Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
 • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Myndighedsprojekt

UC SYD Videreuddannelse

Udbyder: Kursus

Uddannelse: Kurser inden for socialområdet

Tilmeld

Styrk det videnbaserede arbejde på det specialiserede voksenområde 

 • Styrk din organisation med en teoretisk og vidensbaseret tværfaglig forståelse. 
 • Lær hvordan du skaber forandringsprocesser, som har til formål at højne kvaliteten af sagsbehandling internt og eksternt i organisationen. 
 • Skab gode overgange og kontinuitet for borgere i deres forløb med myndighederne. 

Paradigmeskiftet på det specialiserede voksenområde stiller nye krav til videnbaseret metodeanvendelse. På dette kursus får du sat den teoretiske viden i spil med praksis. 

I takt med at velfærdsinstitutioner, -organisationer og fagpersoner bliver mere specialiserede, kræves i højere grad en fælles forståelse for problemer, begreber, målretning og opfølgning. Med dette kursus får du en bedre forståelse af og viden om din kernekompetence. Du lærer også om det vidensbaserede, tværfaglige og tværsektorielle arbejde på tværs af myndighed og tilbud, så du dermed kan kvalificere dine egne og andres indsatser i feltet. 

Det får du indsigt i på dette kursus:  

 • Hvordan der skabes et fælles begrebsapparat og forståelse for, hvad det vil sige at arbejde rehabiliterende, vidensbaseret, tværfagligt og tværsektorielt på tværs af myndighed og tilbud.  
 • Lær at styrke medarbejdernes refleksions- og forandringskompetence i forhold til kerneopgave, samarbejde, metodeforståelse og dokumentation. 
 • Hvordan du styrker bevidstheden om egen faglighed, videnskabsteoretiske tilgange og samtidig forstå andre fagprofessionelle (samarbejdsparters) udgangspunkt.  
 • Lær at søsætte forandringsprocesser, som er med til at højne kvaliteten i sagsbehandlingen, herunder visitationen til tilbud. 
 • Hvordan du forbedrer samarbejdet mellem myndighed og udfører med henblik på fælles problemforståelse, fællesfaglige begreber, målretning og opfølgning af borgerforløb.  

Kurset udbydes som et af vores Kurser for socialområdet.

Hvem henvender kurset sig til? 

Myndighedsforløbet henvender sig primært til dig, der varetager myndighedsfunktionen inden for det specialiserede voksenområde samt ledere inden for feltet. Vores erfaringer fra kompetenceforløbet, Metoder i Botilbud, viser, at det er afgørende for implementeringen, at der er en ledelsesmæssig repræsentation på kurset.

Det står der om kurset 

Bevæggrundene for kompetenceforløbet målrettet myndighedsniveauer er bl.a.: ”Det er vigtigt at få myndighedsområdet med i kompetenceudviklingsforløbet med henblik på det gode sammenhængende forløb for borgerne samt for at modvirke en eventuel afkobling mellem myndighed og udfører og sikre gode overgange. Forløbet skal tilpasses myndighedsområdet, men der tales ud fra en delt virkelighed og et fælles sprog”[1]. 

Udviklingen på Voksenområdet stiller generelt nye krav til kompetencerne hos myndighedsmedarbejderne.  

De nye krav kan sammenfattes i følgende hovedspor: 

 • En fælles forståelse af paradigmeskiftet på det specialiserede voksenområde, herunder forståelsen af velfærd og kerneopgave.  
 • En fælles grundfaglighed med større fokus på den teoretiske og videnbaserede sagsbehandling som udgangspunkt for målfastsættelse, der sikrer progression og kvalitet for borgerne.  
 • En større videndeling og tværfaglighed i de borgerrettede forløb. 
Det arbejdes der med på kurset 

På kurset arbejdes med myndighedsopgaver inden for serviceloven herunder SL §§ 107, 108 samt 103 og 104 dag- og døgntilbud, SL § 85 støtte i eget hjem, SL § 101 misbrugsbehandling og SL § 96 BPA - borgerstyret personlig assistance m.v.  

De gængse opgaver er rådgivning og vejledning, sagsbehandling (målfastsættelse og dokumentation), tværfaglig koordinering i forhold til eksterne og interne samarbejdspartnere og opfølgninger herunder kvalitetssikring omkring effekter m.v. Samarbejdspartnerne vil typisk være jobcentret, behandlingspsykiatrier, interne og eksterne leverandører, VISO m.v. 

Mere info?

Har du brug for mere information om modulet, hvornår tilmeldingen åbner eller noget helt tredje, er du meget velkommen til at kontakte Dorthe Ludvigsen, der er ansvarlig for kurset.