Gå til hovedindhold

Teamkoordinatoruddannelsen Modul 2

Type: Kursus

Uddannelse: Kurser i Undervisning og pædagogik

Tilmeld

Lær at facilitere dit teams lærings- og udviklingsprocesser

 • Bliv klar til, som teamleader, at planlægge, gennemføre og evaluere en udviklingsproces. 

Vil du bedre kunne tage ansvar for dit teams trivsel og styrke de interne processer? 

Så er dette kursus på teamkoordinatoruddannelsen for dig. Her vil du lære om de grundlæggende elementer i procesledelse samt få en række forskellige proceslederværktøjer, så du kan planlægge, gennemføre og evaluere en udviklingsproces.  

Kurset er både teoretisk og praktisk, men den tager udgangspunkt i dit arbejde som teamleder og -koordinator. Derfor foregår din undervisning på kurset både gennem oplæg, gennemførelse af metoder som procesleder, refleksioner, diskussioner og feedback.  

Det får du indsigt i på dette kursusforløb: 

Proceslederens mulige arbejdsfelt. 

 • Voksnes læring. 
 • Modstand mod læring. 
 • Lære- og refleksionsprocesser. 
 • Den faciliterende procesleder - viden og værktøjer. 
 • Grafisk procesledelse. 
 • Sparring og feedback på egen rolle som procesleder. 
 • Teamets trivsel og relationer. 
Målgruppe

Kurset henvender sig til dig, der arbejder eller skal arbejde som teamkoordinator i en teambaseret organisation - enten offentlig eller privat. Din organisation har fokus på læring, udvikling og professionelt samarbejde både med kollegaer inden for eget fagområde og tværprofessionelt, og med dette modul bliver du klædt på til at facilitere det. 

Forudsætninger

Som deltager skal du varetage eller i fremtiden skulle varetage en koordinerende funktion på enten teamniveau, afdelingsniveau eller organisationsniveau.  

Tilmeldelse på modul 2 forudsætter, at du har gennemført modul 1 eller har tilsvarende kompetencer. 

Det står der om kurset

Læringsmål

Efter endt modul 2:

Vidensmål: 

 • har deltagerne viden om grundlæggende elementer i procesledelse. 
 • har deltagerne kendskab til og kan anvende forskellige proceslederværktøjer. 
 • har deltagerne forudsætninger for at arbejde med teamets trivsel og relationer. 

Færdighedsmål: 

 • kan deltagerne planlægge, gennemføre og evaluere en udviklingsproces. 
 • kan deltagerne fungere som faciliterende procesleder i eget team. 

Kompetencemål: 

 • kan deltagerne skabe rammerne for teamets læringsprocesser. 
 • kan deltagerne træffe begrundede metodevalg. 
 • kan deltagerne være igangsættere ift. at sætte fokus på teamets trivsel og relationer.