Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
 • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Skat - Kapitalgevinster

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Diplomuddannelse i skat

ECTS: 5

Fagområde: Skat

Tilmeld

Bliv i stand til at opgøre og beregne kapitalgevinster og deres beskatning

 • Lær om beskatning af kapitalgevinster
 • Få den nyeste viden om metoder til beskatning af kapitalgevinster 

Kapitalgevinster kan være mange ting: Ejendom, værdipapirer eller andre anskaffelser, som kaster gevinst eller tab af sig. Med dette modul bliver du i stand til at gennemskue kapitalgevinster og lave skattemæssig behandling af de – til tider – komplekse sager.

Via øvelser og opgaver får du kendskab til den skattemæssige behandling af gevinster og tab ved afståelse af værdipapirer, ejendomme og finansielle kontrakter samt ved frigørelse for gæld. Din undervisning tager udgangspunkt i den nyeste viden og lovhjemmel på området samt anerkendte metoder.

Ved modulets afslutning vil du være i stand til at arbejde konkret med kapitalgevinster for både virksomheder og myndigheder.

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Lær om metoder til beskatning, beskatningshjemmel og beregning af kapitalgevinster. 
 • Få indsigt i forskellige typer af kapitalgevinster og -tab; ejendomme, værdipapirer og kontrakter, og lær hvordan de behandles skattemæssigt.
 • Bliv i stand til at fremfinde relevante retskilder og metoder til skattemæssig behandling af gevinster og tab.
 • Hvordan du udarbejder virksomhedsskattelovens opgørelser og specifikationer, særligt med fokus på kapitalgevinster.

Modulet er et valgfrit modul på Diplomuddannelsen i skat, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?

Dette modul er for dig, der ønsker at arbejde  med kapitalgevinster og deres opgørelsesmetoder og beregninger. Du har formentlig allerede erfaring med skat og skattepligt, men ønsker at specialisere dig yderligere i forhold til kapitalgevinster.

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.

En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Formål 
Skat - Kapitalgevinster skal give den studerende teoretisk og anvendelsesorienteret kendskab til den skattemæssige behandling af gevinster og tab ved afståelse af værdipapirer, ejendomme og finansielle kontrakter samt ved frigørelse for gæld. 

Indhold 

 • Kursgevinstloven 
 • Fordringer 
 • Gæld 
 • Finansielle kontrakter 
 • Opgørelsesmetoder og beregninger 
 • Ejendomsavancebeskatningsloven 
 • Afståelsessummen 
 • Den regulerede anskaffelsessum 
 • Beskatning / genanbringelse 
 • Opgørelsesmetoder og beregninger 
 • Aktieavancebeskatningsloven 
 • Afståelsessummen 
 • Anskaffelsessummen 
 • Investeringsbeviser 
 • Fraflytning til udlandet 
 • Opgørelsesmetoder og beregninger 

Læringsmål:

Viden 
Den studerende skal 

 • have viden om metoder til beskatning af kapitalgevinster 
 • have viden om beskatningshjemmel for så vidt angår kapitalgevinster 
 • have indsigt i opgørelse og beregning af kapitalgevinster 

Færdigheder 
Den studerende skal 

 • kunne opgøre skattepligtige kapitalindkomster ved afståelse og ved fraflytning til udlandet 
 • kunne beregne lempelse efter interne regler og efter multilaterale dobbeltbeskatningsoverenskomster 
 • kunne udarbejde virksomhedsskattelovens opgørelser og specifikationer 

Kompetencer 
Den studerende kan:

 • fremfinde relevante retskilder og metoder til brug ved fastlæggelse af den objektive skattepligt for selvstændigt erhvervsdrivende 
 • fremfinde relevante retskilder og metoder til opgørelse og beskatning af globalindkomsten og lempelse for international dobbeltbeskatning 
 • opgøre den skattepligtige indkomst for selvstændigt erhvervsdrivende og beregne virksomhedsskat 
 • opgøre det nationale skattetilsvar for fysiske personer med udenlandsk indkomst
Hvordan bedømmes jeg på modulet?

Din eksamen er en individuel skriftlig aflevering.