Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
 • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Skat - Selskaber

UC SYD - Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Diplomuddannelse i skat

ECTS: 5

Fagområde: Skat

Tilmeld

Skab overblik over kapitalselskabers skatteretlige forhold samt skattepligt

 • Få generel viden om selskabers retlige forhold, herunder aktieavancer og udbytter, sambeskatning og omstrukturering.
 • Få erfaring med at finde retskilder og tidligere afgørelser, som kan være guideline for din eller andres skatteberegning og sagsbehandling

Der er i stigende grad behov for folk med ekspertise inden for skattefaglige problemstillinger for virksomheder og selskaber. Med din viden fra dette modul kan du både arbejde med skatteforhold for selskaber i Skatteforvaltningens styrelser eller med de samme problemstillinger i private virksomheder.

På modulet får du både teoretisk og anvendelsesorienteret kendskab til kapitalselskabers civilretlige og skatteretlige forhold samt skattepligt i både national og international sammenhæng. Afhængig af kapitalselskabet, så kan det være mange særforhold, som gør sig gældende, og du vil få bred indføring i skattepligt i ind- og udland, oprettelse eller opløsning af selskaber samt sambeskatning. Derudover får du kompetencer til og erfaring med at finde de relevante retskilder og præcedens, som underbygger din forvaltning eller rådgivning på området.

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Hvordan du opgør kapitalselskabers skattepligtige indkomst og sambeskatningsindkomsten. 
 • Få viden om stiftelse, ledelse og styring samt opløsning af selskaber. 
 • Få ny viden om den objektive nationale og internationale skattepligt for kapitalselskaber. 
 • Få indsigt i indkomstopgørelsen og skatteberegningen af kapitalselskaber, herunder tvungen national sambeskatning og frivillig international sambeskatning.
 • Hvordan du fremsøgerfinder relevante retskilder og metoder som anvendes ved fastlæggelse af den subjektive og objektive skattepligt for selskaber.

Modulet er et valgfrit modul på Diplomuddannelsen i skat, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?

Modulet er for dig, der allerede har erfaring med administration af told, moms, afgifter og skatteforhold eller andre skattefaglige problemstillinger, men som ønsker at specialisere dig i selskaber. Med dette modul kan du både anvende din specialiserede viden i revisions- og advokatfirmaer eller i en af Skatteforvaltningens styrelser.

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.

En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Formål 
Skat – Selskaber skal give den studerende teoretisk og anvendelsesorienteret kendskab til kapitalselskabers civilretlige og skatteretlige forhold, herunder regler og praksis for subjektiv og objektiv skattepligt, både i national og international sammenhæng. 

Indhold 

 • Stiftelse af selskaber 
 • Tilvejebringelse af selskabskapitalen 
 • Selskabers ledelse og styring 
 • Opløsning af selskaber 
 • Subjektiv skattepligt for selskaber 
 • Selskabers indkomstopgørelse 
 • Aktieavancer, udbytter og tilskud 
 • Sambeskatning af selskaber 
 • Omstrukturering af selskaber 
 • Beskatning ved opløsning af selskaber 

Læringsmål: 

Viden 
Den studerende skal 

 • have viden om stiftelse, ledelse og styring samt opløsning af selskaber 
 • have viden om den objektive nationale og internationale skattepligt for kapitalselskaber 
 • have viden om beskatningshjemmel og lempelsesmetoder for så vidt angår international selskabsbeskatning 
 • have viden om skattefri og skattepligtig omstrukturering af kapitalselskaber 
 • have indsigt i indkomstopgørelsen og skatteberegningen af kapitalselskaber, herunder tvungen national sambeskatning og frivillig international sambeskatning 

Færdigheder 
Den studerende skal 

 • kunne identificere selskabsretlige dispositioner med relation til selskabers indkomstopgørelse 
 • kunne opgøre kapitalselskabers skattepligtige indkomst 
 • kunne opgøre sambeskatningsindkomsten 
 • kunne beregne lempelse efter interne regler og efter multilaterale dobbeltbeskatningsoverenskomster 
 • kunne udarbejde selskabsskattelovens opgørelser og specifikationer 

Kompetencer 
Den studerende kan

 • fremfinde relevante retskilder og metoder som anvendes ved fastlæggelse af den subjektive og objektive skattepligt for selskaber 
 • fremfinde relevante retskilder og metoder som anvendes ved lempelse for international dob-beltbeskatning 
 • opgøre selskabers skattepligtige indkomst 
 • opgøre sambeskatningsindkomsten og den interne skattebetaling i koncerner
Hvordan bedømmes jeg på modulet?

Din eksamen er en individuel skriftlig aflevering.