Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
 • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Skat - Udland

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Diplomuddannelse i skat

ECTS: 5

Fagområde: Skat

Tilmeld

Få praktisk og teoretisk erfaring med udlandsbeskatning

 • Lær at fastsætte skattepligtens omfang inden for rammerne af udlandsbeskatning
 • Få erfaring med komplekse problemstillinger, der relaterer sig til både konkrete og overordnede sager, hvor skattesubjektet har tilknytning til andre lande end Danmark

Vil du gerne dykke ned i nogle af de problemstillinger, som relaterer sig til udlandsbeskatningen af fysiske eller juridiske personer? Så bør du overveje modulet Skat – Udland.

Som studerende på modulet kan du se frem til at lære at løse praksisnære og komplekse opgaver og fastsætte omfanget af udlandsbeskatning. Du vil også skulle formidle dit behandlingsgrundlag for sagerne, og det gælder både med hensyn til lovgivning, kriterier og metoder. Derfor vil du få en bred indføring i det teoretiske grundlag for fastsættelse af skattepligt.

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Hvordan du vurderer og håndterer skattepligtens omfang i både konkrete og overordnede sager, når det kommer til beskatning på tværs af nationale grænser.
 • Forstå den teori og de metoder, der anvendes til fastsættelse af skattepligtens størrelse, når skattesubjektet også har tilknytning til andre lande end Danmark.
 • Hvordan du selvstændigt, eller som en del af et tværfagligt team, kan fastsætte skattepligtens omfang inden for rammerne af udlandsbeskatning. 

Modulet er et valgfrit modul på Diplomuddannelsen i skat, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?

Modulet er for dig, der allerede har erfaring med administration af told, moms, afgifter og skatteforhold eller andre skattefaglige problemstillinger, og som ønsker at specialisere dig i sager hvor skattesubjektet også har tilknytning til udlandet. Med dette modul kan du både anvende din specialiserede viden i revisions- og advokatfirmaer eller i en af Skatteforvaltningens styrelser.

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.

En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Formål: 
Formålet med modulet er, at gøre den studerende i stand til selvstændigt at kunne identificere og vurdere skattefaglige problemstillinger, hvor fysiske eller juridiske personer har forbindelse til udlandet, og hvor beskatning skal foretages. 

Den studerende skal kunne løse praksisnære og komplekse opgaver og træffe afgørelse i konkrete sager vedrørende udlandsbeskatning, samt kunne behandle problemstillinger vedrørende udlandsbeskatning. 

Herudover skal den studerende kunne formidle de kriterier og metoder, der ligger til grund for fastsættelse og beregning af udlandsbeskatning. 

Indhold: 
Undervisningen tager udgangspunkt i lovgivning og praksis omkring Udlandsbeskatning. 

Den studerende vil i løbet af undervisningen beskæftige sig med de retsregler og den retspraksis, der knytter sig til beskatning af fysiske eller juridiske personer med tilknytning til andre lande end Danmark. 

Herudover vil undervisningen tage udgangspunkt i de retsregler og beregningsmetoder der anven-des ved beregning af den skattepligtige indkomst. 

Læringsmål 

Viden og forståelse 
Den studerende 

 • skal have viden om lovgivningen og de anvendte metoder og principper for fastsættelse af skattepligten til Danmark, når skattesubjektet også har tilknytning til andre lande end Danmark. 
 • skal kunne forstå den teori og de metoder der anvendes til fastsættelse af skattepligtens størrelse, når skattesubjektet også har tilknytning til andre lande end Danmark, og kunne reflektere over anvendelsen af disse teorier og metoder. 

Færdigheder 
Den studerende 

 • skal kunne anvende og redegøre for de relevante metoder og principper til beskatning af skatte-subjekter med tilknytning til andre lande end Danmark. 
 • skal kunne identificere og vurdere de problemstillinger der knytter sig til beskatning af skatte-subjekter med tilknytning til andre lande end Danmark. 
 • skal kunne formidle de hensyn og kriterier der er lagt til grund for udlandsbeskatning. 

Kompetencer 
Den studerende 

 • skal kunne håndtere komplekse problemstillinger i forbindelse med vurderingen af skattepligtens omfang såvel i forhold til konkrete forhold som på et overordnet plan. 
 • skal selvstændigt kunne fastsætte skattepligtens omfang, samt kunne indgå i et tværfagligt samarbejde inden for rammerne af udlandsbeskatning. 
 • skal kunne identificere og strukturere egne læringsbehov i forhold til at udvikle egne kompetencer inden for udlandsbeskatning.
Hvordan bedømmes jeg på modulet?

Din eksamen er en individuel skriftlig aflevering.