Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
 • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Pædagogkompetencer og grundlæggende matematik

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Pædagogisk diplomuddannelse

ECTS: 10

Fagområde: Almen pædagogik

Tilmeld

Læs online, hvis corona-pandemien fortsætter

Du kan trygt tilmelde dig de moduler eller kurser, du gerne vil læse. Vi tilpasser undervisningen, så den kan gennemføres online eller lever op til de sundhedsfaglige retningslinjer, der gælder på det tidspunkt, undervisningen kan starte op på campus igen.

Du vil blive orienteret om undervisningsformen inden første undervisningsdag.
 

Giv børn og unge en god indføring i matematikfaget  

 • Lær at indgå i et tværprofessionelt samarbejde til gavn for børn og unges matematikfaglige udvikling. 
 • Brug målrettede aktiviteter, eksperimenterende arbejdsformer og undervisningsrelateret lektiehjælp i matematik. 
 • Lær at identificere børn og unges misopfattelser i matematik - specielt inden for stofområdet tal og størrelser - og få metoderne til at håndtere dem. 

Vil du give børn og unge en god skolestart med fokus på den grundlæggende matematik? Med modulet i pædagogkompetencer og grundlæggende matematik får du indsigt i læringsmæssige og didaktiske problemstillinger og løsningsmodeller, som du kan anvende i din pædagogiske praksis. 

Du vil få en grundlæggende indsigt i begreber og læreprocesser, som fører til matematisk begrebsdannelse og talforståelse hos børn og unge. Den teoretiske forståelse får du koblet med træningsbaserede og forståelsesbaserede aktiviteter, der understøtter børn og unges læreprocesser. Du vil også stifte bekendtskab med diverse hjælpemidler til at illustrere matematiske begreber. Samlet set vil disse værktøjer gøre dig i stand til at lave differentieret formidling af matematisk stof for at lede mod en matematisk begrebsdannelse hos børn og unge. 

Selv om du udvikler dine kompetencer til at introducere børn og unge for grundlæggende matematik, så er det tværprofessionelle samarbejde også til gavn for børn og unges matematikfaglige udvikling. Det lærer du at indgå i, ligesom du får viden om de gældende mål og om evalueringsmetoder i matematik. 

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Få viden om børn og unges læring i matematik gennem skoleforløbet med speciel fokus på skolestart. 
 • Lær at indgå i tværprofessionelt samarbejde til gavn for børn og unges matematikfaglige udvikling, herunder undervisningsrelateret lektiehjælp i matematik med viden om gældende mål og evalueringsmetoder i matematik. 
 • Lær at identificere børn og unges misopfattelser i matematik og brug dem i forbindelse med børn og unges læreprocesser, så du målretter din formidling. 

Modulet er et valgmodul på Pædagogisk diplom, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?  

Du er pædagogisk uddannet og vil gerne arbejde målrettet med matematik og matematikfaget, fx i indskolingen. På dette modul får du viden og metoder til at gøre det. 

Adgangskrav 

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen 

Den studerende  

 • kan på baggrund af viden om børn og unges læring i matematik gennem skoleforløbet med speciel fokus på skolestart, på kvalificeret vis indgå i et tværprofessionelt samarbejde til gavn for børn og unges matematikfaglige udvikling, herunder undervisningsrelateret lektiehjælp i matematik.  
 • kan formidle og indgå i tværfaglige drøftelser om læringsmæssige og didaktiske problemstillinger og løsningsmodeller, samt reflektere over praksis og anvende læringsteorier og metoder på et videnskabsteoretisk grundlag.  
 • kan iværksætte såvel træningsbaserede som forståelsesbaserede aktiviteter, der understøtter børn og unges læreprocesser i matematik blandt andet med anvendelse af eksperimenterende arbejdsformer.  
 • har viden om de gældende mål og om evalueringsmetoder i matematik - såvel summative som formative.  
 • har viden om og indsigt i begreber og læreprocesser, som fører til matematisk begrebsdannelse og talforståelse. 
 • kan mestre anvendelse af hjælpemidler som hensigtsmæssigt illustrerer matematiske begreber. 
 • kan håndtere en faglig fremadskridende dialog, som leder mod matematisk begrebsdannelse.  
 • kan håndtere en matematisk samtale, herunder hverdagssprogets relation til fagsproget, afpasset i forhold til barnet/den unge.  
 • kan håndtere barnets/den unges misopfattelser, specielt inden for stofområdet tal og størrelser, herunder at kunne identificere disse misopfattelser samt anvende dem i forbindelse med børn og unges læreprocesser. 
Hvilken bedømmelsesform benyttes på modulet? 

På modulet bliver du bedømt ved en intern prøve.