Gå til hovedindhold
 • Uddannelse
 • Efter- og videreuddannelse
 • Forskning

Teamledelse

UC SYD Videreuddannelse

Udbyder: Modul

Uddannelse: Diplomuddannelse i ledelse

ECTS: 5

Fagområde: Valgmodul Diplom i Ledelse, Digital diplom i ledelse

Tilmeld

Lær at lede processer, der udvikler teams samarbejde, effektivitet og performance.

 • Forstå de særlige dynamikker og processer, der knytter sig til teamarbejde og organisering, baseret på teorier, metoder og praksis. 

Et team er ikke bedre end det svageste led. Derfor er det vigtigt, at du som leder af et team forstår de dynamikker og processer, som kan bruges til at skabe optimale rammer og fordeling af opgaverne i teams. Det får du på modulet Teamledelse.

Udover at formulere klare mål og rammer for teamarbejdet, så får du også en forståelse for de problemer og konflikter, som kan opstå i teams, og du lærer, hvordan du kan løse dem. Dit studie på modulet gør dig til en bedre, refleksiv teamleder, og du lærer at inddrage teammedlemmerne i forhandling og meningssøgen i teamarbejde.

Det får du indsigt i på dette modul: 

 • Lær om de særlige dynamikker og processer, der knytter sig til teamarbejde og organisering, baseret på teorier, metoder og praksis. 
 • Lær at lede og facilitere rammesættende, meningssøgende og -forhandlende processer i teams. 
 • Bliv bedre til at analysere problemer, løse konflikter og udvikle teams. 
 • Forstå hvordan du leder teams refleksivt og formulerer klare mål, rammer og betingelser for ledelse af arbejdsopgaver, der søges løst gennem teamorganisering. 

Modulet er et af valgmodulerne på Diplom i ledelse men kan også tages selvstændigt. 

Hvem henvender modulet sig til?

Modulet er for dig, der til daglig arbejder som leder, og som gerne vil have flere kompetencer og værktøjer til at lede teams. Modulets faglige udbytte kommer dig til gode, lige meget om du arbejder i en privat eller offentlig organisation. Du skal bare være dedikeret og villig til at løfte din faglighed til næste niveau. 

Adgangskrav

For at blive optaget på modulet skal du som minimum have afsluttet en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en akademiuddannelse, som f.eks. administrationsøkonom, miljøteknolog eller akademiuddannelse i beskæftigelse.
En professionsbacheloruddannelse eller universitetsbachelor giver dig derfor også adgang til modulerne på diplomniveau.

Derudover forudsætter optagelse på diplomuddannelserne mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Har du andre eller tilsvarende forudsætninger, kan du optages på baggrund af en individuel kompetencevurdering. Læs mere om individuel kompetencevurdering.

Det står der i studieordningen

Formål 
Det er formålet, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at: 

 • Vurdere team som organiseringsform og tydeliggøre rammer og lede processer, der udvikler teamets samarbejde, effektivitet og performance. 

Mål for læringsudbytte 
Viden og forståelse 
Det er målet, at den studerende har viden om og forståelse af: 

 • De særlige dynamikker og processer, der knytter sig til teamarbejde og organisering, baseret på teorier, metoder og praksis. 

Færdigheder 
Det er målet, at den studerende har færdigheder til at: 

 • Lede og facilitere rammesættende, meningssøgende og -forhandlende processer i teams. 
 • Analysere problemer, løse konflikter og udvikle teams. 

Kompetence 
Det er målet, at den studerende kan: 

 • Lede teams refleksivt og formulere klare mål, rammer og betingelser for ledelse af arbejdsopgaver, der søges løst gennem teamorganisering.