Gå til hovedindhold

Sundhedsfremme og forebyggelse i forhold til en udvalgt gruppe

UC SYD Videreuddannelse

Type: Modul

Uddannelse: Sundhedsfaglig Diplom

ECTS: 5

Fagområde: Sundhedsfremme og forebyggelse

Tilmeld

Få indsigt i sundhedsfremme og forebyggelse for en gruppe, som er relevant for dig 

 • Få indsigt i forskellige tilgange til og perspektiver på sundhedsfremme og forebyggelse i forhold til en udvalgt gruppe, du selv vælger.  
 • Forstå, hvordan du kan involvere og se sundhedsfremme og forebyggelse fra borgernes perspektiv.   

Hvis du arbejder med at fremme sundhed og skaber forebyggende processer, ved du sikkert, at hvad der fungerer for den ene, ikke nødvendigvis fungerer for den anden. Mennesker er forskellige, og derfor har du brug for at specialisere og målrette dit arbejde med forebyggelse og sundhedsfremme til forskellige grupper.  

På modulet Sundhedsfremme og forebyggelse i forhold til en udvalgt gruppe får du mulighed for at fordybe dig i, hvad der virker for en målgruppe, som du selv vælger. Du får hjælp til at afgrænse målgruppen, så det giver mening for dit arbejde og for den gruppe af mennesker, du skal målrette dit arbejde mod.  

Det vil styrke din evne til at målrette sundhedsfremmende og forebyggende indsatser, at du får indsigt i forskellige teorier, strategier og metoder. Du bliver klædt på til bedre at forstå din målgruppe, og det vil styrke samarbejdet mellem dig og den enkelte i målgruppen. Alt i alt vil du udvikle din egen praksis og blive bedre til at tilrettelægge, udføre og evaluere en målrettet sundhedsfremmende og forebyggende indsats.  

Det lærer du på modulet: 

 • At afgrænse den valgte gruppe ud fra forskellige teoretiske perspektiver og epidemiologi. 
 • Om borgerperspektivet og -involvering i den gruppe, du arbejder med. 
 • Om samfundsmæssige, institutionelle og lokale strategier og muligheder for at iværksætte sundhedsfremmende og forebyggende indsatser i forhold til din målgruppe. 
 • Metoder, forskellige interventionstyper og klassifikationer, som er relevante for din målgruppe. 

Modulet er en del af Sundhedsfaglig diplomuddannelse.

Hvem henvender modulet sig til? 

Modulet henvender sig primært til sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, jordemødre, radiografer og bioanalytikere, men også til andre, som arbejder med sundhedsformidling eller uddannelse i sundhedssektoren - eller ønsker at komme til det. 

Adgangskrav 

For at følge modulet skal du have afsluttet en videregående uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse.  

Derudover skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse. 

Har du andre og tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Læringsmål  

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering  

Viden  

 • demonstrerer viden om og forståelse for den udvalgte gruppes behov og problemstillinger og relevante perspektiver på sundhedsfremme og forebyggelse i forhold til disse.  
 • demonstrerer viden om og forståelse for betydningen af samarbejde mellem borger og sundhedsprofessionel. 
 • kan reflektere over relevante teorier, metoder, modeller og strategier i relation til den valgte gruppe.  

Færdigheder  

 • kan identificere, analysere og begrunde problemstillinger og behov i forhold til sundhedsfremmende og forebyggende indsatser over for den udvalgte gruppe og argumentere for relevante handlemuligheder. 
 • kan analysere, begrunde og formidle sundhedsfremmende og forebyggende indsatser og definere egne opgaver i disse i et tværfagligt perspektiv.  
 • kan analysere, reflektere, formidle og vurdere borgerens behov og situation.  

Kompetencer  

 • kan indgå i samarbejde med den udvalgte gruppe omkring sundhedsfremmende og forebyggende indsatser. 
 • kan udvikle egen praksis med afsæt i fagligt begrundede beslutninger i relation til sundhedsfremmende og forebyggende indsats i relation til den udvalgte gruppe og/eller den konkrete borger.  
 • kan tilrettelægge, udføre og evaluere en målrettet sundhedsfremmende og forebyggende indsats.  

Indhold  

 • Afgrænsning af den valgte gruppe ud fra forskellige teoretiske perspektiver og epidemiologi.  
 • Borgerperspektiv og -involvering i relation til den valgte gruppe.  
 • Samfundsmæssige, institutionelle og lokale strategier og muligheder for iværksættelse af sundhedsfremmende og forebyggende indsats i relation til den valgte gruppe.  
 • Metoder, interventionstyper og klassifikationer i relation til den udvalgte gruppe. 
Hvilken bedømmelsesform benyttes på modulet? 

Du afslutter modulet med en intern prøve, som bedømmes efter 7-trins-skalaen.