Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Modul

Akademiuddannelse i ledelse

Stress i organisationen - Forebyggelse og håndtering

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Bliv bedre til at håndtere og forebygge stress

 • Lær, hvordan du som leder kan identificere og definere stress i organisationen.
 • Få erfaring med, hvordan du både kan forebygge og håndtere stress professionelt hos medarbejdere.
 • Bliv klædt på til den svære stress-samtale med medarbejdere eller kolleger.

Stress er af nogle blevet udråbt til en regulær folkesygdom. Med dette modul i bagagen kan du gøre dit til at afhjælpe stress i din organisation. Du vil nemlig lære at identificere stresssymptomer hos medarbejdere samt konkrete metoder til at forebygge og håndtere stress.

Når mennesker er ude af balance, så skal der ikke meget til at tippe dem ud over kanten. Derfor er det vigtigt, at din håndtering af en eventuel stressramt medarbejder eller kollega tager udgangspunkt i anerkendte og afprøvede metoder. Dem vil du blive introduceret til på dette modul, hvor du samtidig lærer hvordan du kan identificere stressfaktorer i din egen eller andre organisationer.

Lige meget om løsningen for en stressramt medarbejder er mestringsstrategier, ændrede jobkrav eller noget helt tredje, så vil du vide - med udgangspunkt i dette modul - hvad du skal gøre. Stress er sjældent én, men flere ting. Derfor vil du lære at navigere i et komplekst felt, hvor du med udgangspunkt i den individuelle samtale finder den bedste løsning for både medarbejder og organisation.

Det får du indsigt i på dette modul:

 • Få grundlæggende viden om stress og forståelse af definitionerne af stress.
 • Hvordan du identificerer stressfremkaldende forhold og symptomer i din egen virksomhed eller organisation.
 • Lær at bruge relationerne mellem personer positivt og skab et delt ansvar for forebyggelse og håndtering af stress i organisationen.
 • Hvordan du som leder eller kollega kan indgå som sparringspartner i konkrete forebyggelses- eller håndteringssituationer.
 • Lær at stille professionelle spørgsmål, som både er empatiske og nysgerrige i din rolle som rådgiver eller leder.
 • Lær at anvende en række metoder med fokus på metodetriangulering, teori, data og analyse.

Modulet et et valgfrit modul på Akademiuddannelsen i ledelse, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til? 

Du har måske som leder eller kollega selv oplevet stress eller set, hvad det kan gøre ved andre? Lige meget om stress er opstået på grund af arbejdsmiljø, kollegiale kontroverser eller problemer uden for arbejdspladsen, så fortjener stress som problematik din professionelle opmærksomhed. Det kan du give, når du har afsluttet dette modul.

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du have gennemført en studie- eller erhvervsforberedende uddannelse, som for eksempel en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse (EUD).

Derudover skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Formål

At give den studerende kompetence til at forebygge og håndtere stress i egen virksomhed i en bred ledelseskontekst.
Formålet er, at den studerende tilegner sig en forståelse af og handlingskompetence i forhold til: 

 • stress-fremkaldende faktorer i organisationen 
 • det delte ansvar i organisationen for forebyggelse af stress samt håndtering af allerede opstået stress hos medarbejdere

Viden og forståelse

 • Skal have Grundlæggende viden og forståelse af definitioner vedr. af stress
 • Skal have viden om etiske problemstillinger i forhold til forebyggelse og håndtering af stress i en virksomhed
 • Skal have viden om, at individet indgår som en del af et gensidigt fællesskab i organisationen, og at der derfor er fokus på relationerne mellem personer og et delt ansvar for forebyggelse og håndtering af stress i organisationen 

Færdigheder

 • Skal kunne identificere stressfremkaldende forhold og symptomer i egen virksomhed 
 • Skal kunne være med til at iværksætte forløb og interventioner i forhold til såvel forebyggelse som håndtering af stress 

Kompetence

 • Skal som leder, HR eller kollega at kunne indgå som sparringspartner i konkrete forebyggelses- eller håndteringssituationer
 • Skal evne at fungere som rådgiver såvel som empatisk og nysgerrigt at kunne stille professionelles spørgsmål 

Indhold

 • Grundlæggende en forståelse for, at forebyggelse og håndtering handler om mennesker, der er ude af balance, hvorfor interventioner skal tage udgangspunkt i dokumenterede metoder og teorier

Forebyggelse handler overordnet om at fokusere på det psykiske arbejdsmiljø; herunder:

 • Jobkrav og faglige kompetencer 
 • Muligheder for at udøve kontrol over egen arbejdssituation 
 • Klare mål og fremtidsperspektiver 
 • Relationer og social støtte

Håndtering handler om: 

 • Mestringsstrategier 
 • Stress-samtalen; trænes i undervisningen og gennemførelse mellem studiegangene som del af oplæg til eksamen
Hvordan bedømmes jeg på modulet?

Ved modulet afslutning skal du skrive en individuel erhvervscase, som bliver udgangspunktet for din mundtlige eksamen, hvor du bliver bedømt efter 7-trinsskalaen. Erhvervscasen indgår med en helhedsvurdering som en del af bedømmelsen, og der vil være intern censur til din eksamen.

