Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
 • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Pædagogik og filosofi

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Pædagogisk diplomuddannelse

ECTS: 10

Fagområde: Almen pædagogik

Tilmeld

Læs online, hvis corona-pandemien fortsætter

Du kan trygt tilmelde dig de moduler eller kurser, du gerne vil læse. Vi tilpasser undervisningen, så den kan gennemføres online eller lever op til de sundhedsfaglige retningslinjer, der gælder på det tidspunkt, undervisningen kan starte op på campus igen.

Du vil blive orienteret om undervisningsformen inden første undervisningsdag.
 

Lær at reflektere over pædagogisk praksis og problemstillinger for at kunne diskutere og vurdere opdragelse, uddannelse og læring  

 • Lær at indgå i samarbejde om at udvikle visionære strategier for almenpædagogisk praksis i skoler, institutioner og dagtilbud for børn og unge. 
 • Få viden om den demokratiske skole samt pædagogik og filosofi. 

Næsten al pædagogisk praksis har sit udspring i en filosofisk grundtanke, og med dette modul bliver du i stand til at sætte pædagogiske teorier i et filosofisk lys. Dermed kan du reflektere over pædagogisk praksis samt almenpædagogiske problemstillinger og deres betydning for børns dannelse. 

Dannelse, opdragelse og livslang læring er nogle af grundstenene i det danske samfund. Med metoderne og forståelsen fra dette modul, kan du være med til at udvikle de grundsten og lave visionære udviklingsstrategier for samfundets institutionaliserede praksis i skoler, uddannelsesinstitutioner og dagtilbud for børn og unge. 

Det vil du både kunne bruge i samarbejdet om større strategiske projekter og i din daglige pædagogiske praksis. 

Det får du indsigt i på dette modul:  

 • Lær at anvende pædagogiske teorier i filosofisk belysning til at diskutere og vurdere opdragelse, uddannelse og læring i livslangt perspektiv. 
 • Få viden om teorien og forståelsen bag den demokratiske skole/institution samt pædagogik og filosofi, og lær hvordan du formidler dem. 
 • Lær at udvikle din egen praksis og indgå i tværprofessionelt samarbejde om almenpædagogisk praksis. 

Modulet er et valgmodul på Pædagogisk diplom, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?  

Du skal vælge dette modul, hvis du gerne vil lære mere om de grundlæggende værdier og forståelser bag almenpædagogisk praksis. De teorier og forståelser kan du bruge til at udvikle din egen praksis eller til at indgå i samarbejde om at udvikle nye almenpædagogiske strategier. 

Adgangskrav 

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen 

Læringsmål  

Den studerende  

 • kan indgå i tværprofessionelt samarbejde om at udvikle visionære strategier for almenpædagogisk praksis i skoler, uddannelsesinstitutioner og dagtilbud for børn og unge.  
 • har viden om pædagogiske teoridannelser i filosofisk belysning.  
 • har viden om den demokratiske skole/institution samt pædagogik og filosofi.  
 • viden om og indsigt i teori om kommunikation og formidlingsformer.  
 • kan reflektere over pædagogisk praksis, samt almenpædagogiske problemstillinger og deres betydning for børn og unges dannelse. 
 • kan anvende pædagogiske teorier i filosofisk belysning til at diskutere og vurdere opdragelse, uddannelse og læring i livslangt perspektiv.  
 • kan begrunde og forklare visionære udviklingsstrategier for samfundets institutionaliserede praksis i skoler, uddannelsesinstitutioner og dagtilbud for børn og unge. 
Hvilken bedømmelsesform benyttes på modulet?

På modulet bliver du bedømt ved en intern prøve.