Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Modul

Akademiuddannelse i ledelse

Projektledelse (Akademiuddannelse i ledelse)

Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

 Lær at arbejde professionelt og sikkert med alle faser af et projekt

 • Uddan dig i principperne for projektarbejde og projektledelse
 • Bliv i stand til at anvende styringsmodeller og værktøjer ift. forskellige projekttyper

Modulet ruster dig til at arbejde professionelt og sikkert med alle faser af et projekt, så du kan styre processen fra start til slut. Du får de rette kompetencer til at lede og styre mindre og mellemstore projekter igennem hele processen, og du lærer at realisere nye ideer og udviklingstiltag.

Du får værktøjer til at forberede, gennemføre og afslutte dine projekter, og du vil blive udstyret med relevante værktøjer til bl.a. at udvikle og forbedre projektprocessen, så dine projekter bliver en succes.

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Lær at vurdere problemstillingerne, og find de mest hensigtsmæssige løsningsmodeller både på et ledelsesmæssigt og et operationelt niveau.
 • Få indsigt i agile projektmetoder og viden om etablering og udnyttelse af vidensnetværk.
 • Blive introduceret til teori, metode og værktøjer, som du kan bruge til at udvikle og styre ressourcer såsom interessenter, planer, kvalitet, mål, risici og din egen rolle som projektleder.

Modulet et et valgfrit modul på Akademiuddannelsen i ledelse, men kan også tages selvstændigt.

Tid og sted

Mødedatoer for modulet:

 • 5. august
 • 6. august
 • 18. august
 • 24. august
 • 31. august
 • 1. september

Derudover skal du aflevere gruppeprojekt den 8. september og til mundtlig prøve 14. september.

Modulet foregår på:
Campus Kolding
Dyrehavevej 116
6000 Kolding

Hvem henvender modulet sig til?

Modulet er for dig, der vil styrke dine kompetencer inden for projektledelse. Måske arbejder du allerede med projektledelse, eller du skal snart til det. Modulets faglige udbytte kommer dig til gode, lige meget om du arbejder i en privat eller offentlig organisation.

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du have gennemført en studie- eller erhvervsforberedende uddannelse, som for eksempel en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse (EUD).

Derudover skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Formål
Det er formålet, at den studerende bliver i stand til at forberede, gennemføre og afslutte projekter
i organisationen.

Læringsmål
Den studerende...

Viden og forståelse

 • Skal have viden om projektstyrings områdets praksis og central anvendte teorier og metoder.
 • Skal have viden om og forståelse for organisationens situation og omgivelser.
 • Skal forstå og besidde organisatorisk viden for at kunne agere som leder af projekter.

Færdigheder

 • Skal kunne kombinere og anvende teorier og metoder inden for projektstyringsområdet.
 • Skal have overblik over forskellige projekttyper.
 • Skal kunne vurdere praksisnære problemstillinger og justere arbejdsgange og arbejdsprocesser i relation til projektformål og delmål.
 • Skal kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder inden for projektstyringsområdet til projektets interessenter.
 • Skal kunne indsamle empiri fra projektstyringsområdet og relatere denne til egen organisation og egne ledelsesmæssige forhold, udfordringer og tiltag på relevant måde.

Kompetence

 • Skal kunne indgå naturligt i udviklingsorienterede og/eller tværfaglige arbejdsprocesser inden for projektstyringsområdet.
 • Skal kunne udvikle egen ledelsespraksis inden for projektstyringsområdet, som udgangspunkt for at identificere egne læringsbehov.

Indhold

 • Projektorganisatoriske elementer og sammenhænge. Klassisk samt agilt
 • Projektstyringsværktøjer og processer
 • Ledelse i projekter
 • Kommunikative værktøjer i forbindelse med projekter

Tag uddannelsen på tre måder

Du kan tage en Akademiuddannelse i ledelse på tre forskellige måder. Vælg derfor, om det er online, blended learning eller fast track, der matcher dine behov bedst.

Online undervisning

Tag uddannelsen 100% online

Med en online undervisningsform skal du ikke møde fysisk op til undervisning, men blot deltage i undervisningen online. Det giver dig en stor grad af fleksibilitet.

Denne studieform er derfor for dig, der har brug for ekstra fleksibilitet for at gennemføre uddannelsen, eller dig som bor langt fra dér, hvor vi udbyder de forskellige moduler, og derfor ikke har mulighed for at møde op fysisk.

