Gå til hovedindhold

Patientologi - den tilskadekommende patient

UC SYD Videreuddannelse

Type: Modul

Uddannelse: Sundhedsfaglig diplom - i Professionspraksis

ECTS: 10

Fagområde: Akutmodtager- og behandlerfunktion FAM

Tilmeld

Lær at forstå og møde patienter i forhold til deres oplevelse og reaktioner på sygdom og sygehusvæsen  

 • Lær hvordan du træffer og begrunder kliniske beslutninger i samarbejdet med det syge menneske og pårørende.
 • Lær at reflektere over samarbejdet mellem det syge menneske, de pårørende og sundhedspersonalet.

Der er stor forskel på, hvordan mennesker håndterer personlig sygdom. Derfor sætter dette modul fokus på menneskers møde med sundhedssektoren og på deres oplevelse af og reaktioner på sygdom. Med modulets indhold og tilrettelæggelse kan du anvende ny viden i bearbejdning af egne erfaringer på måder, der kan bidrage til fortsat udvikling af din praksis.

Du kommer til at arbejde i dybden med patientologibegrebet, og du lærer at søge, vurdere og anvende litteratur samt undersøgelses- og forskningsresultater i argumentation for handlemuligheder i mødet mellem det syge menneske og sundhedsvæsenet.

Det styrker dine kompetencer til at træffe og begrunde kliniske beslutninger i samarbejdet med det syge menneske og pårørende. Og så får du selvfølgelig også sundheds- og socialpsykologiske perspektiver på de begreber og roller, som syge indtager i sundhedsvæsenet.   

Studiet er funderet i din egen praksis og udviklingen af denne, så derfor er der meget fokus på samarbejde og på at facilitere det gode samarbejde. Det kan for eksempel også være samarbejde med det syge menneske og dets pårørende ud fra indsigt i teknologiens fordele og ulemper - som du også lærer på modulet.

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Lær hvordan du kobler indsigt i patientologi samt sundheds- og socialpsykologiske begreber med din daglige professionelle praksis for at udvikle den.
 • Hvordan du træffer og begrunder kliniske beslutninger i samarbejdet med det syge menneske og pårørende med indsigt i for eksempel teknologiens fordele og ulemper.
 • Hvilke problemstillinger og handlemuligheder der er i relation til menneskers oplevelse af og reaktioner på at have gennemlevet eller leve med sygdom.

Modulet er et obligatorisk modul på Sundhedsfaglig diplom men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?

Modulet er for dig, der arbejder direkte med patienter, og som gerne vil have de bedste forudsætninger for at gøre behandlingen gennemskuelig samt træffe og begrunde kliniske beslutninger i samarbejdet med det syge menneske og pårørende.

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Læringsmål
Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering

Viden

 • kan demonstrere forståelse af viden, forskning og udvikling inden for patientologi med relevans for eget praksisfelt.
 • kan reflektere over samarbejdet mellem det syge menneske, de pårørende og sundhedspersonalet.
 • kan demonstrere viden om mulige konsekvenser af at have gennemlevet eller leve med sygdom.

Færdigheder

 • kan anvende viden i analyser af problemstillinger i mødet mellem det syge menneske og sundhedsvæsenet.
 • kan søge, vurdere og anvende litteratur samt undersøgelses- og forskningsresultater i argumentation for handlemuligheder i mødet mellem det syge menneske og sundhedsvæsenet.
 • kan dokumentere og formidle problemstillinger og handlemuligheder i relation til menneskers oplevelse af og reaktioner på at have gennemlevet eller leve med sygdom.

Kompetencer

 • kan træffe og begrunde kliniske beslutninger i samarbejdet med det syge menneske og pårørende.
 • kan samarbejde med det syge menneske og dets pårørende ud fra indsigt i teknologiens fordele og ulemper.

Indhold

 • Patientologibegrebet.
 • Metoder i udvikling og forskning inden for patientologi.
 • Livsfænomener som f.eks. lidelse, livsmod, smerte, stress og håb.
 • Sygdoms- og behandlingsforløb, samt disses indflydelse på menneskers oplevelse af at leve med sygdom.
 • Sundheds- og socialpsykologiske perspektiver på mødet mellem det syge menneske og sundhedsvæsenet ud fra begreber som f.eks. sundheds- og sygdomsopfattelser og -adfærd, psykologiske reaktioner, normalitet, magt, roller, kultur og netværk.
 • At være pårørende.
 • Teknologianvendelse i et patientologisk perspektiv.
 • Krop og kropsopfattelser i sundhed og sygdom.