Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
 • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Sproglige vanskeligheder

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Pædagogisk diplomuddannelse

ECTS: 10

Fagområde: Logopædi

Tilmeld

Læs online, hvis corona-pandemien fortsætter

Du kan trygt tilmelde dig de moduler eller kurser, du gerne vil læse. Vi tilpasser undervisningen, så den kan gennemføres online eller lever op til de sundhedsfaglige retningslinjer, der gælder på det tidspunkt, undervisningen kan starte op på campus igen.

Du vil blive orienteret om undervisningsformen inden første undervisningsdag.
 

Lær at lave en målrettet logopædisk intervention med viden om sproglige vanskeligheder 

 • Lær at udrede og vurdere sproglige vanskeligheder med henblik på en læringsdifferentieret indsats. 
 • Indgå i samarbejde om at udvikle og afvikle indsatsen med inddragelse af netværk og relevante samarbejdspartnere.  

Vil du være nøgleperson i forhold til at planlægge, gennemføre og evaluere logopædiske interventioner for børn, unge og voksne med sproglige vanskeligheder? Med dette modul får du både den relevante viden om sproglige vanskeligheder samt erfaring med den metodiske tilgang fra udredning til indsats. 

For at du kan lave en målrettet indsats for folk med sproglige vanskeligheder, skal du have stor generel viden om lingvistik, sprogtilegnelse, sproglig og kommunikativ udvikling. Du bliver desuden introduceret for de sproglige vanskeligheders fremtrædelsesformer og udvikling på kort og lang sigt. Den viden kan du bruge til at udrede og vurdere sproglige vanskeligheder med henblik på en læringsdifferentieret indsats. 

Endelig vil du også kunne indgå i samarbejde om indsatsen som nøgleperson og vurdere, med udgangspunkt i din udredning, hvilke samarbejdspartnere, der bør inddrages for at understøtte indsatsen.   

Det får du indsigt i på dette modul:  

 • Hvordan du udreder og vurderer sproglige vanskeligheder med henblik på en læringsdifferentieret indsats.  
 • Lær om de forskellige sproglige vanskeligheder og deres udvikling, herunder fremtrædelsesformer, differentialdiagnoser, udbredelse, årsager, sværhedsgrader, prognoser og implikationer.  
 • Lær den metodiske tilgang til indhentning af information, udredelse, beskrivelse, analyse og vurdering af sproglige vanskeligheder med henblik på en læringsdifferentieret indsats.  

Modulet er et valgmodul på Pædagogisk diplom, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?  

Dette modul er for dig, der gerne vil arbejde teoretisk, metodisk og praktisk med sproglige vanskeligheder hos mennesker. Det kan både være i en rådgivende rolle, men også i rollen som for eksempel talepædagog, hvor du også skal håndtere og koordinere indsatsen. 

Adgangskrav 

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen 

Læringsmål  

Den studerende  

 • kan planlægge, gennemføre og evaluere relevante logopædiske interventioner.  
 • kan indgå i samarbejde om en læringsdifferentieret indsats, der rummer overvejelser i forhold til den enkelte, den enkeltes netværk samt relevante samarbejdspartnere.  
 • har grundlæggende viden om lingvistik, sprogtilegnelse, sproglig og kommunikativ udvikling.  
 • har viden om sproglige vanskeligheder og deres udvikling, herunder fremtrædelsesformer, differentialdiagnoser, udbredelse, årsager, sværhedsgrader, prognoser og implikationer.  
 • har viden om relevant lovgivning, konventioner og klassifikation.  
 • kan indhente information, udrede, beskrive, analysere og vurdere sproglige vanskeligheder med henblik på en læringsdifferentieret indsats.  
Hvilken bedømmelsesform benyttes på modulet? 

På modulet bliver du bedømt ved en prøve med ekstern censor.