Gå til hovedindhold

Teamkoordinatoruddannelsen modul 3

Type: Kursus

Uddannelse: Kurser i Undervisning og pædagogik

Tilmeld

Lær at fungere som organisationens vejleder og sparringspartner i forhold til teamudvikling

 • Bliv klar til at varetage opgaven som vejleder og sparringspartner om teamsamarbejde i egen organisation. 
 • Bliv den oplagte sparringspartner i din organisation i forhold til teamudvikling og læring. 

Bliv klar til at indgå i ledelsessamarbejde om udviklingen af faglige eller tværfaglige teams i din organisation. Med modul 3 i teamkoordinatoruddannelsen får du dybere forståelse for de særlige kendetegn ved en teambaseret organisation, og du bliver klar til at udvikle medarbejdere eller ledere i din organisation gennem for eksempel hjælpesamtaler, vejledning eller coaching. 

Kurset er både teoretisk og praktisk, men den tager først og fremmest udgangspunkt i dit arbejde som teamleder og -koordinator. Formålet med det faglige indhold er, at du kan implementere din nye viden og handleplan direkte i organisationen. 

Det får du indsigt i på dette kursus: 

 • Organisationskultur. 
 • Intern konsulent i organisationen - muligheder og begrænsninger. 
 • Muligt arbejdsfelt som faciliterende organisationsudvikler. 
 • Vejledning og coaching af teams. 
 • Netværk for teamkoordinatorer. 
 • Tværprofessionelt samarbejde. 
 • Skolens teamdokumenter - indhold og form. 
 • Planlægning og præsentation af en mulig kommende opgave eller tiltag i organisationen. 
 • Udarbejdelse af handleplan i samarbejde med leder - implementering af det lærte i egen organisation. 
Hvem henvender kurset sig til?

Kurset henvender sig til dig, der arbejder eller skal arbejde som teamkoordinator i en teambaseret organisation - enten offentlig eller privat. Din organisation har fokus på læring, udvikling og professionelt samarbejde både med kollegaer inden for eget fagområde og tværprofessionelt, og med dette modul bliver du klædt på til at facilitere det. 

Forudsætninger

Som deltager skal du varetage eller i fremtiden skulle varetage en koordinerende funktion på enten teamniveau, afdelingsniveau eller organisationsniveau.  

Tilmeldelse på modul 3 forudsætter, at du har gennemført modul 1 og 2 eller har tilsvarende kompetencer. 

Nærmeste leder forventes at deltage ved afslutning af modul 3. 

Det står der om kurset

Læringsmål 
Efter endt modul 3:

Vidensmål:  

 • har deltagerne indsigt i organisationsteori med fokus på særlige kendetegn ved en teambaseret organisation. 
 • har deltagerne kendskab til og kan anvende forskellige professionelle hjælpesamtaleformer. 
 • har deltagerne særlig viden om grundlæggende elementer i vejledning og coaching. 

Færdighedsmål: 

 • kan deltagerne planlægge, gennemføre og evaluere en udviklingsproces på team- eller organisationsniveau. 
 • kan deltagerne fungere som vejleder på teamniveau. 
 • har deltagerne planlagt, præsenteret og fået feedback på en konkret opgave som teamkoordinator. 

Kompetencemål: 

 • kan deltagerne varetage opgaven som vejleder og sparringspartner ift. teamsamarbejde i egen organisation. 
 • kan deltagerne bidrage til at udvikle organisationen i et læringsperspektiv. 
 • kan deltagerne sparre ledelsen og teamkoordinatorerne.