Gå til hovedindhold

Rehabilitering i et neuropsykologisk perspektiv efter erhvervet hjerneskade med fokus på fysiske og sensomotoriske følger - Modul B

UC SYD Videreuddannelse

Type: Modul

Uddannelse: Sundhedsfaglig diplom - i Sundhedsfremme og forebyggelse

ECTS: 10

Fagområde: Valgmoduler - SD i sundhedsfremme og forebyggelse

Tilmeld

Få indsigt i fysiske og sensomotoriske følger af erhvervet hjerneskade og styrk dit arbejde med rehabilitering 

 • Få viden om, hvordan fysik og sensomotorik bliver påvirket af en hjerneskade.  
 • Forstå, hvordan rehabiliteringsforløb påvirker fysik og sensomotorik og brug den viden til at styrke dit arbejde med at tilrettelægge og varetage rehabiliteringsforløb. 

Hvis du som fagprofessionel arbejder med mennesker, som er ramt af en hjerneskade, håndterer du ofte komplekse problemstillinger som indebærer sensomotoriske og fysiske følger af skaden.  

Evnen til at bevæge sig og bruge sin krop er grundlæggende for den rehabiliteringsindsats, som du skal tilrettelægge og stå for i samarbejde med andre fagprofessionelle, de pårørende og den hjerneskadede person selv. Derfor vil du blive styrket i dit arbejde ved at få en grundig viden om neuropsykologi med fokus på fysiske og sensomotoriske følger af hjerneskade.  

På modulet går vi i dybden med den viden, og du bliver klædt på til at bruge din viden til at tilrettelægge, stå for og evaluere forløb for forskellige mennesker med hjerneskade. Det vil styrke dig i dit samarbejde med andre fagprofessionelle, ligesom du vil blive bedre til at inddrage pårørende i et konstruktivt samarbejde.  

Du udvikler din egen praksis til glæde for dem, som er afhængige af din hjælp, de pårørende og ikke mindst dig selv.   

Det lærer du på modulet: 

 • At tilrettelægge og stå for rehabiliteringsforløb, som bygger på evidens og neuropsykologisk viden om fysiske og sensomotoriske følger. 
 • Om følger af hjerneskade som for eksempel koordinations- og bevægeforstyrrelser, adfærds- og handlingsmæssigt. 
 • Om samarbejde med andre fagprofessionelle og pårørende. 
 • At forholde dig og tage stilling til dilemmaer i forhold til for eksempel din egen rolle, etik og når samarbejde og din egen identitet sættes under pres for eksempel på grund af voldsom adfærd. 
 • Om sundhedspædagogik og neuropædagogisk strategi. 

Modulet er en del af Sundhedsfaglig diplom - Sundhedsfremme og forebyggelse.

Hvem henvender modulet sig til? 

Modulet henvender sig til fysioterapeuter, ergoterapeuter, sygeplejersker og andre fagprofessionelle, der arbejder med borgere med erhvervet hjerneskade - herunder konsulenter, hjerneskadekoordinatorer og sagsbehandlere. Du kan for eksempel arbejde på optræningscentre, botilbud, specialskoler, med bostøtte i eget hjem og lignende.   

Adgangskrav 

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Læringsmål  

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering  

Viden  

 • kan demonstrere viden om og forståelse af forskning og udvikling inden for rehabilitering af hjerneskaderamte i relation til fysiske og sensomotoriske følger.  
 • kan demonstrere viden om og forståelse af relevante teorier, metoder, modeller og strategier - og herigennem forståelse for kompleksiteten i rehabiliteringsfasen i relation til fysiske og sensomotoriske følger.   
 • kan demonstrere viden om betydningen af tværfagligt samarbejde og borgerinddragelse i relation til fysiske og sensomotoriske følger hos voksne.  
 • kan demonstrere viden om evidens: Hvilke metoder og tilgange i relation til fysiske og sensomotoriske følger er evidensbaseret.  

Færdigheder  

 • kan identificere, analysere og begrunde problemstillinger og behov i forhold til indsatser og kan argumentere for relevante handlemuligheder.  
 • kan tilrettelægge, varetage og evaluere individualiserede forløb, herunder tage stilling til rehabiliteringspotentiale og muligheder.  
 • kan indgå i en tværfaglig praksis med en helhedsorienteret tænkning.  
 • kan inddrage pårørende i et konstruktivt samarbejde.  

Kompetencer  

 • kan i daglig praksis håndtere komplekse problemstillinger og træffe beslutninger om indsatser i relation til fysiske og sensomotoriske følger.   
 • kan indgå - på tværs af faggrupper og sektorer - i sammenhængende patientforløb.  
 • kan udvikle egen praksis med afsæt i fagligt begrundede beslutninger.  

Indhold  

 • neuropsykologisk baseret rehabilitering med fokus på fysiske og sensomotoriske følger  
 • hjernens plasticitet, reorganisering, træning-læring-kompensation.  
 • evidens, metoder og koncepter i rehabilitering.  
 • følger efter hjerneskade  
 • tonus, koordinations- og bevægeforstyrrelser  
 • adfærdsmæssigt  
 • handlingsmæssigt.  
 • helhedsorienteret og tværfagligt arbejde  
 • ICF som tværfaglig referenceramme.  
 • dilemmaer i forhold til   
 • egen rolle, fagidentitet, etik, praktiske rammer for rehabilitering  
 • når samarbejde og egen identitet sættes under pres af fx voldsom adfærd.  
 • sundhedspædagogik  
 • neuropædagogisk strategi.  
Hvilken bedømmelsesform benyttes på modulet? 

Du afslutter modulet med en intern prøve, som bedømmes efter 7-trins-skalaen