Tag uddannelsen på tre måder

Du kan tage en Akademiuddannelse i ledelse på tre forskellige måder. Vælg derfor, om det er online, blended learning eller fast track, der matcher dine behov bedst.

Online undervisning

Tag uddannelsen 100% online

Med en online undervisningsform skal du ikke møde fysisk op til undervisning, men blot deltage i undervisningen online. Det giver dig en stor grad af fleksibilitet.

Denne studieform er derfor for dig, der har brug for ekstra fleksibilitet for at gennemføre uddannelsen, eller dig som bor langt fra dér, hvor vi udbyder de forskellige moduler, og derfor ikke har mulighed for at møde op fysisk.

Du får større mulighed for selv at planlægge, hvor og hvornår du studerer, og du skal afsætte mindre tid til studiegruppearbejde og fastlagt undervisning. Det giver dig mere tid til at fordybe dig i det faglige stof på egen hånd og afprøve det i praksis. 

Når du studerer online, skal du derfor være indstillet på at studere mere på egne hånd. Det vil sige, at du skal kunne motivere dig selv og have selvdisciplin.

Online undervisning giver dig flere fordele:

 • Du kan i højere grad selv planlægge, hvor og hvornår det bedst passer dig at studere.
 • Fokus på at lære det faglige stof og prøve det af i din egen praksis.
 • Mindre tid på gruppearbejde og mere tid på egen fordybelse.

Undervisningen foregår bl.a. ved at:

 • Underviseren holder oplæg online.
 • Underviseren laver videoer og podcasts, som du ser og hører online.
 • Du har dialog og øvelser med dine medstuderende online.
 • Du læser litteratur inden undervisningen.
 • Underviseren forbereder øvelser, som du laver mellem undervisningsdagene.
 • Du skriver mindre opgaver, som du uploader på vores online læringsplatform.
 • Du får feedback fra dine medstuderende og din underviser.
Blended learning

Primært fysisk fremmødeundervisning

Med blended learning møder du primært fysisk op til undervisning, mens to af dine undervisningsdage vil foregå som online undervisning.

Denne studieform er for dig, der lærer bedst ved at snakke og interagere med dine medstuderende og sammen afprøve teorier og metoder. Du skal kunne afsætte seks dage til fysisk fremmødeundervisning og to dage til online undervisning. Men imellem undervisningsdagene får du rig mulighed for at reflektere over teorier og metoder og afprøve øvelser i praksis, da undervisningen er bredt ud over en længere periode, end hvis du vælger studieformen Fast Track.

Blended learning giver dig flere fordele:

 • Du kan skabe dig et godt netværk med dine medstuderende.
 • Dette netværk kan du også bruge efter din uddannelse.
 • Du lærer teorier og metoder ved at snakke og interagere med dine medstuderende.
 • Du har tid til at reflektere over nye teorier og metoder imellem undervisningsdagene og lave øvelser i din egen virksomhed.

Undervisningen foregår bl.a. ved at:

 • Underviseren holder oplæg, og I laver øvelser ud fra cases.
 • Du deltager i gruppearbejde, hvor I sammen kan reflektere over det faglige stof.
 • Du får feedback.
 • Du skal læse litteratur inden undervisningen.
 • Du imellem undervisningsdagene laver øvelser i din egen virksomhed og mødes med din studiegruppe.
Fast track

Blended learning - men på den halve tid

Studieformen fast track fungerer på helt samme måde som blended learning, men her studerer du på kortere tid og derfor meget mere intensivt.

Du får mange af de samme fordele, og undervisningen foregår på samme måde, men du skal være indstillet på at nå det samme på cirka den halve tid. Du skal altså stadig møde op til seks undervisningsdage, deltage i to online undervisningsdage og lave studiegruppearbejde og øvelser i egen virksomhed herimellem. Du studerer derfor intensivt og kommer derfor også hurtigere igennem din uddannelse.

Denne studieform er for dig, der lærer bedst ved at snakke og interagere med dine medstuderende, dig som ønsker at skabe et netværk med ligesindede, og dig som samtidig har tiden til at læse en uddannelse intensivt på kort tid.

Fast track giver dig flere fordele:

 • Du kan skabe dig et godt netværk med dine medstuderende.
 • Dette netværk kan du også bruge efter din uddannelse.
 • Du lærer teorier og metoder ved at snakke og interagere med dine medstuderende.
 • Du gennemfører hurtigere din uddannelse.

Undervisningen foregår bl.a. ved at:

 • Underviseren holder oplæg, og I laver øvelser ud fra cases.
 • Du deltager i gruppearbejde, hvor I sammen kan reflektere over det faglige stof.
 • Du får feedback.
 • Du skal læse litteratur inden undervisningen.
 • Du imellem undervisningsdagene laver øvelser i din egen virksomhed og mødes med din studiegruppe.

Tilmeld dig her

Der er i øjeblikket ikke åben for tilmelding til modulet.