Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning
 • Om UC SYD
 • Uddannelser og kurser For dig, der leder efter et kursus, et modul eller en uddannelse på diplom-, akademi- eller masterniveau
 • Skræddersyede forløb For kommuner og organisationer, der ønsker skræddersyede videreuddannelsesforløb til medarbejdere og ledere

Ved du, hvad du leder efter, kan du søge direkte i vores database

 • Om UC SYD Hvem er vi? Læs alt om UC SYD her.
 • Find os Adresser og kontaktoplysninger - du finder det hele her.
 • Job ved UC SYD Find ledige stillinger, og hør hvordan det er at arbejde på UC SYD.
 • Presse Vi giver dig oversigten over alle vores pressehistorier.

Talevanskeligheder

UC SYD Efter- og videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Pædagogisk diplomuddannelse

ECTS: 10

Fagområde: Logopædi

Tilmeld

Læs online, hvis corona-pandemien fortsætter

Du kan trygt tilmelde dig de moduler eller kurser, du gerne vil læse. Vi tilpasser undervisningen, så den kan gennemføres online eller lever op til de sundhedsfaglige retningslinjer, der gælder på det tidspunkt, undervisningen kan starte op på campus igen.

Du vil blive orienteret om undervisningsformen inden første undervisningsdag.
 

Tag ansvar for den koordinerende indsats i forhold til børn, unge eller voksne med talevanskeligheder   

 • Lær om undersøgelsesmetoder til beskrivelse, analyse og vurdering af talevanskeligheder og brug dem til at facilitere en læringsdifferentieret indsats. 
 • Få viden om forskellige former for og grunde til talevanskeligheder og om den relevante klassifikation, konvention og lovgivning, der hæfter sig til dem. 

Hvordan identificerer du talevanskeligheder, og hvilken metode skal du bruge til at kategorisere dem? Det er ikke de eneste to ting, du finder ud af på dette modul. Du lærer også at lave en differentieret og koordineret indsats for den enkelte, der lider af talevanskeligheder, og inddrage netværket eller andre samarbejdspartnere. 

For at iværksætte den rette indsats må du først kende problemets ophav. Det lærer du på modulet med en gennemgang af forskellige fysiologiske udtalevanskeligheder og undersøgelsesmetoder til beskrivelse, analyse og vurdering af dem. Den viden kan du koble med indsigt i forskellige logopædiske praksisformer samt taleorganernes neurologi, fysiologi og anatomi. Det vil give dig et holistisk billede af årsager til udvikling af talevanskeligheder samt metoder til at undersøge og behandle dem. 

Endelig vil du også lære at inddrage netværket omkring vedkommende med talevanskeligheder med prognoser og hjælpe med råd og vejledning om lovgivning, konventioner og klassifikationer inden for talevanskeligheder.   

Det får du indsigt i på dette modul:  

 • Lær hvordan forskellige talevanskeligheder udvikler sig og kommer til udtryk samt diversiteten og prognosen i de forskellige former.  
 • Hvordan du iværksætter en læringsdifferentieret og koordineret indsats i forhold til den enkelte med talevanskeligheder. 
 • Lær at skelne fysiologiske udtalevanskeligheder i form af dysartri, læsp, snøvl og læbe-, kæbe- og ganespalte, motorisk og neurologisk udviklingsforstyrrelse i form af verbal dyspraksi. 

Modulet er et valgmodul på Pædagogisk diplom, men kan også tages selvstændigt.

Hvem henvender modulet sig til?  

Dette modul er for dig, der gerne vil arbejde teoretisk, metodisk og praktisk med talevanskeligheder hos mennesker. Det kan være i en rådgivende rolle eller også i rollen som for eksempel talepædagog, hvor du også skal håndtere og koordinere indsatsen. 

Adgangskrav 

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen 

Læringsmål  

Den studerende  

 • kan iværksætte en læringsdifferentieret og koordineret indsats i forhold til den enkelte med talevanskeligheder og netværket omkring den enkelte, herunder relevante samarbejdspartnere.  
 • kan håndtere undersøgelsesmetoder til beskrivelse, analyse og vurdering af talevanskeligheder.  
 • har viden om årsager til udvikling af talevanskeligheder, deres fremtrædelsesformer, diversitet og prognose. 
 • har kendskab til relevant lovgivning, konventioner og klassifikationer (fx ICF/ICF-CY).  
 • kan reflektere over forskellige logopædiske praksisformer og metoder, coping og kompensationsmuligheder, særligt i relation til stammen, stemmen, dysartrier og indgreb i struben.  
 • kan skelne fysiologiske udtalevanskeligheder i form af dysartri, læsp, snøvl og læbe-, kæbe- og ganespalte, motorisk og neurologisk udviklingsforstyrrelse i form af verbal dyspraksi.  
 • kan anvende viden om stemmens funktioner og dysfunktioner, med vægt på hæse stemmer hos børn, unge og voksne samt ikke flydende tale med særlig vægt på stammen og løbsk tale.  
 • kan anvende grundlæggende viden om forudsætninger for udvikling af talen, hvilket inkluderer: Taleorganernes neurologi, fysiologi og anatomi.  
Hvilken bedømmelsesform benyttes på modulet? 

På modulet bliver du bedømt ved en prøve med ekstern censor.