Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
 • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Pædagogik og relationsarbejde

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Pædagogisk diplomuddannelse

ECTS: 10

Fagområde: Pædagogisk og socialpædagogisk arbejde

Tilmeld

Læs online, hvis corona-pandemien fortsætter

Du kan trygt tilmelde dig de moduler eller kurser, du gerne vil læse. Vi tilpasser undervisningen, så den kan gennemføres online eller lever op til de sundhedsfaglige retningslinjer, der gælder på det tidspunkt, undervisningen kan starte op på campus igen.

Du vil blive orienteret om undervisningsformen inden første undervisningsdag.
 

Lær at bruge positionering og samarbejde til at arbejde systematisk med pædagogiske relationer 

 • Tag ansvar for udvikling af systematisk tilrettelagt og begrundet pædagogisk relationsarbejde.  
 • Brug viden om børn, unge eller voksnes forskellige livsvilkår, identitetsdannelse og perspektiv til professionelt pædagogisk relationsarbejde. 

Hvordan skaber du de bedste rammer for pædagogisk udvikling og arbejde? Svaret er afhængigt af situationen, men det kræver indsigt i, hvordan du skaber relationer med og mellem brugere og andre interessenter i pædagogisk praksis. Den indsigt får du på dette modul, så du kan påtage dig ansvaret for at udvikle pædagogisk relations- og udviklingsarbejde i din organisation. 

Med viden om de udfordringer og vilkår, som børn, unge og voksne har, lærer du at reflektere og anvende din position til at lave systematisk og fagligt begrundet pædagogisk relationsarbejde. Det kræver selvfølgelig viden om udfordringer, brudflader og dilemmaer, som ligger i den pædagogiske praksis og den pædagogiske profession, og den viden får du også på modulet i pædagogik og relationsarbejde. 

Din nye viden fra modulet kan ændre praksis i din organisation, og derfor lærer du også at vurdere og anvende ny viden og nye metoder i det daglige pædagogiske arbejde. Ved modulets afslutning kan du både planlægge, gennemføre og evaluere pædagogiske udviklingsforløb. 

Det får du indsigt i på dette modul:  

 • Hvordan du iværksætter samarbejde med brugere og andre interessenter og forstår din egen positions betydning i det samarbejde.  
 • Lær hvordan du samarbejder med kolleger og ledelse om at udvikle og tilrettelægge rammer og indsatser i det pædagogiske arbejde.  
 • Lær at vurdere hindringer, begrænsninger og muligheder for det pædagogiske arbejde i et samfundsmæssigt og institutionelt perspektiv.  
 • Få viden om udfordringer, brudflader og dilemmaer for pædagogisk praksis og den pædagogiske profession. 

Modulet er et valgmodul på Pædagogisk diplom, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?  

Modulet er for dig, der gerne vil arbejde (mere) målrettet med relationer i din pædagogiske praksis. Det kræver en refleksion over din egen positions betydning samt metoder og redskaber til at arbejde med relationsbygning inden for pædagogikkens strukturelle og kulturelle rammer. 

Adgangskrav 

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen 

Læringsmål 

Den studerende 

 • kan reflektere over egen positions betydning og iværksætte samarbejde med brugere og andre interessenter.   
 • kan påtage sig ansvar for udvikling af systematisk tilrettelagt og begrundet pædagogisk relationsarbejde.  
 • kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse om at udvikle og tilrettelægge rammer for - og indsatser i - det pædagogiske arbejde.  
 • skal have viden om børn, unge eller voksnes forskellige livsvilkår, identitetsdannelse og perspektiv i relation til professionelt pædagogisk relationsarbejde. 
 • har indsigt i politiske, organisatoriske og lovgivningsmæssige rammer og betingelser for udøvelsen af pædagogisk arbejde. 
 • har indsigt i viden og teorier til belysning af udfordringer, brudflader og dilemmaer for pædagogisk praksis og den pædagogiske profession. 
 • kan vurdere hindringer, begrænsninger og muligheder for det pædagogiske arbejde i et samfundsmæssigt og institutionelt perspektiv. 
 • kan vurdere og anvende nyt videngrundlag og nye metoder i pædagogisk praksis.  
 • kan planlægge, gennemføre og evaluere pædagogiske udviklingsforløb. 
Hvilken bedømmelsesform benyttes på modulet? 

På modulet bliver du bedømt ved en prøve med ekstern censur.