Gå til hovedindhold

Pædagogfaglighed indenfor dansk og matematik

UC SYD Videreuddannelse

Type: Kursus

Uddannelse: Kurser i Undervisning og pædagogik

Tilmeld

Opnå viden om pædagogiske kompetencer og læreprocesser, der stimulerer børn og unges tilegnelse af sprog og danskfaglige nysgerrighed samt viden om læreprocesser, som fører til matematisk begrebsdannelse.

Du får blandt andet viden om læreprocesser, der stimulerer børn og unges tilegnelse af sprog og danskfaglig nysgerrighed, og du vil tilegne dig faglige kompetencer om læring i matematik med særlig fokus på skolestart.

Du vil på kurset indgå i tværfaglige drøftelser om læringsmæssige og didaktiske problemstillinger og løsningsmodeller.

Kursets indhold

Indholdet i undervisningen vil have fokus på fagdidaktik og praksistilknytning. Tilknytningen til pædagogernes egen praksis sikres gennem de forløb, som skal afprøves mellem undervisningsgangene.

Kompetenceområder i faget Pædagogfaglighed og dansk og Pædagogfaglighed og grundlæggende matematik vil være udgangspunkt for indholdet.

Kompetenceområde Dansk

Den studerende:

 • har viden om læreprocesser, der stimulerer børn og unges tilegnelse af sprog og danskfaglige nysgerrighed
 • har viden om betydningen af børns og unges sproglige udvikling i forhold til udvikling af færdigheder inden for læsning og skrivning
 • har viden om gældende mål for danskfaget i skolen
 • kan reflektere over praksis og anvendelse af læringsteorier og metoder på et videnskabsteoretisk grundlag
 • kan styrke barnets/den unges lyst til at bruge sproget personligt og alsidigt i samspil med andre
 • kan facilitere sprogmiljøer og dialogformer, der stimulerer børns og unges sproglige nysgerrighed
 • kan styrke barnets/den unges læring i forbindelse med det talte og det skrevne sprog
 • kan etablere differentierede læse- og skriveoplevelser, der udfordrer og stimulerer barnets/den unges udvikling
 • kan formidle og indgå i tværfaglige drøftelser om læringsmæssige og didaktiske problemstillinger og løsningsmodeller
Kompetenceområde grundlæggende matematik

Den studerende:

 • har viden om læreprocesser, som fører til matematisk begrebsdannelse blandt andet med anvendelse af eksperimenterende arbejdsformer
 • har viden om de gældende mål for faget
 • har viden om evalueringsmetoder i matematik – såvel summative som formative
 • skal kunne reflektere over praksis og anvende læringsteorier og metoder på et videnskabsteoretisk grundlag
 • kan iværksætte såvel træningsbaserede og forståelsesbaserede aktiviteter i matematik
 • kan mestre anvendelse af hjælpemidler som hensigtsmæssigt illustrerer matematiske begreber
 • kan håndtere en faglig fremadskridende dialog, som leder mod matematisk begrebsdannelse
 • kan håndtere en matematisk samtale herunder hverdagssprogets relation til fagsproget afpasset i forhold til barnet/den unge
 • kan håndtere barnets/den unges misopfattelser specielt inden for stofområdet tal og størrelser herunder kunne identificere disse misopfattelser samt anvende dem i forbindelse med børn og unges læreprocesser
 • kan formidle og indgår i tværfaglige drøftelser om læringsmæssige og didaktiske problemstillinger og løsningsmodeller
 • har kompetencer, der gør det muligt, at understøtte børn og unges læreprocesser

  Ikke alle kompetencemålene skal indgå i forløbet. Der udvælges blandt dem, og det vil fremgå af den konkrete undervisningsplan.

  Praktiske informationer

  Kurset har 54 undervisningstimer, som er fordelt over 18x3 timer. Undervisningen foregår på fredage kl. 9-12 på Campus Haderslev. Der udstedes efterfølgende et kursusbevis.

  I august afholdes der en studieforberedende samling for de deltagende pædagoger, skoleledere, repræsentanter fra forvaltningen, underviser og chefkonsulent Kirsten Skaastrup fra videreuddannelsen, UC SYD. Formålet med samlingen er at forberede deltageren på det kommende kursus, samt forventningsafstemme i forhold til rammer og indhold i forløbet.

  I begyndelsen af forløbet og midtvejs afsættes der tid til vejledningssamtaler mellem deltager og underviser i forhold til en afklaring.
  Forløbet vil være en kombination af dage med undervisning med undervisere fra lærer- og pædagoguddannelsen og studiedage uden undervisning, hvor der arbejdes med egne aktiviteter såsom afprøvning i egen praksis og evt. arbejde i studiegrupper. 
  I mellem de enkelte kursusgange lægges der op til forløb, som afprøves i praksis. Der udstedes et bevis for deltagelse i undervisningsforløbet. Fremmødeprotokol føres.