Du får større mulighed for selv at planlægge, hvor og hvornår du studerer, og du skal afsætte mindre tid til studiegruppearbejde og fastlagt undervisning. Det giver dig mere tid til at fordybe dig i det faglige stof på egen hånd og afprøve det i praksis. 

Når du studerer online, skal du derfor være indstillet på at studere mere på egne hånd. Det vil sige, at du skal kunne motivere dig selv og have selvdisciplin.

Online undervisning giver dig flere fordele:

 • Du kan i højere grad selv planlægge, hvor og hvornår det bedst passer dig at studere.
 • Fokus på at lære det faglige stof og prøve det af i din egen praksis.
 • Mindre tid på gruppearbejde og mere tid på egen fordybelse.

Undervisningen foregår bl.a. ved at:

 • Underviseren holder oplæg online.
 • Underviseren laver videoer og podcasts, som du ser og hører online.
 • Du har dialog og øvelser med dine medstuderende online.
 • Du læser litteratur inden undervisningen.
 • Underviseren forbereder øvelser, som du laver mellem undervisningsdagene.
 • Du skriver mindre opgaver, som du uploader på vores online læringsplatform.
 • Du får feedback fra dine medstuderende og din underviser.
Blended learning

Primært fysisk fremmødeundervisning

Med blended learning møder du primært fysisk op til undervisning, mens to af dine undervisningsdage vil foregå som online undervisning.

Denne studieform er for dig, der lærer bedst ved at snakke og interagere med dine medstuderende og sammen afprøve teorier og metoder. Du skal kunne afsætte seks dage til fysisk fremmødeundervisning og to dage til online undervisning. Men imellem undervisningsdagene får du rig mulighed for at reflektere over teorier og metoder og afprøve øvelser i praksis, da undervisningen er bredt ud over en længere periode, end hvis du vælger studieformen Fast Track.

Blended learning giver dig flere fordele:

 • Du kan skabe dig et godt netværk med dine medstuderende.
 • Dette netværk kan du også bruge efter din uddannelse.
 • Du lærer teorier og metoder ved at snakke og interagere med dine medstuderende.
 • Du har tid til at reflektere over nye teorier og metoder imellem undervisningsdagene og lave øvelser i din egen virksomhed.

Undervisningen foregår bl.a. ved at:

 • Underviseren holder oplæg, og I laver øvelser ud fra cases.
 • Du deltager i gruppearbejde, hvor I sammen kan reflektere over det faglige stof.
 • Du får feedback.
 • Du skal læse litteratur inden undervisningen.
 • Du imellem undervisningsdagene laver øvelser i din egen virksomhed og mødes med din studiegruppe.
Fast track

Blended learning - men på den halve tid

Studieformen fast track fungerer på helt samme måde som blended learning, men her studerer du på kortere tid og derfor meget mere intensivt.

Du får mange af de samme fordele, og undervisningen foregår på samme måde, men du skal være indstillet på at nå det samme på cirka den halve tid. Du skal altså stadig møde op til seks undervisningsdage, deltage i to online undervisningsdage og lave studiegruppearbejde og øvelser i egen virksomhed herimellem. Du studerer derfor intensivt og kommer derfor også hurtigere igennem din uddannelse.

Denne studieform er for dig, der lærer bedst ved at snakke og interagere med dine medstuderende, dig som ønsker at skabe et netværk med ligesindede, og dig som samtidig har tiden til at læse en uddannelse intensivt på kort tid.

Fast track giver dig flere fordele:

 • Du kan skabe dig et godt netværk med dine medstuderende.
 • Dette netværk kan du også bruge efter din uddannelse.
 • Du lærer teorier og metoder ved at snakke og interagere med dine medstuderende.
 • Du gennemfører hurtigere din uddannelse.

Undervisningen foregår bl.a. ved at:

 • Underviseren holder oplæg, og I laver øvelser ud fra cases.
 • Du deltager i gruppearbejde, hvor I sammen kan reflektere over det faglige stof.
 • Du får feedback.
 • Du skal læse litteratur inden undervisningen.
 • Du imellem undervisningsdagene laver øvelser i din egen virksomhed og mødes med din studiegruppe.

Tilmeld dig her

Fast track

Lokation: Kolding
Startdato: 22.09.2021
Tilmeldingsfrist: 20.09.2021
Pris: 12.500 kr.