Gå til hovedindhold

Sundhedssektoren som lærested

UC SYD Videreuddannelse

Type: Modul

Uddannelse: Sundhedsfaglig diplom - i Sundhedsformidling og klinisk uddannelse

ECTS: 5

Fagområde: Valgmoduler - SD i Sundhedsformidling og klinisk uddannelse

Tilmeld

Forstå, hvordan samfundsmæssige rammer påvirker den sundhedsfremmende og forebyggende indsats 

 • Få indsigt i sundhedssektorens rolle om lærested i samfundet. 
 • Bliv klar til at være med til at udvikle pædagogiske tiltag, som kan forbedre sundhedsfremme og uddannelse i sundhedssektoren. 

Sundhedssektoren udgør et særligt sted at lære. Samfundsmæssige, politiske og organisatoriske rammer påvirker sundhedsformidling og den sundhedsfremmende og forebyggende indsats. Hvis du arbejder med sundhedsformidling eller klinisk uddannelse i sundhedssektoren, har du brug for at vide, hvordan samfundsmæssige og organisatoriske rammer påvirker pædagogisk praksis i sundhedssektoren.  

Den viden får du på modulet Sundhedssektoren som lærested. Du bliver klædt på til at kunne analysere og formidle, hvad for eksempel patienter eller personale har brug for at lære eller uddanne sig i - set i forhold til de politiske og samfundsmæssige rammer. Du kan være med til at udvikle den pædagogiske tilgang i sundhedssektoren - og dermed styrke uddannelse og læring for patienter, borgere, personale og mennesker under uddannelse.   

Det lærer du på modulet: 

 • Om sundhedssektoren som lærested i et globaliseret moderne samfund. 
 • Hvilke rammer, som påvirker læring og uddannelse i sundhedssektoren. 
 • Om sundhedsstrategier og -programmer på internationalt, nationalt og lokalt niveau. 
 • Om samfundsmæssige, politiske, lovgivningsmæssige, organisatoriske og økonomiske rammer og vilkår. 

Modulet er en del af Sundhedsfaglig diplom - i Sundhedsformidling og klinisk uddannelse.

Hvem henvender modulet sig til? 

Modulet henvender sig primært til sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, jordemødre, radiografer og bioanalytikere, men også til andre, som arbejder med sundhedsformidling eller uddannelse i sundhedssektoren - eller ønsker at komme til det. 

Adgangskrav 

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Læringsmål  

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering  

Viden  

 • har viden om og kan reflektere over de samfundsmæssige og organisatoriske rammers påvirkning af den pædagogiske praksis i konkrete situationer i sundhedssektoren.   
 • har forståelse for og reflekterer over, hvordan nationale, internationale, samfundsmæssige, politiske og organisatoriske rammer påvirker konteksten for de sundhedsfaglige indsatsområder.  

Færdigheder  

 • kan analysere og formidle patienters, borgeres, personales og uddannelsessøgendes behov for læring og uddannelse set i en politisk og samfundsmæssig kontekst.  
 • beskrive og analysere muligheder og begrænsninger i forhold til sundhedssektorens rammer og vilkår for den pædagogiske praksis.  

Kompetencer  

 • kan indgå i udvikling af pædagogiske tiltag i forhold til enkeltpersoners og gruppers kvalificering i et specifikt sundhedsfagligt indsatsområde.  

Indhold  

 • Sundhedssektoren som lærested i et globaliseret, moderne samfund.  
 • Samfundsmæssige, politiske, lovgivningsmæssige, organisatoriske og økonomiske rammer og vilkår for en dynamisk sundhedssektor, når fokus er læring og uddannelse.   
 • Sundhedsstrategier og -programmer på internationalt, nationalt og lokalt niveau.  
Hvilken bedømmelsesform benyttes på modulet? 

Du afslutter modulet med en intern prøve.