Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Palliativ indsats - symptomlindring og det professionelle arbejde

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Sundhedsfaglig diplom - i Professionspraksis

ECTS: 5

Fagområde: Palliation

Tilmeld

Få indsigt i den vigtige tværfaglige indsats for at lindre uhelbredeligt syges lidelser

 • Styrk dit samarbejde med andre fagprofessionelle i den palliative indsats.
 • Få indsigt i lindring af komplekse tilstande hos uhelbredeligt syge og døende.

I den palliative indsats er der behov for ansatte, som på tværs af sektorer og faggrænser kan arbejde sammen om at lindre symptomer hos den syge eller døende. Hvis du kan inddrage og arbejde sammen med fagprofessionelle med andre fagligheder, bliver du bedre til at se den syge eller døendes symptomer fra forskellige perspektiver. Og det vil styrke din evne til at tage hånd om komplekse tilstande.  

På modulet får du indsigt i betydningen af det professionelle samarbejde mellem liv og død og de etiske dilemmaer i den forbindelse. Du bliver klædt på til at analysere og vurdere komplekse problemstillinger og finde relevante handlemuligheder, som kan hjælpe den syge eller døende. 

Det vil ikke alene styrke dig i dit arbejde med at lindre lidelse, men også gøre en stor forskel for den uhelbredeligt syge eller døende.  

Det lærer du på modulet:

 • Om palliation i et nationalt og internationalt perspektiv.
 • Om lidelse og lindring som komplekse tilstande og symptomer.
 • Om indsatsen over for delirium, kognitive forstyrrelser, depression og kropsændringer.
 • Om angst og sorg.
 • Om professionelt arbejde mellem liv og død.

Modulet er en del af Sundhedsfaglig Diplom - i Professionspraksis, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til? 

Modulet henvender sig til fagprofessionelle inden for sundhedsområdet, som arbejder med palliation – eller ønsker at komme til det. Du kan være sygeplejerske, fysioterapeut, ergoterapeut, radiograf, bioanalytiker eller på anden vis ansat i sundheds- og socialsektoren. 

Adgangskrav 

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Læringsmål  

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering   

Viden 

 • Kan beskrive, formulere og formidle forskellige konkrete tiltag i forhold til lindring af komplekse tilstande inden for tværfaglig palliativ indsats overfor den uhelbredeligt syge og døende. 
 • kan reflektere over de valgte problemstillinger på en måde der synliggør den studerendes forståelse for, at der kan anlægges forskellige relevante perspektiver til lindring af komplekse tilstande og symptomer i den tværfaglige palliative indsats overfor den uhelbredeligt syge og døende.  

Færdigheder  

 • kan dokumentere, analysere og vurdere komplekse problemstillinger i forhold til lindring af lidelse hos uhelbredeligt syge og døende mennesker. 
 • kan dokumentere, formulere og formidle problemstillinger og handlemuligheder, som relaterer sig til tværfaglig palliativ indsats – især med fokus på komplekse tilstande og lindring af lidelse overfor den uhelbredeligt syge og døende. 
 • kan søge, udvælge, analysere og vurdere litteratur, samt undersøgelses- og forskningsresultater med relevans for modulets faglige indhold. 

Kompetencer   

 • kan træffe og fagligt begrunde beslutninger med fokus på lindring af komplekse tilstande hos uhelbredeligt syge og døende mennesker. 
 • kan indgå i udviklingsarbejde og samarbejde med andre fagpersoner omkring problemstillinger med fokus på komplekse tilstande og lindring af lidelse i den palliative indsats. 

Indhold  

 • Palliation i et nationalt og internationalt perspektiv. 
 • Lidelse og lindring som komplekse tilstande og symptomer. 
 • Indsats over for delir, kognitive forstyrrelser og depression samt kropsændringer. 
 • Angst og sorg. 
 • Etiske dilemmaer. 
 • Professionelt arbejde mellem liv og død. 
Hvilken bedømmelsesform benyttes på modulet? 

Du afslutter modulet med en intern prøve, som bedømmes efter 7-trins-skalaen.

Tilmelding

Vi samarbejder med UCL om modulet, og derfor skal du tilmelde dig hos UCL. Find flere informationer om modulet og tilmeld dig det ved at klikke på knappen herunder.