Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Modul

Akademiuddannelse i ledelse

Positiv psykologi i ledelse

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Inddrag positiv psykologi og styrkebaseret udvikling i din ledelse

 • Få en række nye værktøjer til at skabe mere engagement og selvtillid i din organisation.
 • Lær at reflektere over, hvordan du kan bruge dine egne og medarbejdernes styrker til at skabe et positivt mindset.

Med modulet i positiv psykologi i ledelse kan du undgå røde tal på bundlinjen i den mentale bank for både dig og dine medarbejdere. Du vil lære at inddrage en psykologisk forståelse af trivsel og vil kunne skabe mentalt overskud i din ledelsespraksis, så både du og dine medarbejdere kan præstere optimalt.

Vil du helst arbejde med dine styrker eller svagheder? Hvis du tænkte ”styrker”, så er du som de fleste andre og vil gerne udvikle de egenskaber, som påvirker din psyke positivt. Derfor vil du lære at introducere styrkebaseret medarbejderudvikling for at fremme udvikling, trivsel og engagement på arbejdspladsen. I takt med medarbejdernes – og din egen – tiltro til egne styrker vokser, vil I opbygge mere optimisme, håb, selvtillid og modstandskraft. Kort sagt: psykologisk kapital, som du også vil lære at arbejde med på modulet.

Formålet med modulet er ikke, at arbejdspladsen skal være evigt optimistisk – det er selvsagt ikke muligt. Men du kan være med til at styrke sammenholdet og præstationerne ved at kunne skifte fokus fra problemer til styrker når det er relevant og dermed skabe handlekraft og udvikling. 

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Hvordan du arbejder konkret med din egen trivsel som leder og bliver i stand til at give det videre til medarbejderne.
 • Lær at arbejde med styrkebaseret medarbejderudvikling og skab samtidig autentisk ledelse.
 • Bliv introduceret for det engagerede liv og flow.
 • Lær at arbejde med psykologisk kapital som en del af din ledelsespraksis.
 • Lederens kommunikation og dets betydning i din egen praksis.

Modulet et et valgfrit modul på Akademiuddannelsen i ledelse, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?

Savner du som leder eller teamleder forståelsen og redskaberne til at få dine medarbejdere igennem nogle af de tungere opgaver, eller trænger organisationen til et bedre udsyn på opgaven og indblik i egne kompetencer? Så er modulet i Positiv psykologi i ledelse et oplagt valg for dig.

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du have gennemført en studie- eller erhvervsforberedende uddannelse, som for eksempel en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse (EUD).

Derudover skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Formål 
Det er formålet, at den studerende gennem refleksion over praksis og teori inden for fagområdet styrker sin ledelsesmæssige handlekraft ved at udvikle evnen til at forstå, hvad der gør, at mennesker trives og præsterer optimalt. Det er endvidere formålet, at den studerende får kendskab til, hvordan styrkebaseret medarbejderudvikling fremmer udvikling, trivsel og engagement på arbejdspladsen. 

Viden og forståelse
Skal inden for den positive psykologis område have udviklingsbaseret viden om områdets praksis og central anvendt teori og metode og kunne bringe den positive psykologis resultater ind i en arbejdsmæssig kontekst 

Færdigheder 

 • Skal kunne anvende centrale metoder og konkrete redskaber til opbygning af psykologisk kapital: Graden af optimisme, håb, selvtillid og modstandskraft 
 • Skal kunne vurdere praksisnære problemstillinger, flytte fokus og skabe handlekraft og engagement

Kompetencer 

 • Skal kunne lede udviklingsorienterede situationer på det relevante ledelsesniveau og skabe flow, engagement og udvikling ved at sætte fokus på medarbejdernes styrker.
 • Skal på et reflekteret grundlag i egen afdeling kunne anvende styrkebaseret ledelse til udvikling af egen ledelsestilgang og ledelsespraksis i forbindelse med anvendelsen af positiv psykologi 

Indhold

 • Lederens egen trivsel
 • Styrker og autentisk ledelse
 • Det engagerede liv og Flow 
 • Psykologisk kapital
 • Lederens kommunikation
Hvordan bedømmes jeg på modulet?

Du vil komme til en mundtlig prøve med udgangspunkt i din egen synopsis, hvor synopsen indgår i en helhedsvurdering som en del af bedømmelsen. Bedømmelsen er intern efter 7- trins skalaen.

Tag uddannelsen på tre måder

Du kan tage en Akademiuddannelse i ledelse på tre forskellige måder. Vælg derfor, om det er online, blended learning eller fast track, der matcher dine behov bedst.

Online undervisning

Tag uddannelsen 100% online

Med en online undervisningsform skal du ikke møde fysisk op til undervisning, men blot deltage i undervisningen online. Det giver dig en stor grad af fleksibilitet.

Denne studieform er derfor for dig, der har brug for ekstra fleksibilitet for at gennemføre uddannelsen, eller dig som bor langt fra dér, hvor vi udbyder de forskellige moduler, og derfor ikke har mulighed for at møde op fysisk.

