Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
 • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Problemstillinger og teoretiske perspektiver i relation til en udvalgt målgruppe

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Den sociale diplomuddannelse

ECTS: 10

Fagområde: Valgmoduler uden for et fagområde på Social diplom

Tilmeld

Læs online, hvis corona-pandemien fortsætter

Du kan trygt tilmelde dig de moduler eller kurser, du gerne vil læse. Vi tilpasser undervisningen, så den kan gennemføres online eller lever op til de sundhedsfaglige retningslinjer, der gælder på det tidspunkt, undervisningen kan starte op på campus igen.

Du vil blive orienteret om undervisningsformen inden første undervisningsdag.
 

Bliv bedre til at håndtere din målgruppes udfordringer og problemstillinger

 • Få indsigt i sociale, organisatoriske, kulturelle og samfundsmæssige konteksters betydning for din målgruppe og dennes problemstillinger.
 • Lær at skabe bedre borgerinddragelse i de komplekse problemstillinger, som kræver flere professioner eller sektorer.

Vil du blive bedre til at håndtere de problemstillinger og udfordringer, som du møder i dit arbejde med bestemte målgrupper? På dette modul får du ikke bare en teoretisk forståelse for problemstillingerne, men gennemgår også, hvordan du kan håndtere dem i praksis og inkorporere dem i dit daglige arbejde.

Ofte vil en socialpædagogisk eller socialfaglig indsats involvere flere fagligheder og sektorer. Med din viden fra dette modul får du styrket dine kompetencer til at varetage den indsats. Modulet bliver tilpasset den målgruppe, som du arbejder med til daglig, lige meget om det er børn, unge, voksne eller grupper.

Dit arbejde forudsætter en magtrelation, hvor du som sagsbehandler eller fagperson skal være bevidst om etisk forsvarlighed og relationen. På den måde bevarer du din professionalisme og objektivitet. Tilgangen til denne rolle kan også variere fra målgruppe til målgruppe, og det vil du også blive introduceret til, så du selvstændigt kan udvikle og gennemføre strategier og valg.

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Hvordan individuelle, sociale, organisatoriske, kulturelle og samfundsmæssige kontekster har en betydning for arbejdet med den udvalgte målgruppe.
 • Lær om forskellige teoretiske perspektiver og problemstillinger, herunder normalitet, afvigelse, inklusion og eksklusion, magt og etik i relation til den udvalgte målgruppe.
 • Få en introduktion til udvalgte metodiske tilgange på området.

Modulet er et valgmodul på Den sociale diplomuddannelse, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?

Modulet er for dig, der er uddannet socialrådgiver, pædagog eller lignende og som yder en socialfaglig indsats for børn, unge, voksne eller deres pårørende. Du vil gerne optimere dit arbejde, og med dette modul får du den nødvendige viden og metoderne til at gøre det.

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse. En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Formål:
At den studerende gennem integration af praksiserfaring og en udviklingsbaseret tilgang har indsigt i en afgrænset målgruppes forhold i relation til at vurdere individuelle, sociale, organisatoriske, kulturelle og samfundsmæssige vilkår, muligheder og begrænsninger.

At den studerende har viden om forskellige metodiske tilgange i forhold til målgruppen samt har grundlag for at deltage i socialfagligt udviklingsarbejde i forhold til målgruppen

Indhold:

 • Individuelle, sociale, organisatoriske, kulturelle og samfundsmæssige konteksters betydning for arbejdet med den udvalgte målgruppe
 • Teoretiske perspektiver og problemstillinger, herunder normalitet, afvigelse, inklusion og eksklusion, magt og etik i relation til den udvalgte målgruppe
 • Introduktion til udvalgte metodiske tilgange på området

Læringsmål:
Viden

 • Forståelse for forskellige teorier, faglitteratur og forskningsresultater i socialt arbejde med en udvalgt målgruppe
 • Indsigt i relevante socialfaglige problemstillinger i relation til en udvalgt målgruppe

Færdigheder

 • Vurdere individuelle, sociale, organisatoriske, kulturelle og samfundsmæssige vilkår, muligheder og begrænsninger i forhold til en udvalgt målgruppe
 • Anvende faglige teorier med inddragelse af viden fra relevant udvikling/forskning i relation til arbejdet med en udvalgt målgruppe

Kompetencer

 • Kan analysere, reflektere over og formulere problemstillinger samt opsætte strategier i forhold til praksis i relation til arbejdet med en udvalgt målgruppe
 • Reflektere over brugen af relevante analysemetoder og demonstrere indsigt i udvalgte discipliner, teorier og begreber i relation til det professionelle arbejde med en udvalgt målgruppe.