Gå til hovedindhold

Tema 1 og 2 - De ældre og pårørendes møde med sundhedsvæsenet og Den ustabile patient/borger

Type: Kursus

Uddannelse: Kurser i Sundhed og psykiatri

Tilmeld

Lær hvordan du inddrager patienten og dennes pårørende, og hvordan du behandler og observerer den ustabile patient eller borger 

 • Styrk din praksis som sundhedsprofessionel i kommunalt eller regionalt regi med kompetencer målrettet ældre patienter og borgere. 

På tema 1 og 2 lærer du, på 3 seminardage, at lave tværsektorielle koordinerede patientforløb samt får metoder og viden om systematisk observation af borgeres tilstand, ligesom du udvikler dit kliniske blik i forhold til tidlig opsporing. 

På tema 1 er der fokus på at skabe den sammenhæng, som gør patienter og pårørende trygge i mødet med sundhedsvæsenet. Her har du en nøglerolle og -funktion i forhold til at inddrage patienter. Derfor lærer du på første seminardag, hvordan du sikrer det tværsektorielle samarbejde og sammenhæng for patienten med udgangspunkt i en rehabiliterende tankegang. 

På 2. tema lærer du, hvordan du behandler den ustabile patient eller borger, og hvordan du fanger sygdoms- eller faresignaler så tidligt som muligt. Derfor kommer du i den casebaserede undervisning til at træne dit kliniske blik med udgangspunkt i ABCDE samt skabe sikker kommunikation med ISBAR og CRM. Du får også øvet en række færdigheder, som vil styrke din daglige praksis i arbejdet med borgere og patienter. Du vil blandt andet øve at anlægge perifert venekateder, anvende ilt og sug samt teorien bag katedre, sonder, drøn og andet relevant udstyr. 

Det får du indsigt i på disse temadage:  

 • Hvordan du skaber patientinddragelse og sikrer en høj kvalitet i behandlingen samt øget patientsikkerhed. 
 • Lær hvordan du styrker dit kliniske blik og dermed kan sikre en tidligere opsporing og rehabilitering af borgere og patienter. 
 • Hvordan du behandler borgere med en række relevante færdigheder. 

Kurset udbydes som et af vores Kurser i sundhed og psykiatri

Hvem henvender kurset sig til?  

Kurset er for dig, der arbejder som sundhedsprofessionel og selvstændigt behandler patienter og borgere i kommuner, sygehusafsnit, ambulatorier eller skadestuer, og som gerne vil styrke dit faglige fokus på tidlig opsporing og rettidig sundhedsindsats.  

Adgangskrav 

For at følge modulet, skal du have en mellemlang videregående sundhedsfaglig uddannelse samt mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført uddannelse. 

Det står der i studieordningen 

Tema 1: De ældres og pårørendes møde med sundhedsvæsenet - med fokus på patientinddragelse 

1 seminardag 

 • Koordinerede patientforløb. 
 • Tværsektorielt samarbejde. 
 • Patient- og pårørendeinddragelse. 
 • Sammenhæng i patientforløbene. 
 • Høj kvalitet og patientsikkerhed. 
 • Rehabiliterende tankegang. 

Tema 2: Den ustabile patient/borger - med et komplekst sygdomsbillede og præget af omskiftelighed 

2 seminardage 

Casebaseret undervisning: 

 • Metoder til systematisk observation af borgerens tilstand, ABCDE. 
 • Det kliniske blik. 
 • Sikker kommunikation, ISBAR + CRM. 
 • Tidlig opsporing og rettidig indsats - forebyggende hjemmebesøg - (TOBS). 

Færdighedstræning: 

 • PVK (perifert venekateder). 
 • Intravenøs antibiotikaindgift. 
 • Ilt, sug. 
 • Baggrundsviden i forhold til diverse målinger (urin, podninger, kapillærblod m.m.) 
 • Teorien bag anlæggelse af katedre, sonder, drøn og andet relevant udstyr.