Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
 • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Sammenhæng i patient- og brugerforløb i sundhedsvæsenet

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Sundhedsfaglig diplom - i Professionspraksis

ECTS: 5

Fagområde: Valgmoduler - SD i Professionspraksis

Tilmeld

Læs online, hvis corona-pandemien fortsætter

Du kan trygt tilmelde dig de moduler eller kurser, du gerne vil læse. Vi tilpasser undervisningen, så den kan gennemføres online eller lever op til de sundhedsfaglige retningslinjer, der gælder på det tidspunkt, undervisningen kan starte op på campus igen.

Du vil blive orienteret om undervisningsformen inden første undervisningsdag.
 

Bliv klædt på til at skabe et sammenhængende patientforløb

 • Lær, hvordan du kan inddrage patienten i et sammenhængende forløb.
 • Bliv bedre til at gennemskue komplekse patientforløb og at samarbejde på tværs af faggrænser.

Når du som sundhedsprofessionel hjælper eller behandler en patient, vil du som regel være én i rækken af flere instanser i sundhedsvæsnet. Gennem et behandlingsforløb har langt de fleste patienter, som det er i dag, kontakt til flere forskellige enheder i sundhedsvæsnet. Derfor er det vigtigt, at du bliver klædt på til at skabe så sammenhængende et patientforløb som muligt.  

Kvaliteten af behandlingen afhænger i høj grad af, hvor godt de forskellige enheder i sundhedsvæsnet arbejder sammen. De skal være gode til at kommunikere med hinanden og patienten, og dermed skabe et sammenhængende patientforløb, som giver mening for hovedpersonen: Patienten.  

På modulet Sammenhæng i patient- og brugerforløb i sundhedsvæsnet får du den viden og indsigt, som gør, at du kan gennemskue kompleksiteten i patientforløbet, kan se kritisk på din egen rolle, overskue handlemuligheder og samarbejde med andre fagpersoner om at skabe et sammenhængende forløb i sundhedsvæsnet.   

Det lærer du på modulet: 

 • Om organisatoriske og lovmæssige rammer for sammenhæng i patientforløb i sundhedsvæsnet. 
 • At overskue og se løsninger på koordineringsproblematikker og -udfordringer og etikken i den forbindelse. 
 • At samarbejde med andre på tværs af fag- og sektorgrænser. 
 • Hvordan du som sundhedsprofessionel inddrager brugerne i sammenhængende forløb. 
 • At beskrive og analysere patientforløb i forhold til udvalgte patientgrupper. 

Modulet er en del af Sundhedsfaglig Diplom - i Professionspraksis, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til? 

Den sundhedsfaglige diplomuddannelse henvender sig primært til sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, jordemødre, radiografer og bioanalytikere, men også til andre ansatte i sundheds- og socialsektoren. Modulet forudsætter, at du ønsker at erhverve kompetencer i forhold til at udvikle og styrke kvalitet, kontinuitet og sammenhæng i patient- og brugerforløb.  

Adgangskrav 

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Modulet er rettet mod sundhedsprofessionelle, der ønsker at erhverve kompetencer i forhold til at udvikle og styrke kvalitet, kontinuitet og sammenhæng i patient-/brugerforløb i sundhedsvæsenet. Der reflekteres over værdimæssige, juridiske og organisatoriske rammer i forhold til brugerinddragelse og koordinerende funktioner på tværs af faglige og organisatoriske grænser.    

Omfang: 5 ECTS-point  

Læringsmål  

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering  

 Viden  

 • forstår og kan se kritisk på egen rolle som sundhedsprofessionel i relation til at styrke sammenhæng i patient-/brugerforløb i sundhedsvæsenet. 
 • har indsigt i den kompleksitet, som sammenhæng i patient-/brugerforløb i sundhedsvæsenet frembyder. 
 • kan forstå og reflektere over forskellige metoder til at skabe sammenhæng i patient-/brugerforløb i sundhedsvæsenet med inddragelse af patienten/brugeren. 
 • kan redegøre for relevante juridiske rammer. 

 Færdigheder  

 • kan beskrive og analysere patient-/brugerforløb, problemstillinger og handlemuligheder, der relaterer sig til sammenhængende forløb i sundhedsvæsenet.  
 • inddrager relevant forsknings- og udviklingsarbejde. 

Kompetencer  

 • træffer og begrunder beslutninger omhandlende sammenhæng i forløb i sundhedsvæsenet. 
 • indgå i udviklingsarbejde og samarbejde med andre fagpersoner om sammenhæng i forløb i sundhedsvæsenet på tværs af faglige og organisatoriske grænser.

Indhold

 • Organisatoriske rammer for sammenhæng i patient-/brugerforløb i sundhedsvæsenet.  
 • Lovgivningsmæssige rammer for sammenhæng i patient-/brugerforløb i sundhedsvæsenet.  
 • Koordineringsproblematikker og udfordringer - etik. 
 • Samarbejde på tværs af fag- og sektorgrænser.   
 • Den sundhedsprofessionelles rolle og brugerinddragelse i sammenhængende forløb i sundhedsvæsenet.  
 • Beskrivelse samt analyse af patientforløb i relation til udvalgte patientgrupper.
Hvilken bedømmelsesform benyttes på modulet? 

Individuel bedømmelse med intern vurdering efter 7-trins-skalaen