Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning

Overgangen fra barn til voksen

UC SYD Videreuddannelse

Type: Kursus

Uddannelse: Kurser inden for socialområdet

Tilmeld
 • Handle- og betalingskommuneproblematikken 
 • Samspillet mellem myndighedsfunktionerne, kommunerne – og den nødvendige procedure i forbindelse med sagens behandling.

Overgangen fra barn til voksen i det kommunale system styres af et kompliceret regelsæt og den interne kommunale ansvarsfordeling.

For at lave en smidig overgang for den unge borger, skal kommunerne have styr på regelgrundlaget. Grundlaget for overgangen er kompliceret af sammenhængen mellem bestemmelserne om handle- og betalingskommune i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område – og bestemmelserne i serviceloven. Herudover er det nødvendigt, at ansatte, der varetager områderne, kender til den interne kompetencefordeling og -organisering. 

På kursusdagen vil deltagerne blive indført i samspillet mellem reglerne i retssikkerhedsloven og reglerne i serviceloven. Der vil blive udleveret et overblik over de relevante bestemmelser og tilhørende punkter i vejledninger. Kursusdagen vil tage udgangspunkt i eksempler fra praksis. 

Efter kurset, kan deltageren behandle sager, så der ikke opstår tvivl – og mellemkommunale tvister - om handle- og betalingsforpligtelse.

Kurset henvender sig til

 • Ansatte i kommuner, der arbejder med ungesager efter kapitel 11 i serviceloven.
 • Ansatte i kommuner, der arbejder med tilbud efter voksenbestemmelserne i serviceloven.
 • Administrativt ansatte i kommuner, der varetager opgaven omkring mellemkommunal refusion.
 • Ledere på området.

Praktiske informationer

 • Kurset udbydes som en halv kursusdag fra kl. 08.30 – 12.00. 
 • Kurset kan bestilles til hjemtagning i kommunerne i foråret 2019. 
 • Underviser på kurset er lektor Pernille Lykke Dalmar
 • For yderligere oplysninger kontakt: Dorthe T. Ludvigsen på dtlu@ucsyd.dk