Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
 • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Skatteforvaltningsret

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Diplomuddannelse i skat

ECTS: 5

Tilmeld

Lær at foretage forvaltningsretlig korrekt sagsbehandling inden for det skattefaglige område

 • Forstå de særlige forvaltningsretlige regler og problemstillinger inden for det skattefaglige område
 • Inddrag viden om almindelige forvaltningsretlige regler, der er relevante for told- og skatteforvaltningens sagsbehandling

Skatteforvaltning har – med god grund – fået større bevågenhed i de seneste år. Derfor er det vigtigt, at du som sagsbehandler kan behandle sager og forvaltning korrekt og inddrage den nyeste viden i dit arbejde.

Undervisningen centrerer sig om teori og jura relateret til skattemyndighedernes kompetencer, organisering og sagsbehandling og dennes anvendelse i praksis.

Ofte vil du selv begrunde og vælge den relevante løsning til de problemstillinger, som du sættes over for. Det vil du kunne efter dette modul. 

Dine nye kompetencer inden for eksempelvis klagebehandling, retskilder og domstolsprøvelse giver dig også bedre mulighed for at styrke og hurtigt omstille din nuværende praksis i samarbejde med fagfæller og kolleger.

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Hvordan du foretager en korrekt forvaltningsretlig sagsbehandling inden for det skattefaglige område.
 • De generelle og særlige retskilder inden for skatte- og afgiftsforvaltningsret.
 • Relevante retskilder til løsning af dine forvaltningsretlige problemstillinger.
 • Dine egne læringsbehov og dit arbejde i forhold til de forvaltningsretlige regler, der gælder for det skattefaglige område.

Modulet er et valgfrit modul på Diplomuddannelsen i skat, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?

Du arbejder til daglig med skatteforvaltningsret eller skal til at gøre det. Med dette modul bliver du klædt godt på som sagsbehandler inden for det skattefaglige område.

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Formål: 
Skatteforvaltningsret giver den studerende et indgående kendskab til de forvaltningsretlige regler, der gælder for told- og skattemyndighederne sådan, at de studerende kan foretage en forvaltningsretlige korrekt sagsbehandling og løse forvaltningsretlige problemstillinger inden for det skattefaglige område. 

Indhold 
Den studerende vil i løbet af undervisningen beskæftige sig med de særlige forvaltningsretlige regler der gælder inden for det skattefaglige område samt de almindelige forvaltningsretlige regler, der er relevante for told- og skatteforvaltningens sagsbehandling. 

Undervisningen tager udgangspunkt i skattemyndighederne kompetence og organisering, sagsbehandling, frist- og forældelsesregler, klagebehandling og domstolsprøvelse samt reglerne om aktindsigt og offentlighed i forvaltning. 

Læringsmål: 
Viden 
Den studerende skal 

 • have viden om de generelle og særlige retskilder inden for skatte- og afgiftsforvaltningsret 
 • kunne for forstå og reflektere over de almindelige forvaltningsretlige regler og principper samt de indholdsmæssige krav til forvaltningsafgørelser inden for det skattefaglige område. 
 • have viden om mulighederne for administrativ klagebehandling og domstolsprøvelse af forvaltningsafgørelse inden for det skattefaglige område. 

Færdigheder 
Den studerende skal 

 • kunne anvende relevante retskilder til løsning af forvaltningsretlige problemstillinger inden for det skattefaglige område. 
 • kunne vurdere forvaltningsretlige problemstillinger samt begrunde og vælge relevante løsninger inden for det skattefaglige område. 
 • kunne formidle forvaltningsretlige problemstillinger og løsninger inden for det skattefaglige område. 

Kompetencer 
Den studerende kan 

 • foretage en korrekt forvaltningsretlig sagsbehandling inden for det skattefaglige område. 
 • indgå i faglig og tværfagligt samarbejde om forvaltningsretlige problemstillinger inden for det skattefaglige område. 
 • kan identificere eget læringsbehov og sætte sit arbejde i forhold til de forvaltningsretlige regler, der gælder for det skattefaglige område. 

Eksamensform 
Individuel mundtlig prøve med forberedelse. Forberedelsestiden og prøvetiden er 30 minutter inkl. trækning af spørgsmål, vortering, meddelelse af karakterer mv.