Gå til hovedindhold

Teamkoordinatoruddannelsen Modul 1

Type: Kursus

Uddannelse: Kurser i Undervisning og pædagogik

Tilmeld

Lær at varetage teamkoordinatorfunktionen i dit eget team med fokus på etablering af det professionelle samarbejde

 • Lær hvordan du bringer teammedlemmernes forskellige kompetencer i spil.

Dreamteams bliver ikke sat, de bliver skabt. Få værktøjerne til at skabe professionelle teams ud af sammensatte grupper af individer. 

Som teamkoordinator lærer du, hvordan du etablerer det professionelle samarbejde i teams gennem din rolle som facilitator, men også ved at skabe en tryg og professionel teamkultur, hvor alle teammedlemmers kompetencer kommer i spil. 

Uddannelsen er både teoretisk og praktisk, men den tager udgangspunkt i dit arbejde som teamleder og -koordinator. Formålet med det faglige indhold er, at du kan implementere din nye viden og handleplan direkte i organisationen.  

Det får du indsigt i på dette kursusforløb: 

 • Fra gruppe til team - etablering af det professionelle teamsamarbejde. 
 • Kommunikation og samarbejde. 
 • Mødekultur og mødestruktur - hvorfor og hvordan? 
 • Den faciliterende mødeleder - viden og værktøjer. 
 • Teamets kompetencer bragt i spil. 
 • Målsætning og evaluering af teamsamarbejdet. 
 • Beslutningsprocesser. 
Hvem henvender kurset sig til

Kurset henvender sig til dig, der arbejder eller skal arbejde som teamkoordinator i en teambaseret organisation - enten offentlig eller privat. Din organisation har fokus på læring, udvikling og professionelt samarbejde både med kollegaer inden for eget fagområde og tværprofessionelt, og med dette modul bliver du klædt på til at facilitere det. 

Forudsætninger

Som deltager skal du varetage eller i fremtiden skulle varetage en koordinerende funktion på enten teamniveau, afdelingsniveau eller organisationsniveau.  

Det forventes, at du forud for kurset har været i dialog med din ledelse om forventninger til kommende arbejdsopgaver og mål med deltagelse i modulet. 

Det står der om kurset

Læringsmål efter endt modul 1:

Vidensmål  

 • har deltagerne viden om grundlæggende elementer i det professionelle teamsamarbejde. 
 • har deltagerne kendskab til og kan anvende forskellige mødelederværktøjer. 
 • har deltagerne forudsætninger for at bringe teammedlemmernes forskellige kompetencer i spil. 

Færdighedsmål 

 • kan deltagerne planlægge, gennemføre og evaluere et teammøde. 
 • kan deltagerne varetage den faciliterende mødelederrolle. 
 • kan deltagerne lede teamets arbejde med at udfærdige en intern samarbejdsaftale. 

Kompetencemål 

 • kan deltagerne udvikle en mødestruktur med fokus på handling og udvikling. 
 • kan deltagerne påtage sig ansvaret for at skabe involverende og effektive møder. 
 • kan deltagerne varetage opgaven med at skabe en tryg og professionel teamkultur, hvor alle teammedlemmers kompetencer kommer i spil.