Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
 • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Økonomisk teori og metode

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Diplomuddannelse i skat

ECTS: 5

Tilmeld

Få brugbar viden til at håndtere og forstå virksomheders økonomi og skat

 • Få teoretisk og praktisk kendskab til målings- og indregningsmetoder, periodiseringsregler samt analyse af økonomiske transaktioner

Hvordan skaber du sammenhæng imellem tallene? Med udgangspunkt i et årsregnskab får du på dette modul viden og erfaring med at arbejde med årsregnskabets enkelte bestanddele – og målings- og indregningsmetoder, periodiseringsregler samt analyse af økonomiske transaktioner.

Det giver dig tilsammen en holistisk forståelse for virksomheders økonomi. Denne kan blandt andet bruges til at formidle viden om virksomheden eller forudse økonomiske udfordringer i fremtiden ved at kigge på nøgletallene i en årsrapport.

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Hvordan du bogfører transaktioner og udarbejder et årsregnskab.
 • Lær om økonomisk teoris paradigmer, opgørelsesprincipper, indregnings-, målings- og periodiseringsmetoder samt økonomiske analysemetoder.
 • Hvordan du finder relevant økonomisk information i årsrapporten til løsning af et problem. 
 • Hvordan du vælger og begrunder alternative legale løsningsmodeller og formidler økonomiske resultater.

Modulet er et obligatorisk modul på Diplomuddannelsen i skat, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?

Du arbejder formentlig med virksomheders skatteforhold eller økonomi og vil gerne have en dybere forståelse for de forskellige elementer og regnemetoder i en årsrapport, samt kompetencer til at udarbejde årsrapporter.

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Formål 
Økonomisk teori og metode giver den studerende overordnet indsigt i økonomisk teoris paradigmer for måling af økonomiske transaktioner og beholdninger samt en anvendelsesorienteret kendskab til årsregnskabet målings- og indregningsmetoder samt periodiseringsregler. 

Formålet er endvidere at give overblik over årsregnskabets bestanddele og indhold samt virksomhedens muligheder og begrænsninger i at afgive information til virksomhedens omverden ved hjælp af årsregnskabet, herunder information til offentlige myndigheder. 

Yderligere er formålet at kunne få viden om en virksomhed ved analyse af dets årsregnskab, herunder ved anvendelse af nøgletal mv. 

Indhold 
Udgangspunkt tages i økonomisk teoris principper og metoder for registrering og måling af økonomiske transaktioner og beholdninger. 
Med udgangspunkt i et konkret årsregnskab belyses kravene til transaktionsregistrering samt til udarbejdelse af årsregnskabet. Derefter belyses opgørelser af årsregnskabets enkelte bestanddele ud fra lovgivningens og standarders bestemmelser om indregnings-, målings- periodiseringsmetoder. Hovedvægten lægges på resultatopgørelsen. 

Årsregnskabets informationer uddrages bl.a. ved hjælp af nøgletal. Mulige forskelle mellem årsregnskabets regler og regler for skattepligtige indkomstopgørelser belyses. 

Økonomisk teori og metode skal give den studerende teoretisk og anvendelsesorienteret kendskab til målings- og indregningsmetoder, periodiseringsregler samt analyse af økonomiske transaktioner. 

Læringsmål: 
Viden 
Den studerende skal: 

 • have viden om økonomisk teoris paradigmer, opgørelsesprincipper, indregnings-, målings. og periodiseringsmetoder 
 • have viden om analysemetoder, registrering af økonomiske transaktioner, årsregnskabets be-standdele samt teknikker til udarbejdelse af årsregnskabet. 

Færdigheder 
Den studerende skal 

 • kunne bogføre transaktioner og udarbejde et årsregnskab 
 • kunne opgøre årsregnskabets væsentligste poster ved anvendelse af indregnings, målings- og periodiseringsmetoder 
 • kunne anvende økonomisk metode til analyse af økonomiske transaktioner 

Kompetencer 
Den studerende kan 

 • finde relevant økonomisk information i årsrapporten til løsning af et problem 
 • anvende relevante økonomiske metoder og teknikker til løsning af et problem 
 • vælge og begrunde alternative legale løsningsmodeller og formidle økonomiske resultater. 

Eksamensform 
Synopsis, med individuelt mundtligt forsvar 30 min. inkl. vortering votering, meddelelse af karakterer mv. 
Synopsis kan afleveres individuelt eller i grupper.