Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Offentlig budgetlægning og økonomistyring

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration

ECTS: 5

Fagområde: Økonomi

Tilmeld

Få kompetencer til at arbejde professionelt og selvstændigt med budgetlægning og økonomistyring i offentlige virksomheder

 • Bliv en dygtig formidler af økonomiske problemstillinger og talmateriale
 • Lær at arbejde metodisk korrekt med budgetlægning og økonomistyring

Vil du blive bedre til at give det økonomiske overblik for både kolleger og ledelse? Med dette modul får du viden og kompetencer til at være en fagligt velfunderet medarbejder på det økonomiske område. 

Du får et overblik over lovgivningen omkring budgetlægning og økonomistyring, samt baggrunden og principperne for de økonomiske aftaler mellem staten og det kommunale/regionale område. På modulet vil du også få indsigt i bloktilskud og mellemkommunal udligning, hvilket vil styrke dine analyser og vurderinger.

Endelig vil du også lære, hvor du kan finde ny viden på området og implementere den i din nuværende praksis.

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Hvordan du bedst formidler, budgetlægger og arbejder med økonomiske problemstillinger
 • Regler og metoder omkring budgetlægning og økonomistyring
 • Den politiske baggrund for områdets praksis
 • Samspillet mellem områdets aktører og de institutionelle rammer

Modulet er et valgfrit modul på Diplom i offentlig forvaltning og administration, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?

Du arbejder i en forvaltning eller administration, og vil gerne styrke din økonomiske indsigt. Du vil styrke det metodiske arbejde med budgetlægning og økonomistyring, samt formidlingen af økonomiske problemstillinger og talmateriale.

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Viden
Den studerende skal

 • kende principper og regelgrundlaget for budgetlægningen og økonomistyringen i den offentlige sektor
 • kende baggrunden og principperne for de økonomiske aftaler mellem staten og kommunerne/regionerne.
 • kende principperne for tildeling af bloktilskud og mellemkommunal udligning

Færdigheder
Den studerende skal

 • kunne analysere og vurdere konsekvenserne af et givent budget
 • kunne identificere og beskrive professionsrelevante problemstillinger mht. økonomistyring, samt kan vælge og argumentere for relevante løsningsmodeller
 • kunne vurdere konsekvenserne af ændrede forudsætninger – fx i forhold til den økonomiske udvikling

Kompetencer
Den studerende skal

 • kan kunne formidle økonomiske problemstillinger og talmateriale til både den politiske og den administrative ledelse
 • kan kunne arbejde metodisk korrekt med budgetlægning og økonomistyring
 • kan kunne opsøge ny viden på området.
Hvordan bedømmes jeg på modulet?

Din eksamen kan gennemføres som individuel eksamen eller som gruppeeksamen.