Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Efter- og videreuddannelse
  • Forskning

Musik

UC SYD Videreuddannelse

Type: Modul

Uddannelse: Enkeltfag fra læreruddannelsen

ECTS: 10

Tilmeld

Musik

Musik omhandler særlige oplevelses-, erkendelses- og udtryksmuligheder med betydning for sansemæssig, motorisk, følelsesmæssig, æstetisk, intellektuel og social udvikling. Det sætter den studerende i stand til begrundet at gennemføre musikundervisning og udvikle elevers dannelse.

Kompetenceområder

  • Kompetenceområde 1: Musikudøvelse
  • Kompetenceområde 2: Musikalsk skaben
  • Kompetenceområde 3: Musikforståelse
  • Kompetenceområde 4: Musikdidaktik

Kompetenceområde 1: Musikudøvelse omhandler inkluderende ledelse af musikalsk udfoldelse i klassefællesskabet såvel som i mindre grupper på baggrund af individuelle musikalske færdigheder.

Kompetencemål: Den studerende kan begrundet lede musikalsk udfoldelse i et inkluderende klassefællesskab. Dette omfatter:

Lede, dirigere og agere i forskellige musiklærerroller i musikalske processer som sammenspilsledelse, korledelse og SSB (sang, spil og bevægelse).

Kompetenceområde 2: Musikalsk skaben omhandler at arrangere, improvisere og komponere musik samt igangsætte og lede skabende musikalske aktiviteter.

Kompetencemål: Den studerende kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle kreative musikalske processer på udfordrende og anerkendende måder, der udvikler elevers formåen til selvstændigt at skabe og udvikle musik. Dette omfatter:

Arrangere musik og musikalske aktiviteter i et bredt udvalg af stilarter for varierede målgrupper med forskellige pædagogiske formål. 

Kompetenceområde 3: Musikforståelse omhandler analyse og oplevelse af musik i et strukturelt, kulturelt og historisk samt et overordnet æstetisk perspektiv både i relation til egen beskæftigelse med musik og i relation til almen musikundervisning.

Kompetencemål: Den studerende kan varetage undervisning i musik som æstetisk, kulturelt, og historisk fænomen.

Dette omfatter:
Planlægge, gennemføre og evaluere varieret og aktiverende undervisning i musiklytning og musikoplevelse.

Kompetenceområde 4: Musikdidaktik omhandler teoretisk funderet, professionelt og udviklingsorienteret musikundervisning i folkeskolen.

Kompetencemål: Den studerende kan begrundet planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i musik. Dette omfatter: 

Udvælge didaktiske og pædagogiske begrundede undervisningsforløb til såvel enkeltaktiviteter som længere forløb differentieret og inkluderende.