Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Modul

Akademiuddannelse i ledelse

Modul 2: Organisation og arbejdspsykologi

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Bliv klogere på virksomhedsstrukturer og -kulturer, og lær hvordan du kan arbejde med det

 • Få indsigt i samspillet mellem en organisation og dens omgivelser.
 • Lær at tilrettelægge arbejdsopgaver ift. struktur, organisering og trivsel.

Modulet organisation og arbejdspsykologi giver dig et professionelt udgangspunkt for at arbejde med kultur, organisering, motivation og trivsel i din virksomhed.

Du får en grundig indføring i organisations- og virksomhedsstruktur, styringsprocesser og kultur, og du lærer om samspillet mellem en virksomheds organisation og omgivelserne.

Du lærer desuden om, hvordan en organisationsstruktur er opbygget, og hvilke styringsprocesser der er på spil. Du lærer, hvordan du indretter en organisation og tilrettelægger arbejdsopgaver på en måde, der sikrer effektivitet og glade medarbejdere.

Du får blandt andet redskaber til at skabe klare rammer og en tydelig fordeling af ansvar og opgaver. 

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Få kompetencer og praktiske værktøjer til at arbejde med din virksomheds organisering og kultur.
 • Blive klogere på motivation, trivsel og arbejdsmiljø, så du aktivt kan tage del i løsningen af opgaver inden for de områder.
 • Lære at analysere og vurdere hverdagens udfordringer mellem organisationens struktur, processer og kultur.
 • Lær at indsamle og anvende data til at undersøge organisatoriske problemstillinger. 
 • Få det nødvendige overblik over, hvad, hvordan og hvor du med fordel kan sætte ind med organisationsudviklende aktiviteter.

Modulet er et obligatorisk modul på Akademiuddannelsen i ledelse, men kan også tages selvstændigt.

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du have gennemført en studie- eller erhvervsforberedende uddannelse, som for eksempel en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse (EUD).

Derudover skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Formål
Det er formålet, at den studerende gennem refleksion over teori og praksis udvikler sin forståelse for organisationslivet og arbejdspsykologien. Den studerende skal kunne identificere problemstillinger i en praktisk kontekst og gennem anvendelse af fagets teorier og metoder være i stand til at tage aktivt del i udarbejdelsen af løsningsforslag.

Læringsmål
Den studerende...

Viden og forståelse

 • Skal have viden om organisationsfagets hovedområder: Struktur, styringsprocesser samt virksomhedskultur og -etik.
 • Skal have viden om arbejdspsykologiens hovedområder: Individets psykologi (motivation, trivsel, forsvar), socialpsykologien (på gruppe- og organisationsplan) og personlighedspsykologien.
 • Skal kende til ledelse og organisationsudvikling.

Færdigheder

 • Skal kunne adskille symptomer og problemer på en sådan måde, at de iagttagne symptomer kan konkretiseres i form af organisatoriske eller arbejdspsykologiske problemer.
 • Skal kunne adskille fagets hovedområder, så det bliver muligt at arbejde isoleret med delemner (fx struktur).
 • Skal kunne forstå kompleksiteten i en organisation.
 • Skal besidde et antal konkrete værktøjer (teorier, modeller) inden for alle fagets hovedområder.
 • Skal være i stand til at vurdere, hvor vidt en given model eller teori er hensigtsmæssig i den aktuelle sammenhæng.
 • Skal kunne håndtere individer/gruppers forskellighed på det arbejdspsykologiske plan.
 • Skal kunne håndtere indhentning af empiri i forhold til faglige problemstillinger.

Kompetence

 • Skal kunne finde og identificere problemstillinger af organisatorisk og arbejdspsykologisk art i en praktisk kontekst.
 • Skal kunne anvende fagets modeller og redskaber i forbindelse med udarbejdelse af praktiske løsningsforslag på en måde, så disse kan afprøves og eventuelt implementeres i praksis.
 • Skal i kraft af indsigt på et styrket grundlag kunne bidrage til organisatoriske samarbejdsprocesser og dermed til organisatorisk målopfyldelse.

Indhold

 • Organisatoriske grundelementer og sammenhænge i nutidens og fremtidens globale og lokale spektra* (*Spektrum er et område der er bredt og varieret sammensat, og hvor variationen går fra en yderlighed til en anden)
 • Organisationsstruktur og styringsprocesser i private og offentlige virksomheder
 • Organisationskulturen og forandringsledelse
 • Motivation og trivsel i arbejdslivet
 • Grupper, team og individer
 • Metode med fokus på dataindsamling og metode

Eksamen:
Mundtlig prøve med udgangspunkt i et individuelt kort projekt, med ekstern censur
og bedømmelse efter 7-trinsskalaen. Det korte projekt indgår med en helhedsvurdering som en del af bedømmelsen.

