videreuddannelse

Type: Modul

Uddannelse: Pædagogisk Diplomuddannelse

ECTS: 10

Fagområde: Synspædagogik og syns(re)habilitering

Tilmeld

Få viden og teknikker til at hjælpe svagtseende og blinde med at kunne komme rundt 

 • Få indsigt i viden og teori om de forhold, som påvirker svagtseendes og blindes muligheder for at færdes i den fysiske verden. 
 • Lær at rådgive om og sammensætte specialpædagogiske undervisningsforløb, som hjælper blinde og svagtseende til at kunne komme rundt. 

At kunne komme rundt, hvad enten det er i hjemmet, hen at handle eller hos andre, åbner verden op og har stor betydning i dagligdagen.  

Med modulet O & M - Orientering og Mobility bliver du klædt på til at hjælpe blinde og svagtseende med at få optimale muligheder for at bevæge sig rundt i den fysiske verden.  

Mange forhold kan spille ind på den enkeltes forudsætninger og evner til at komme rundt. Du skal kunne udrede og vurdere den enkelte blindes og svagtseendes muligheder med hensyn til både individuelle evner og andre faktorer. Det kan for eksempel være psykologiske, sociale og holdningsmæssige. Du skal tilegne dig viden om perception og sansernes indvirken på evnen til at færdes i det fysiske miljø. Og om specialpædagogiske metoder, teknikker, strategier og kompenserende hjælpemidler som eksempelvis mobilitystokken. På den baggrund lærer du at vurdere og begrunde, hvilken metode og didaktik du skal bruge i specialpædagogiske undervisningsforløb. Det giver dig ballast til at rådgive både den blinde eller svagtseende og personer i dennes netværk og dermed øge den enkeltes mulighed for at bevæge sig rundt.  

Det lærer du på modulet: 

 • At rådgive og vejlede blinde eller svagtseende personer, deres netværk, herunder om tilgængelighed og indretning. 
 • At udrede, analysere og vurdere den enkelte blindes eller svagtseendes muligheder for at kunne færdes. 
 • Teori og specialpædagogiske metoder, teknikker og strategier samt om kompenserende hjælpemidler. 
 • Om perception og sansernes indvirken på evnen til at færdes for blinde og svagtseende. 
 • At håndtere og analysere komplekse problemstillinger herunder psykologiske, sociale og holdningsmæssige faktorer. 
 • At vurdere, reflektere over og begrunde metode og didaktik i synspædagogiske undervisningsforløb i O&M. 

Modulet er en del af Pædagogisk diplom, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til? 

Modulet er for dig, som ønsker at arbejde med eller allerede arbejder med pædagogik og ønsker at specialisere dig inden for synspædagogik og synsrehabilitering.  

Adgangskrav 

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Læringsmål 

Den studerende 

 • kan påtage sig ansvar for at iværksætte en specialpædagogisk indsats for mennesker med synsnedsættelse eller blindhed. 
 • kan tilrettelægge og vurdere lærings- og udviklingsfremmende miljøer med afsæt i lærings- og udviklingsteori samt viden om syns- og specialpædagogik. 
 • kan samarbejde med borgeren, netværk, tværprofessionelle og/eller tværsektorielle parter om synspædagogiske handleplaner med udgangspunkt i funktionsnedsættelse, personlige og omgivelsesmæssige faktorer, som understøtter deltagelse og jobmuligheder. 
 • har viden om synsnedsættelse eller blindhed i relation til mennesker, som lever med denne funktionsnedsættelse i dagligdagen. 
 • har viden om og kan reflektere over kompensationsindsatser, herunder teknologiske hjælpemidler i et hverdags-, uddannelses- og arbejdsliv i forhold til målgruppen. 
 • kan gennemføre synspædagogiske indsatser i rehabiliteringsprocesser for grupper og/eller enkeltpersoner under hensyntagen til relevant lovgivning. 
Hvilken bedømmelsesform benyttes på modulet? 

Modulet afsluttes med en prøve med intern bedømmelse.