Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning

Social - kognitive udviklingsforstyrrelser

UC SYD Videreuddannelse

Udbyder: Modul

ECTS: 10

Tilmeld

Kom bag om diagnoserne og få kompetencer til at vurdere og skabe læring og udvikling hos mennesker med socialkognitive udviklingsforstyrrelser  

 •     Lær at iværksætte differentierede indsatser, der skal skabe trivsel og udvikling hos mennesker, på baggrund af beskrivelser, analyser og vurderinger.

Der kommer hele tiden ny forskningsbaseret viden og retningslinjer for arbejdet med mennesker med så gennemgribende forstyrrelser, som de socialkognitive udviklingsforstyrrelser ofte er. På dette modul bliver du både metodisk og teoretisk klædt på til at agere og udvikle bedst muligt i din daglige praksis inden for specialpædagogikken.

Modulet tager udgangspunkt i den nyeste viden, og du lærer at vedligeholde og udvikle de forudsætninger for læring og trivsel, som socialkognitive udfordringer ofte giver. Du får også en dybere forståelse for målgruppen i forhold til de muligheder, de har med denne type diagnose i det senmoderne samfund.

Der er ofte et netværk af fagpersoner, specialister og familie, der omgiver mennesker med socialkognitive udviklingsforstyrrelser, og med dette modul lærer du blandt andet også at inddrage det netværk i samarbejde om at skabe udvikling og trivsel for individet.

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Hvordan du skaber de bedste forudsætninger for udvikling og trivsel, når folk har socialkognitive udfordringer af varierende art.
 • Hvordan en diagnose og en udviklingsforstyrrelse påvirker individet og familien, og hvilke muligheder individet har for uddannelse, arbejde og familieliv.
 • Hvordan du inddrager hele netværket af eksperter, fagpersoner og familie til at skabe de bedste forudsætninger for udvikling og trivsel for individer med socialkognitive udviklingsforstyrrelser.

Modulet er et valgmodul på Diplom i pædagogik men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?

Modulet er for dig, der ønsker at arbejde med specialiserede funktioner inden for pædagogikken, eller som gerne vil have nye kompetencer til at varetage dit nuværende arbejde.

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Den studerende

 • kan vedligeholde og udvikle forudsætningerne for læring og udvikling, herunder de socialkognitive funktioner hos mennesker med gennemgribende og/eller socialkognitive udfordringer.
 • kan indgå i et samarbejde om en læringsdifferentieret indsats med eksempelvis kollegaer, forældre, andre pårørende og eksterne parter.
 • har viden om diagnoser inden for ADHD og autismespektret, herunder refleksion over normalitet og afvigelse i det senmoderne samfund.
 • har kendskab til målgruppen i et livsperspektiv eksempelvis i relation til familieliv, uddannelse, fritidsliv og arbejde.
 • kan indhente information, beskrive, analysere og vurdere en læringsdifferentieret indsats, der retter sig mod at optimere læring og udvikling for mennesker med socialkognitive vanskeligheder.
 • kan vurdere og reflektere over special- og almenpædagogiske arbejdsformer, herunder metoder, materialer og hjælpemidler.