Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom- eller akademiniveau

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Svækkede ældre

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Sundhedsfaglig diplom - i Borgernær sundhed

ECTS: 10

Fagområde: Valgmoduler - SD i Borgernær sundhed

Tilmeld

Få metoder og dømmekraft til at håndtere komplekse situationer hos ældre, svækkede mennesker 

 • Bliv skarp på, hvordan du forebygger hospitalsindlæggelser samtidig med, at du sikrer svækkede ældre et værdigt liv.   
 • Få systematiske metoder og udvikl din dømmekraft i at håndtere komplekse situationer i den ældres eget hjem.  

Hvis du arbejder med ældre mennesker som fagprofessionel i det nære sundhedsvæsen, kræver det, at du både har brede generalistkompetencer og specialiseret viden inden for mange felter. Du skal være med til at undgå uhensigtsmæssige indlæggelser, skabe korte effektive indlæggelsesforløb og forebygge indlæggelser og samtidig ikke mindst sikre et værdigt liv for ældre.  

På modulet Svækkede ældre får du systematiske metoder, og du udvikler dømmekraft til at håndtere komplekse situationer hos ældre svækkede borgere i eget hjem.  Det vil gavne dig, når du skal hjælpe den ældre, som typisk har flere forskellige sygdomme og tab af funktionsevne. Og når du skal formidle den ældres aktuelle tilstand til samarbejdspartnere. 

Det lærer du på modulet:

 • Viden om og forståelse for funktionsevnetab og multisygdom. 
 • At opspore og reflektere i forhold til akut forværring af kronisk sygdom. 
 • Organisatoriske rammer og vilkår for forebyggelse af uhensigtsmæssig indlæggelse. 
 • Metoder til systematisk observation og handling samt kommunikation og samarbejde med den ældre og tværfaglige samarbejdspartnere. 

Modulet er en del af Sundhedsfaglig diplom - i Borgernær sundhed, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til? 

Modulet henvender sig primært til sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, jordemødre, radiografer og bioanalytikere, men også til andre ansatte i sundheds- og socialsektoren.

Adgangskrav 

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Læringsmål:  

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering  

Viden  

 • har en udviklingsbaseret viden og forståelse for funktionsevnetab og multisygdom, der udfordrer den ældres dagligdag.  
 • kan systematisk opspore og reflektere ift. akut forværring af kronisk sygdom.  
 • kan reflektere over de organisatoriske rammer i relation til at forebygge indlæggelser af ældre svækkede borgere, så de oplever livskvalitet.  

Færdigheder  

 • kan anvende systematiske metoder og demonstrere faglig dømmekraft og handling ved akut forværring af borgerens kroniske helbredssituation.  
 • kan formidle borgerens aktuelle tilstand til relevante samarbejdspartnere.  
 • kan handle professionelt i forhold til borgerens komplekse situation med multisygdom og funktionsevnetab samt medicinering. 

Kompetencer  

 • kan påtage sig et fagligt ansvar og fagligt skøn i forbindelse med observation, behandling og vurdering af akut forværring af borgerens situation.  
 • kan selvstændigt involvere borgeren i det tværfaglige arbejde om borgerens funktionsevne og helbredssituation.  
 • kan udøve værdig og omsorgsfuld pleje i borgerens liv og ved livets afslutning.  

Indhold  

 • Organisatoriske rammer og vilkår for forebyggelse af uhensigtsmæssig indlæggelse.  
 • Multisygdom og funktionsevnetab i forbindelse med f.eks. KOL, diabetes og hjertesygdomme.  
 • Metoder til systematisk observation og handling i samt kommunikation og samarbejde med borgere og tværfaglige samarbejdspartnere om udvalgte komplekse situationer i borgerens hverdag, som eksempelvis:  
 • Inaktivitet.  
 • Fald og ulykker.  
 • Svækket ernæringstilstand.  
 • Kognitive svigt. 
 • Ensomhed. 
 • Polyfarmaci.  
 • Et værdigt liv og en værdig livsafslutning.  
Hvilken bedømmelsesform benyttes på modulet? 

Du afslutter modulet med en intern prøve, som vurderes efter 7-trins-skalaen.