Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau
 • Korte forløb og konsulentydelser For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere eller konsulentydelser

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Videnstemaer UC SYD Forskning sætter fokus på særlige videnstemaer. Mød vores eksperter. Læs om vores forskning og hvordan du kan bruge den i praksis.
 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Momsret

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Fagområde: Moms

Tilmeld

Få den nødvendige grundforståelse for momsregler, og hvordan du anvender dem

 • Forstå, hvordan momsgrundlag udregnes samt bestemmelser om registrering, angivelse, fakturering og regnskab.
 • Få kompetencer inden for subjektiv momspligt og objektiv momspligt samt deres tolkning.

Moms kan være et komplekst skatteområde at finde hoved og hale i. Med dette modul kan du være vejviser for eksempelvis virksomheder, der har behov for hjælp til subjektiv eller objektiv momspligt samt de administrative bestemmelser på området.

Du vil blandt andet lære at fastlægge en virksomheds subjektive momspligt, fastlægge momspligten samt opgøre momsgrundlaget og beregne momstilsvaret ved anvendelse af de korrekte retskilder.

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Hvad der konstituerer en momspligtig person og en momspligtig transaktion.
 • De almindelige registreringsregler.
 • Betydningen af virksomhedsoverdragelser.
 • Momsgrundlag, herunder tilskudstransaktioner og handel med interesseforbundne parter.
 • Anvendelse af de almindelige regnskabs- og fakturaforhold i dit arbejde.
 • Fritagelser og fradrag samt internationale transaktioner.

Modulet er et valgmodul på Diplomuddannelsen i skat, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?

Du arbejder med skat eller regnskaber til daglig, men vil gerne styrke din faglighed specifikt indenfor moms. 

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Formål: 
Modulet momsret skal give den studerende teoretisk og anvendelsesorienteret kendskab til fortolkning af reglerne om kredsen af momspligtige personer (subjektiv momspligt) og definitionen af den momspligtige transaktion (objektiv momspligt). Modulet giver også den studerende kendskab til opgørelsen af momsgrundlaget, administrative bestemmelser om registrering, angivelse, fakturering og regnskab på momsområdet. 

Indhold

 • Momspligtig person 
 • Almindelige registreringsregler 
 • Momspligtig transaktion 
 • Virksomhedsoverdragelser 
 • Momsgrundlag, herunder tilskudstransaktioner og handel med interesseforbundne parter 
 • Almindelige regnskabs- og fakturakrav 
 • Fradrag (hovedprincipper) 
 • Orientering om Fritagelser og Fradrag 
 • Orientering om Internationale Transaktioner 

Reglerne om udtagningsmoms og byggemoms indgår ikke i modulet.

Læringsmål: 
Viden 
Den studerende skal 

 • kunne forstå og reflektere over den subjektive og den objektive momspligt. 
 • have indsigt i momspligtige personer, momspligtige transaktioner, opgørelse af momsgrund-laget og de almindelige regnskabs- og fakturakrav. 

Færdigheder 
Den studerende skal 

 • kunne fastlægge en virksomheds subjektive momspligt 
 • kunne fastlægge momspligten af økonomiske transaktioner og økonomisk virksomhed 
 • kunne opgøre momsgrundlaget og beregne momstilsvaret 

Kompetencer 
Den studerende kan 

 • fremfinde relevante retskilder som skal anvendes ved fastlæggelse af den subjektive og objektive momspligt 
 • indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde om momsretlige problemstillinger omkring den subjektive og objektive momspligt.

Eksamensform 
Individuel mundtlig prøve på baggrund af eksamensoplæg max. 1 side – prøvetiden er 30 minutter inkl. votering, meddelelse af karakterer mv.

De vigtige detaljer

På denne side finder du alt hvad du skal vide om til- og afmelding til vores efter- og videreuddannelsesmoduler, samt eksamener og udgifter.