Du får større mulighed for selv at planlægge, hvor og hvornår du studerer, og du skal afsætte mindre tid til studiegruppearbejde og fastlagt undervisning. Det giver dig mere tid til at fordybe dig i det faglige stof på egen hånd og afprøve det i praksis. 

Når du studerer online, skal du derfor være indstillet på at studere mere på egne hånd. Det vil sige, at du skal kunne motivere dig selv og have selvdisciplin.

Online undervisning giver dig flere fordele:

 • Du kan i højere grad selv planlægge, hvor og hvornår det bedst passer dig at studere.
 • Fokus på at lære det faglige stof og prøve det af i din egen praksis.
 • Mindre tid på gruppearbejde og mere tid på egen fordybelse.

Undervisningen foregår bl.a. ved at:

 • Underviseren holder oplæg online.
 • Underviseren laver videoer og podcasts, som du ser og hører online.
 • Du har dialog og øvelser med dine medstuderende online.
 • Du læser litteratur inden undervisningen.
 • Underviseren forbereder øvelser, som du laver mellem undervisningsdagene.
 • Du skriver mindre opgaver, som du uploader på vores online læringsplatform.
 • Du får feedback fra dine medstuderende og din underviser.
Blended learning

Primært fysisk fremmødeundervisning

Med blended learning møder du primært fysisk op til undervisning, mens to af dine undervisningsdage vil foregå som online undervisning.

Denne studieform er for dig, der lærer bedst ved at snakke og interagere med dine medstuderende og sammen afprøve teorier og metoder. Du skal kunne afsætte seks dage til fysisk fremmødeundervisning og to dage til online undervisning. Men imellem undervisningsdagene får du rig mulighed for at reflektere over teorier og metoder og afprøve øvelser i praksis, da undervisningen er bredt ud over en længere periode, end hvis du vælger studieformen Fast Track.

Blended learning giver dig flere fordele:

 • Du kan skabe dig et godt netværk med dine medstuderende.
 • Dette netværk kan du også bruge efter din uddannelse.
 • Du lærer teorier og metoder ved at snakke og interagere med dine medstuderende.
 • Du har tid til at reflektere over nye teorier og metoder imellem undervisningsdagene og lave øvelser i din egen virksomhed.

Undervisningen foregår bl.a. ved at:

 • Underviseren holder oplæg, og I laver øvelser ud fra cases.
 • Du deltager i gruppearbejde, hvor I sammen kan reflektere over det faglige stof.
 • Du får feedback.
 • Du skal læse litteratur inden undervisningen.
 • Du imellem undervisningsdagene laver øvelser i din egen virksomhed og mødes med din studiegruppe.
Fast track

Blended learning - men på den halve tid

Studieformen fast track fungerer på helt samme måde som blended learning, men her studerer du på kortere tid og derfor meget mere intensivt.

Du får mange af de samme fordele, og undervisningen foregår på samme måde, men du skal være indstillet på at nå det samme på cirka den halve tid. Du skal altså stadig møde op til seks undervisningsdage, deltage i to online undervisningsdage og lave studiegruppearbejde og øvelser i egen virksomhed herimellem. Du studerer derfor intensivt og kommer derfor også hurtigere igennem din uddannelse.

Denne studieform er for dig, der lærer bedst ved at snakke og interagere med dine medstuderende, dig som ønsker at skabe et netværk med ligesindede, og dig som samtidig har tiden til at læse en uddannelse intensivt på kort tid.

Fast track giver dig flere fordele:

 • Du kan skabe dig et godt netværk med dine medstuderende.
 • Dette netværk kan du også bruge efter din uddannelse.
 • Du lærer teorier og metoder ved at snakke og interagere med dine medstuderende.
 • Du gennemfører hurtigere din uddannelse.

Undervisningen foregår bl.a. ved at:

 • Underviseren holder oplæg, og I laver øvelser ud fra cases.
 • Du deltager i gruppearbejde, hvor I sammen kan reflektere over det faglige stof.
 • Du får feedback.
 • Du skal læse litteratur inden undervisningen.
 • Du imellem undervisningsdagene laver øvelser i din egen virksomhed og mødes med din studiegruppe.

Tilmeld dig her

Online

Lokation: Aabenraa
Startdato: 06.04.2021
Tilmeldingsfrist: 16.03.2021
Pris: 6.150 kr.

Fast track

Lokation: Aabenraa
Startdato: 20.04.2021
Tilmeldingsfrist: 30.03.2021
Pris: 6.150 kr.

Fast track

Lokation: VUC Aabenraa Lavgade 30, 6200 Aabenraa
Startdato: 12.08.2021
Tilmeldingsfrist: 01.06.2021
Pris: 6.150 kr.

Blended learning

Lokation: UC SYD Stengårdsvej 144, 6705 Esbjerg Ø
Startdato: 01.09.2021
Tilmeldingsfrist: 01.06.2021
Pris: 6.150 kr.

Fast track

Lokation: VUC Aabenraa Lavgade 30 6200 Aabenraa
Startdato: 20.09.2021
Tilmeldingsfrist: 01.08.2021
Pris: 6.150 kr.