Gå til hovedindhold

Rehabilitering i et neuropsykologisk perspektiv efter erhvervet hjerneskade med fokus på kognitive, emotionelle og personlighedsmæssige forhold - modul A

UC SYD Videreuddannelse

Type: Modul

Uddannelse: Sundhedsfaglig diplom - i Sundhedsfremme og forebyggelse

ECTS: 10

Fagområde: Valgmoduler - SD i sundhedsfremme og forebyggelse

Tilmeld

Få indsigt i neuropsykologi og styrk dit arbejde med rehabiliteringsforløb for mennesker med erhvervet hjerneskade 

 • Få viden om kognitive, emotionelle og personlighedsmæssige forhold ved hjerneskade og forstå kompleksiteten i rehabiliteringsfasen. 
 • Bliv bedre til at tilrettelægge og varetage rehabiliteringsforløb med viden om neuropsykologi. 

Hvis du arbejder med mennesker, som har fået en hjerneskade, skal du dagligt håndtere komplekse problemstillinger og træffe beslutninger om indsatser. Derfor har du brug for en grundig viden om, hvordan kognitive, emotionelle og personlighedsmæssige forhold fungerer hos voksne med hjerneskade. Det vil styrke dit arbejde med at tilrettelægge og varetage rehabiliteringsforløb.  

På modulet går vi i dybden med, hvad der sker neuropsykologisk efter en hjerneskade, og hvilke forudsætninger der skal være opfyldt for at skabe rehabilitering. Du bliver sat ind i, hvad der virker og får masser af viden om, hvordan du kan bruge træning og strategier i dagligdagen og i dit arbejdsliv.  

Det vil styrke dig i dit daglige arbejde. Du vil stå stærkere, når du skal tilrettelægge forløb sammen med andre i sammenhængende patientforløb til glæde for borgeren og dig selv.  

Det lærer du på modulet: 

 • Om neuropsykologisk basereret rehabilitering med fokus på kognitive, emotionelle og personlighedsmæssige forhold. 
 • Om restitution efter hjerneskader og forudsætninger for rehabilitering. 
 • Om samarbejde med kolleger, andre fagligheder og pårørende. 
 • Om evidensbaseret rehabilitering, og hvordan man implementerer træning og strategier i dagligdag og arbejdsliv. 
 • At forholde dig til og tage stilling til dilemmaer i rehabiliteringsindsatsen. 

Modulet er en del af Sundhedsfaglig diplom - Sundhedsfremme og forebyggelse.

Hvem henvender modulet sig til? 

Modulet henvender sig til fysioterapeuter, ergoterapeuter, sygeplejersker og andre fagprofessionelle, der arbejder med borgere med erhvervet hjerneskade - herunder konsulenter, hjerneskadekoordinatorer og sagsbehandlere. Du kan for eksempel arbejde på optræningscentre, botilbud, specialskoler, med bostøtte i eget hjem og lignende.   

Adgangskrav 

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Læringsmål  

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering  

Viden  

 • kan demonstrere viden om og forståelse for forskning og udvikling inden for rehabilitering af hjerneskaderamte i relation til kognitive, emotionelle og personlighedsmæssige forhold.   
 • kan demonstrere viden om og forståelse for relevante teorier, metoder, modeller og strategier - og herigennem forståelse for kompleksiteten i rehabiliteringsfasen i relation til kognitive, emotionelle og personlighedsmæssige forhold.   
 • kan demonstrere viden om betydningen af tværfagligt samarbejde og borgerinddragelse i relation til kognitive, emotionelle og personlighedsmæssige forhold.  

Færdigheder  

 • kan identificere, analysere og begrunde problemstillinger og behov i forhold til indsatser og kan argumentere for relevante handlemuligheder.  
 • kan tilrettelægge, varetage og evaluere individualiserede forløb, herunder tage stilling til rehabiliteringspotentiale og muligheder.  
 • kan indgå i en tværfaglig praksis ud fra en helhedsorienteret forståelse.  
 • kan inddrage pårørende i et konstruktivt samarbejde.

Kompetencer  

 • kan i daglig praksis håndtere komplekse problemstillinger og træffe beslutninger om indsatser i relation til kognitive, emotionelle og personlighedsmæssige forhold hos voksne.  
 • kan indgå - på tværs af faggrupper og sektorer - i sammenhængende patientforløb.  
 • kan udvikle egen praksis med afsæt i fagligt begrundede beslutninger.

Indhold  

 • neuropsykologisk baseret rehabilitering med fokus på kognitive, emotionelle og personlighedsmæssige forhold.  
 • restitution efter hjerneskader.  
 • forudsætninger for rehabilitering  
 • teori og principper bag neuropsykologisk baseret rehabilitering  
 • individuel udredning  
 • målsætning   
 • borgerinddragelse og motivation  
 • erkendelsesproces 
 • psykologiske faktorers betydning.   
 • evidensbaseret rehabilitering - træning og kompensation.  
 • implementering af træning og strategier i dagligdagen og i arbejdslivet.  
 • faglighed i et tværfagligt perspektiv.  
 • samarbejde med pårørende.  
 • dilemmaer i rehabiliteringsindsatsen.
Hvilken bedømmelsesform benyttes på modulet? 

Du afslutter modulet med en intern prøve, som bedømmes efter 7-trins-skalaen