Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning

Praktiklærerkursus 2019-2020

Få viden om praktiklærerens opgaver.

Udbyder: Kursus

Uddannelse: Kurser i Undervisning og pædagogik

Tilmeld

Kursets mål

Målet er, at kursisten kan anvende sine færdigheder og viden til at varetage uddannelsesopgaven som praktiklærer for lærerstuderende i praktik. 

Kursets indhold

 • Praktikkens rammer, omfang, mål og indhold.
 • Praktikkens kompetenceområder didaktik, klasseledelse og relationsarbejde.
 • Studerendes professionspersonlige kommunikation.
 • Undersøgelse af pædagogisk praksis i praktikken.
 • Vejledning i praktikken (herunder trepartssamtale).
 • Bedømmelse i praktikken: Modulevaluering og praktiklærerens rolle ved praktikprøven.

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål til kurset, er du meget velkommen til at kontakte uddannelseskonsulent Lone Houmann Holst fra videreuddannelsen eller praktikkoordinator og lektor Martin Elmbæk Knudsen fra læreruddannelsen.

Fang Lone på 7266 5211  eller send hende en e-mailadresse på lhho@ucsyd.dk

Martins nummer er 7266 5053, og hans e-mailadresse er mekn@ucsyd.dk

Kursusprogram

Torsdag den 8. august 2019 fra kl. 8.15-14.

 • Præsentation af lovgivning og lokale bestemmelser af praktikken på læreruddannelsen 
 • Workshop inden for de tre kompetenceområder: Relation, didaktik og klasseledelse 

På dagen får kursisterne viden om den formalia, der skaber rammerne for praktikken på læreruddannelsen. Med indsigten får kursisterne en overordnet forståelse af, hvilke pædagogiske og didaktiske felter praktikken ønsker at kvalificere. 
 
Ligeledes gennemføres tre workshops. En inden for hver af praktikkens kompetenceområder, hvor kursisterne præsenteres for den grundviden, som de studerende har med sig fra læreruddannelsen ind i praktikken. 

Undervisere: Rasmus Aaskov Iversen, Iben Guldberg Hansen og Annette Elisabeth Jørgensen.

Mandag den 18. november fra kl. 13-16.

Tema 1: Vejledningsdidaktik og undersøgelse af praksis.

 • Gennemgang af og dialog om vejledningsdidaktiske grundpositioner.
 • Præsentation af og arbejde med vejledningsdidaktisk model.
 • Indsigt i vejledningsfaser.
 • Oplæg om studerendes undersøgelse af pædagogisk praksis i praktikken.

Underviser: Iben Guldberg Hansen.

Torsdag den 12. december 2019 fra kl. 8.15-15.30.

Tema 2: Vejledning med fokus på tilgange, roller og kommunikation.

 • Introduktion til forskellige vejlederroller med fokus på krydsfeltet mellem rådgivning, undervisning og vejledning.
 • Forskellige tilgange til vejledning præsenteres og diskuteres.
 • Spørgsmålstyper og andre kommunikationsformer introduceres og prøves i praksis.

Tema 3: Professionspersonlig kommunikation. 

 • Trepartssamtale, evaluering og modulgodkendelse.

Undervisere: Annette Elisabeth Jørgensen og Rasmus Aaskov Iversen. 

Onsdag den 18. marts 2020 kl. 14-16.

Fælles temadag med andre praktikvejledere:

 • Indføring i praktikprøven formalia, form og indhold.
 • Dialogmøde om praktiklærerens rolle som eksaminator ved praktikprøven herunder forberedelse, gennemførelse og votering. 

Undervisere: Rasmus Aaskov Iversen og Martin Elmbæk Knudsen.