Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
 • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Social inklusion

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Pædagogisk diplomuddannelse

ECTS: 10

Fagområde: Pædagogisk og socialpædagogisk arbejde

Tilmeld

Læs online, hvis corona-pandemien fortsætter

Du kan trygt tilmelde dig de moduler eller kurser, du gerne vil læse. Vi tilpasser undervisningen, så den kan gennemføres online eller lever op til de sundhedsfaglige retningslinjer, der gælder på det tidspunkt, undervisningen kan starte op på campus igen.

Du vil blive orienteret om undervisningsformen inden første undervisningsdag.
 

Lær hvordan du skaber et inkluderende læringsmiljø for børn i din pædagogiske praksis

 • Lær at begrunde din udvikling af nye deltagelsesformer og inkluderende pædagogik. 

Vil du gerne sikre inkluderende læringsmiljøer og fællesskaber til de børn og unge, som du arbejder med i din daglige praksis? Med modulet Social inklusion kan du skabe de læringsmiljøer og fællesskaber med udgangspunkt i teorier, metoder og samarbejde med fagfæller og tværfagligt.

Du får en teoretisk funderet viden om inkluderende pædagogik, diversitet, deltagelse og styrkelse af fællesskaber, som gør dig i stand til at gribe dit arbejde med social inklusion an med øje for faldgruber og dilemmaer. Ud fra de systematiske iagttagelser, som du lærer at lave, kan du begrunde udviklingen af deltagelsesformer og inkluderende pædagogik i din daglige praksis.

Det er ikke kun arbejdet med børn og unge, du kan styrke med modulet. Du lærer også at samarbejde kollegialt, tværprofessionelt og gennem brugerinddragelse om strategier og metoder til inkluderende indsatser. På den måde bliver du i stand til at facilitere videndeling om social inklusion med resten af organisationen.

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Hvordan du udvikler en inkluderende og fællesskabende pædagogik med udgangspunkt i en systematisk og teoretisk funderet forståelse for blandt andet inklusion og eksklusion. 
 • Lær centrale teorier og begreber om normalitet, afvigelse og marginalisering i en samfundsmæssig kontekst. 
 • Hvordan du skaber samarbejde om at udvikle en inkluderende indsats mellem faggrupper og på tværs af fag.

Modulet er et valgmodul på Pædagogisk diplom, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?

Modulet er for dig, der gerne vil arbejde med at udvikle en inkluderende pædagogik med børn og unge som aktive deltagere. 

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Læringsmål

Den studerende 

 • kan udvikle en inkluderende pædagogik præget af diversitet og deltagelse i fællesskaber. 
 • kan inddrage analytiske overvejelser konstruktivt i forhold til at formulere og udvikle inkluderende indsatser. 
 • kan samarbejde kollegialt, tværprofessionelt og gennem brugerinddragelse om strategier og metoder til inkluderende indsatser. 
 • har viden om sammenhængen mellem inklusion og eksklusion i forskellige kontekster. 
 • har viden om centrale teorier og begreber om normalitet, afvigelse og marginalisering i en samfundsmæssig kontekst. 
 • har viden om inkluderende pædagogik, diversitet, deltagelse og styrkelse af fællesskaber. 
 • kan formulere og analysere problemstillinger vedrørende forholdet mellem inklusions- og eksklusionsmekanismer i konkrete pædagogiske og sociale sammenhænge. 
 • kan, ud fra systematisk iagttagelse og metodisk indsats, begrunde udvikling af nye deltagelsesformer og inkluderende pædagogik. 
 • kan anvende metoder til vejledning og supervision til udvikling af inkluderende indsats.