Gå til hovedindhold

Skoleledelse med data

UC SYD Videreuddannelse

Type: Modul

Uddannelse: Diplomuddannelse i ledelse

ECTS: 5

Fagområde: Skoleledelse

Tilmeld

Lær at bruge data til at løfte niveauet i skolen

  • Få kompetencerne til at vurdere og bruge forskellige datatyper til at underbygge din ledelse og kvalitetsudvikling i skolen.
  • Lær at kvalitetsudvikle skolens kerneydelser med viden og empiri i stedet for mavefornemmelsen.  

Data er viden, og viden er nødvendig for at udvikle en kompleks organisation, som den moderne skole er i dag. På dette modul bliver du klædt på til at vurdere data, analysere data og planlægge de ledelsesindsatser, som den nye indsigt kræver.

Udvikling og brug af data kræver en systematisk tilgang, som sjældent ligger naturligt, men som skal tillæres over tid. Men når først procedurer og metoder ligger fast, kan ledelsen både blive effektiviseret og dokumenteret i forhold til nyeste viden og forskning på skoleområdet.

Ikke alla data er lige valide eller brugbare som ledelsesgrundlag. Derfor lærer du at få en kritisk tilgang til data, og vurdere og sortere de mest relevante og brugbare datasæt, som bidrager til den fortsatte udvikling af skolen. En empirisk og vidensbaseret tilgang til ledelse og dokumentation vil ændre din måde at tilrettelægge og prioritere skolens kerneydelser til det bedre, og dette modul er første skridt på vejen.

Det får du indsigt i på dette modul:

  • Få en videnskabelig forståelse for empirisk viden og dokumentation.
  • Lær at vurdere data og viden i forhold til den praksis og udvikling, som skolen er i eller skal være i.
  • Hvordan du arbejder systematisk med kvalitetsudvikling.
  • Hvordan du bruger data til at planlægge din ledelsesindsats.

Modulet er et af valgmodulerne i Diplom i ledelse men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til? 

Modulet er for dig, der gerne vil have en mere fakta- og databaseret tilgang til din skoleledelse. Du har formentlig allerede ledererfaring fra skole eller institution, eller ønsker at få det. Du skal være klar til at få den nyeste forskningsbaserede viden på området og dedikeret til læring. Resten klarer dine dygtige undervisere.  

 

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Formål
Det er formålet, at den studerende tilegner sig kompetencer, viden og/eller færdigheder til at:

Mål for læringsudbytte

Viden og forståelse
Det er målet, at den studerende har viden om og forståelse af:

  • Data som empirisk viden og dokumentation i en bred, videnskabelig forståelse.

Færdigheder
Det er målet, at den studerende har færdigheder til at:

  • Vurdere forskellige datatyper i forhold til ledelse af skolens udvikling.
  • Analysere data, planlægge ledelsesindsatser affødt af data samt planlægge indsamling af relevante data som dokumentation for ledelsesindsatsen.

Kompetence
Det er målet, at den studerende kan:

  • Arbejde systematisk med kvalitetsudvikling af skolens kerneydelser ved hjælp af en data-informeret ledelsespraksis.