Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Efter- og videreuddannelse

Master-, diplom- og akademiuddannelser, fagmoduler, kurser og temadage

Sundhed, friluftsliv og natur med fokus på særlige målgrupper

Udbyder: Modul

Uddannelse: Akademiuddannelse i friluftsvejledning

Fagområde: Valgmodul Akademi i friluftsvejledning

Tilmeld

Lær hvordan du kan tilrettelægge og udvikle aktiviteter, hvor særlige målgrupper får gavn af natur og friluftsliv 

 • Bliv i stand til at identificere udvalgte friluftsaktiviteter til gavn for særlige målgruppers sundhed og trivsel
 • Lær at planlægge og afvikle ture i naturen med særlige målgrupper, hvor du er bevidst om de sundhedsfremmende egenskaber ved aktiviteten

Naturen er godt for både det fysiske og mentale helbred. Men hvordan kan du optimere og tilrettelægge natur og friluftsliv, så det gavner særlige målgrupper? Det vil du lære på dette modul, som tager udgangspunkt i din praktiske erfaring og viden fra din daglige praksis.

På modulet vil du arbejde med selve sundhedsbegrebet og nogle af de hyppigste forståelser af sundhed. Dernæst bliver din viden koblet med konkrete sundhedsindsatser og praktiske friluftsaktiviteter med sundhedsøgende formål. Disse aktiviteter skal selvfølgelig være tilgængelige for de målgrupper, som du arbejder med. Derfor vil du lære at tilrettelægge og afvikle de forskellige friluftsaktiviteter eller ture i naturen, så de rammer din målgruppes kompetencer og evner. På den måde vil både du og dine elever eller borgere opleve både øget sundhed og glæde ved at bruge naturen og uderummet.

Ved modulets afslutning vil du have udviklet din egen vejledningspraksis i relation til at anvende natur- og friluftsaktiviteter med særlige målgrupper. De aktiviteter vil du kunne relatere til målrettet sundhedsfremme og forebyggende indsatser i dit daglige arbejde.

Det får du indsigt i på dette modul: 

 • Lær om sammenhængen mellem natur- og friluftsaktiviteter og sundhed samt udvalgte sundhedsbegreber og hvad det betyder for sundhedsindsatser.
 • Hvordan du kan anvende viden om forskellige målgruppers gavn af natur- og friluftsaktiviteter i tilrettelæggelsen og afviklingen af praktiske friluftsaktiviteter med sundhedsformål.
 • Bliv klogere på menneskelige forandringsprocesser i et sundhedsperspektiv.
 • Hvordan du kan bruge natur- og friluftsaktiviteter i forhold til særlige målgrupper.
 • Bliv i stand til at planlægge, gennemføre og evaluere en målrettet friluftsvejledning relateret til forebyggende sundhed.

Modulet er et valgmodul på Akademiuddannelsen i friluftsvejledning, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?

Arbejder du med en eller flere særlige målgrupper, og vil du gerne have mulighed for at udvikle, planlægge og udføre sundhedsfremmende aktiviteter i naturen med dem? Så er dette modul en god basis for at få den nødvendige viden samt kompetencer og færdigheder til at agere i rollen som friluftsvejleder for særlige målgrupper.

Adgangskrav

For at følge dette modul skal du mindst have en relevant uddannelse på niveau med en akademiuddannelse (KVU) eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU) samt mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført uddannelse. 

Det står der i studieordningen

Valgmodul 7: Sundhed, friluftsliv og natur med fokus på særlige målgrupper

Outdoor Education Health and Nature

Læringsmål

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering

Viden

 • har viden om sammenhængen mellem natur- og friluftsaktiviteter og sundhed
 • har viden om sundhedsbegreber og hvad det betyder for sundhedsindsatser
 • har viden om sundhedsfremme og natur-friluftsaktiviteter i forhold til særlige målgrupper
 • har viden om menneskelige forandringsprocesser i et sundhedsperspektiv

Færdigheder

 • kan anvende viden om sundhedsfremmende forandring og udvikling i praktisk friluftsvejledning 
 • kan anvende viden om forskellige målgruppers gavn af natur- og friluftsaktiviteter i tilrettelæggelsen og afviklingen af praktiske friluftsaktiviteter med sundhedsformål
 • kan identificere forandrings- og udviklingsbarrierer knyttet til ændring af sundhedsadfærd relateret til friluftsliv
 • kan anvende moderne teknologier i sundhedsrelaterede friluftsaktiviteter – som et eksempel på hvordan det kan virke motiverende

Kompetencer

 • kan indgå i sundhedsrelaterede natur- og friluftslivsprojekter i fx. kommunal regi, skole eller institution 
 • kan planlægge, gennemføre og evaluere en målrettet friluftsvejledning relateret til forebyggende sundhed
 • kan udvikle egen vejledningspraksis i relation til at anvende natur- og friluftsaktiviteter til sundhedsfremme
Hvordan bedømmes jeg på modulet?

Du bedømmes efter 7-trinsskalaen med ekstern censur på dette modul.