Gå til hovedindhold
  • Uddannelse
  • Efter- og videreuddannelse
  • Forskning

Prøve for sygeplejersker med sårfunktion

UC SYD Videreuddannelse

Type: Kursus

Uddannelse: Kurser i Sundhed og psykiatri

Tilmeld

Afslut din efteruddannelse som sygeplejerske med sårfunktion og dokumentér dine kompetencer i henhold til EWMAs uddannelsesmål 

Som sygeplejerske inden for både den primære og sekundære sektor møder du ofte patienter med sår. Udviklingen inden for diagnosticering og behandling af sår, samt et stadigt mere komplekst sundhedsvæsen, stiller større krav til, at du som sygeplejerske holder dig ajour inden for sårbehandling.

Når du har gennemført alle seminarer inden for en 3 års periode, kan du tilmelde dig en eksamen, hvor du, på et sårambulatorie og sammen med uddannet sårsygeplejerske, dokumenterer din viden og færdigheder i sårbehandling. Når du består din eksamen, modtager du et efteruddannelsesbevis, der dokumenterer, at du har opnået kvalifikationer i henhold til EWMAs generelle uddannelsesmål for sårområdet. 

Det får du indsigt i på dette kursus:  

  • Hvordan du modtager og behandler patienter med komplekse sår. 
  • Dokumentér din viden og færdigheder i sårbehandling. 
  • Styrk din praksis og få mulighed for at varetage specialiserede funktioner inden for sårområdet. 

Kurset udbydes som et af vores Kurser i sundhed og psykiatri.

Hvem henvender kurset sig til?  

Kurset er for dig, der arbejder som sundhedsprofessionel og selvstændigt behandler patienter med kroniske eller akutte sår i kommuner, sygehusafsnit, ambulatorier, skadestuer, lægepraksis o.lign.