Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
 • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Skat - Erhverv

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Diplomuddannelse i skat

ECTS: 5

Fagområde: Skat

Tilmeld

Lær at opgøre erhvervsdrivende personers skattepligtige indkomst

 • Lær om skattepligt og lempelsesmetoder for selvstændigt erhvervsdrivende
 • Få erfaring med både metoder og retskilder, som er relevante for beskatning af virksomheder og selvstændigt  erhvervsdrivende

Dette modul er for dig, der vil skabe overblik over erhvervsdrivende personers beskatningsforhold. På modulet får du både teoretisk og anvendelsesorienteret kendskab til fortolkning, opgørelser og beregninger vedrørende selvstændigt erhvervsdrivende personers skattepligt. 

Modulet er anvendelsesorienteret, og du vil både lære at assistere ved at fremfinde retskilder og konkret metodeanvendelse .

Tilsammen giver modulet dig attraktive kompetencer for både erhvervsliv og myndigheder.

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Hvordan du opgør erhvervsdrivende personers skattepligtige indkomst. 
 • Hvordan den objektive nationale skattepligt for selvstændigt erhvervsdrivende hænger sammen.
 • Få viden om registrering af indtægter og driftsomkostninger samt afskrivninger for erhvervsdrivende. 
 • Lær om indkomstopgørelsen for selvstændigt erhvervsdrivende og de mulige opgørelsesmetoder ved beskatning af virksomhedsindkomsten.

Modulet er et valgfrit modul på Diplomuddannelsen i skat, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?

Dette modul er for dig, der ønsker at arbejde med beskatning af selvstændigt erhvervsdrivende for enten virksomheder eller myndigheder. Du har formentlig allerede erfaring med skat og skattepligt, men ønsker at specialisere dig yderligere.

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.

En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Formål 
Skat - Erhverv skal give den studerende teoretisk og anvendelsesorienteret kendskab til fortolkning, opgørelser og beregninger vedrørende selvstændigt erhvervsdrivende personers subjektive og objektive skattepligt. 

Indhold 

 • Subjektiv skattepligt 
 • Indtægter og driftsomkostninger 
 • Afskrivninger 
 • Virksomhedsbeskatning 

Læringsmål: 

Viden 
Den studerende skal 

 • have viden om den objektive nationale skattepligt for selvstændigt erhvervsdrivende 
 • have viden om beskatningshjemmel og lempelsesmetoder for så vidt angår international personbeskatning 
 • have indsigt i indkomstopgørelsen for selvstændigt erhvervsdrivende og de mulige opgørelsesmetoder ved beskatning af virksomhedsindkomsten 

Færdigheder 
Den studerende skal 

 • kunne opgøre erhvervsdrivende personers skattepligtige indkomst 
 • kunne beregne lempelse efter interne regler og efter multilaterale dobbeltbeskatningsover-enskomster 
 • kunne udarbejde virksomhedsskattelovens opgørelser og specifikationer 

Kompetencer 
Den studerende kan 

 • fremfinde relevante retskilder og metoder som anvendes ved fastlæggelse af den objektive skattepligt for selvstændigt erhvervsdrivende 
 • fremfinde relevante retskilder og metoder som anvendes ved opgørelse og beskatning af glo-balindkomsten og lempelse for international dobbeltbeskatning 
 • opgøre den skattepligtige indkomst for selvstændigt erhvervsdrivende og beregne virksomhedsskat 
 • opgøre det nationale skattetilsvar for fysiske personer med udenlandsk indkomst 
Hvordan bedømmes jeg på modulet?

Din eksamen er en individuel skriftlig aflevering.