Tag uddannelsen på tre måder

Du kan tage en Akademiuddannelse i ledelse på tre forskellige måder. Vælg derfor, om det er online, blended learning eller fast track, der matcher dine behov bedst.

Online undervisning

Tag uddannelsen 100% online

Med en online undervisningsform skal du ikke møde fysisk op til undervisning, men blot deltage i undervisningen online. Det giver dig en stor grad af fleksibilitet.

Denne studieform er derfor for dig, der har brug for ekstra fleksibilitet for at gennemføre uddannelsen, eller dig som bor langt fra dér, hvor vi udbyder de forskellige moduler, og derfor ikke har mulighed for at møde op fysisk.

Du får større mulighed for selv at planlægge, hvor og hvornår du studerer, og du skal afsætte mindre tid til studiegruppearbejde og fastlagt undervisning. Det giver dig mere tid til at fordybe dig i det faglige stof på egen hånd og afprøve det i praksis. 

Når du studerer online, skal du derfor være indstillet på at studere mere på egne hånd. Det vil sige, at du skal kunne motivere dig selv og have selvdisciplin.

Online undervisning giver dig flere fordele:

 • Du kan i højere grad selv planlægge, hvor og hvornår det bedst passer dig at studere.
 • Fokus på at lære det faglige stof og prøve det af i din egen praksis.
 • Mindre tid på gruppearbejde og mere tid på egen fordybelse.

Undervisningen foregår bl.a. ved at:

 • Underviseren holder oplæg online.
 • Underviseren laver videoer og podcasts, som du ser og hører online.
 • Du har dialog og øvelser med dine medstuderende online.
 • Du læser litteratur inden undervisningen.
 • Underviseren forbereder øvelser, som du laver mellem undervisningsdagene.
 • Du skriver mindre opgaver, som du uploader på vores online læringsplatform.
 • Du får feedback fra dine medstuderende og din underviser.
Blended learning

Primært fysisk fremmødeundervisning

Med blended learning møder du primært fysisk op til undervisning, mens to af dine undervisningsdage vil foregå som online undervisning.

Denne studieform er for dig, der lærer bedst ved at snakke og interagere med dine medstuderende og sammen afprøve teorier og metoder. Du skal kunne afsætte seks dage til fysisk fremmødeundervisning og to dage til online undervisning. Men imellem undervisningsdagene får du rig mulighed for at reflektere over teorier og metoder og afprøve øvelser i praksis, da undervisningen er bredt ud over en længere periode, end hvis du vælger studieformen Fast Track.

Blended learning giver dig flere fordele:

 • Du kan skabe dig et godt netværk med dine medstuderende.
 • Dette netværk kan du også bruge efter din uddannelse.
 • Du lærer teorier og metoder ved at snakke og interagere med dine medstuderende.
 • Du har tid til at reflektere over nye teorier og metoder imellem undervisningsdagene og lave øvelser i din egen virksomhed.

Undervisningen foregår bl.a. ved at:

 • Underviseren holder oplæg, og I laver øvelser ud fra cases.
 • Du deltager i gruppearbejde, hvor I sammen kan reflektere over det faglige stof.
 • Du får feedback.
 • Du skal læse litteratur inden undervisningen.
 • Du imellem undervisningsdagene laver øvelser i din egen virksomhed og mødes med din studiegruppe.
Fast track

Blended learning - men på den halve tid

Studieformen fast track fungerer på helt samme måde som blended learning, men her studerer du på kortere tid og derfor meget mere intensivt.

Du får mange af de samme fordele, og undervisningen foregår på samme måde, men du skal være indstillet på at nå det samme på cirka den halve tid. Du skal altså stadig møde op til seks undervisningsdage, deltage i to online undervisningsdage og lave studiegruppearbejde og øvelser i egen virksomhed herimellem. Du studerer derfor intensivt og kommer derfor også hurtigere igennem din uddannelse.

Denne studieform er for dig, der lærer bedst ved at snakke og interagere med dine medstuderende, dig som ønsker at skabe et netværk med ligesindede, og dig som samtidig har tiden til at læse en uddannelse intensivt på kort tid.

Fast track giver dig flere fordele:

 • Du kan skabe dig et godt netværk med dine medstuderende.
 • Dette netværk kan du også bruge efter din uddannelse.
 • Du lærer teorier og metoder ved at snakke og interagere med dine medstuderende.
 • Du gennemfører hurtigere din uddannelse.

Undervisningen foregår bl.a. ved at:

 • Underviseren holder oplæg, og I laver øvelser ud fra cases.
 • Du deltager i gruppearbejde, hvor I sammen kan reflektere over det faglige stof.
 • Du får feedback.
 • Du skal læse litteratur inden undervisningen.
 • Du imellem undervisningsdagene laver øvelser i din egen virksomhed og mødes med din studiegruppe.

Tilmeld dig her

Der er i øjeblikket ikke åben for tilmelding til modulet.